Se hvilke bygg som kan komme for salg

Publisert:6. oktober 2017Oppdatert:12. oktober 2017, 06:00
EIA_photo
Gradvis erstatning av gamle eiendommer, til fordel for mer moderne og hensiktsmessige bygg, er del av den såkalte masterplanen for eiendomsutvikling ved universitetet. Denne masterplanen skal vedtas av universitetsstyret i november. Foto/collage: Thomas Vindal Christensen/EIA.
Flere UiB-eiendommer kan bli solgt på det åpne markedet. Bergensmeglere merker seg at barnefamiliene nå ønsker å bosette seg på Høyden. 

Etter at universitetet i årevis kjøpte opp slitne bygårder, går nå utviklingen tilbake til Nygårdshøydens opprinnelige formål: Boliger for bergensfamilier. UiB har flere eiendommer som nå kan bli lagt ut for salg.

Kravene til hensiktsmessighet og arealeffektivitet gjør at universitetet selger unna erverdige byvillaer og bygårder i takt med at man erverver mer moderne bygg tilpasset toppforskning og dagens undervisningsbehov. 

Spesielt interessant for urbant innstilte på boligjakt, er Øysteins gate 3. Bygget kan bli aktuelt for salg, men ingenting er endelig bestemt. Det sier Even Berge, som er UiBs eiendomsdirektør.

Her vil det i så fall bli høyaktuelt med en reguleringsendring til boligformål. Kvartalet på Høyden med utsikt over byen var engang i tiden blant de fasjonable strøkene i Bergen. 

Meglere: Barnefamilier strømmer til Høyden etter stengning
— Rundt parken på Høyden er det noen utrolig flotte gater, mener Tommy Kaland, partner i eiendomsmegler Kaland og Partners. 

— Klart stengningen av parken i aller høyeste grad har påvirket markedet der oppe. Akkurat hvor mye, er vanskelig å si. Det har også før stengningen vært forholdsvist dyrt der. 

En leilighet rett ved parken ble nylig lagt ut for salg av et annet meglerfirma til 7,5 millioner kroner - og solgt for 10,1 millioner. Det gir en kvadratmeterpris på 68 000 kroner. Den samme boligen på vel 160 kvadratmeter ble i 2012 solgt for 4,5 millioner. 

DNB i Bergen planlegger å kjøre en sammenligning før og etter stengningen av Nygårdsparken, for å få tall på  hvordan prisutviklingen har vært. 

— Vi ser at særlig store boliger har økt i pris, selv om det har vært en hyggelig prisutvikling generelt. Økende etterspørsel av større leiligheter og hus har sammenheng med inntoget av «ny» kjøpergruppe, barnefamilier, mener daglig leder, Dag Jonny Johannessen.

Johannes Austefjord i Eiendomsmegler Vest bor selv ikke langt fra parken og Nygårdshøyden. 
— Generelt er min egen erfaring at det er enda lettere å selge nå. 

Også Austefjord understreker betydningen for prisutviklingen at flere barnefamilier har fått interesse for Nygårdshøyden. Det har alltid vært attraktivt å kunne bo et sted rolig i byen, men nå oppleves det også som mer trygt. 

Også det tidligere slitne Møhlenpris-området har opplevd en renessanse etter stengningen, mener Austefjord. 

øysteins gate 3


Øysteins gate 3. Alle foto: Tor H. Monsen.

Flere bygg på listen
UiB har flere bygg på listen over eiendommer som vurderes solgt.

— Vi har utfordringer med Sofie Lindstrøms hus, sier eiendomssjef Berge.

Det tilbaketrukne bygget i Rosenberggaten 35 er ikke universelt utformet. En slik ombygging blir komplisert og kostbar for en gammel bygård. Et alternativ er å avhende dette, bekrefter eiendomssjefen.


Sofie Lindstrøms hus med adresse Rosenberggaten 35 

Fosswinkelsgate 1 ligger i «administrasjonskvartalet» for universitetet. Salg av andre eiendommer på begynnelsen av 90-tallet, gjorde det mulig å modernisere dette bygget i 1995-96. Planer om samling av sentraladministrajonen i Stein Rokkans hus frigjør arbeidsplasser i andre kontorbygg. 

Nygårdsgaten 1B ligger klemt inne mellom en klesbutikk og en nedlagt kaffebar. Den benyttes i dag av UiB-studenter. UiB vil ikke selge før erstatningsareal er på plass for studentene, understreker Berge.


Nygårdsgaten 1B.

Jon Lunds plass 3 ligger på torget ved SV-fakultetet. Hvis alt går UiBs vei, får Griegakademiet penger over statsbudsjettet til nybygg i Møllendalsbakken. Etter en eventuell flytting, kan Jon Lunds plass frigjøres og selges.


Jon Lunds plass 3.

Det er ikke foretatt takstvurdering på disse eiendommene, men generelt ligger verdien et sted mellom 20 - 25 000 kroner per kvadratmeter, ifølge Berge. 

Ut på det åpne markedet
Selv om UiB bestemmer seg for å selge disse eiendommene, går de ikke direkte ut på det åpne markedet. Eiendomsavdelingen velger å informere universitetsstyret om enkeltsalg. Alle statlige bygg følger dessuten avhendingsinstruksen. Det betyr at andre offentlige virksomheter får forkjøpsrett. Når det gjelder gamle bygårder, er de lite aktuelle. 

Deretter kan byggene selges på det åpne markedet til best mulig pris.

— Vi selger når vi ikke lenger har behov for byggene. Vi skal oppnå best mulig pris i henhold til avhendingsinstruksen, det betyr markedspris, seier Berge. 

UiB har et øye til markedsutviklingen i boligmarkedet, fordi eventuell gevinst er en viktig inntektskilde for at eiendomsavdelingen skal kunne holde tritt med vedlikehold og nødvendig oppgraderinger av gjenværende bygg.  

Universitetet som kulturminneforvalter
Dette er ingen liten utgiftspost. UiBs plassering på Nygårdshøyden gir universitetet en spesiell rolle som kulturminneforvalter av gamle bygg. 

UiB eier og vedlikeholder nesten 100 store og små bygg. Hele 33 av disse er fredet av Riksantikvaren. Dette økonomiske og kulturhistoriske ansvaret hviler tungt på universitetet. Oppussingen av Museplass 1 - hvor blant andre rektoratet holder til - kostet 60 millioner kroner. For ikke lenge siden ble Knut Fægris hus - UiBs representasjonsbolig - nyåpnet etter en omfattende restaurering. 

Fredning (verneklasse 1) setter store begrensninger på hva eier har lov til å gjøre av oppgraderinger. UiB får ingen ekstra bevilgninger fra staten for å forvalte kulturminnene.

Samtidig som Riksantikvaren besøkte UiB for tre år siden, beregnet UiB vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet for den totale bygningsmassen til mellom 2,5 og 3 milliarder kroner.  Mye av denne summen tillegges store og kompliserte bygg som realfagbygget, men avhending av upraktiske byvillaer vil være en avlastning på UiBs eiendoms- og driftsbudsjett. 

Skal fortsatt være byuniversitet
Enkelte bygg er fredet, både i kulturminneforstand og i overført betydning. Signalbygg som Fastings Minde, UiBs eldste, er fredet i porteføljen av bygninger som UiB kan tenke seg å selge. Dette gjelder også andre signalbygg, som profilerer UiB som en viktig del av byen Bergen.

— Vi er et byuniversitet, sier Åse Tveitnes.

— Det skal vi fortsette å være. 

Tveitnes er kulturminneansvarlig ved eiendomsavdelingen og en av dem som kan mest om UiBs bygningshistorie. UiBs plass på Nygårdshøyden defineres gjennom krysset med origo på Muséplass. Fra Christies gate nede i sentrum, gjennom museet, over til Kulturhistorisk museum. Og fra Allégaten og Realfagbygget i sør, i rett linje over Museplass, til Dragefjellet i nord.

Ikke mange byvillaer igjen
På det meste eide universitetet rundt 220 bygg, etter å ha kjøpt opp stort og smått på Høyden i takt med at organisasjonen vokste. Ikke alle bergensbeboere har vært positiv til denne utviklingen. Nå går utviklingen i retning av at flere familier kan få Nygårdshøyden som hjem.

Universitetsstyret sa i august ja til salg av Allegaten 34, Professor Keysers gate 6B og 8 og Villaveien 1A. Det såkalte Vektertorget i krysset Christies gate og Nygårdsgaten er klar for å legges ut på markedet. Tilsammen er det snakk om bygg verdivurdert til 247 millioner kroner. 

En interessant forretningsmulighet er å omregulere tidligere kontorarealer fra næring til bolig. Kyte eiendom, som vant oppdraget for salget av Vektergården, opplyser at «Eiendommen har en god beliggenhet og den er godt tatt vare på. Vi tror bygget kan egne seg både til hybler og til leiligheter som seksjoneres og selges. Beliggenheten i forhold til Universitetet og sentrum er svært god.» 

Eiendommen er priset til rundt 170 millioner kroner. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed