Forskjellene i forsknings-Europa øker

Publisert:12. desember 2017Oppdatert:28. desember 2017, 09:05
I flere land, deriblant Tyskland og Danmark, har tallet på tilsatte i vitenskapelige stillinger økt. I Storbritannia kuttes det fortsatt. Foto: Colourbox
Følgene av finanskrisen:

I nitten europeiske land brukte staten i år mindre penger på forskning og høyere utdanning enn i 2008.

Noen land har økt bevilgningene som gis til forskning og utdanning over statsbudsjettene.  Andre har redusert pengebruken. Gapet mellom de to gruppene ser ut til å øke. Dette er et av hovedfunnene i Public Funding Observatory Report 2017, utført av European University Association.

Finanskrisen i forrige tiår førte til at en rekke europeiske land måte kutte pengebruken i offentlig sektor. Dette rammet også forsknings, utvikling og høyere utdanning. En rekke land, blant dem Italia, Irland, Island, Spania og Storbritannia sliter fortsatt med ettervirkningene av finanskrisen.

Tilbake på 2008-nivå

I nitten europeiske land er de offentlige bevilgningene til forskning og høyere utdanning lavere enn de var i 2008. Ifølge rapporten er Island tilbake på 2008-nivå innen utgangen av 2018. Landet ble hardt rammet av finanskrisen, og har strevd med å få økonomien på fote i ettertid.

Forfatterne bak studien peker på at selv om en rekke land har hatt økonomisk vekst, består kuttene i overføringen til forsknings- og utdanningssektoren.

I Spania har bevilgningene økt med fem prosent i løpet av det siste året. På tross av dette, er det ingen tegn til en fornyet forpliktelse overfor sektoren, skriver Enora Bennetot Pruvot, en av forfatterne bak rapporten. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed