Fremtidens kurs er digitale

Publisert:2. oktober 2017Oppdatert:4. oktober 2017, 08:35
Digital myldredag finner sted i Grieghallen onsdag. Arkivfoto

Det er ikke nødvendigvis slik lenger at kurs betyr bort fra kontoret til gitt tidspunkt. Onsdag er e-læringskurs noe av det man kan få vite mer om under den digitale myldredagen.

grete_birkenes_hr_uib.jpg
— Vi vet at ikke alle ansatte vet om tilbudene som finnes, sier Grete Birkenes. Foto: Tor H. Monsen.

UiB stiller 20 stands som skal presentere alt det nye som finnes på den digitale fronten innenfor undervisning, forskning og det administrative. Rektor stikker også innom for å spre det digitale budskap.

Digitalt utstillingsvindu

— Vi ønsker å vise alt det kjekke som UiB kan tilby digitalt, sier Grete Birkenes.

— Vi vet at ikke alle ansatte vet om tilbudene som finnes. 

HR-rådgiveren oppfordrer alle til å ta seg en tur innom digital myldredag i Grieghallen på onsdag. Arrangementet er åpent mellom 0900 og 1530.

Myldredagen arrangeres for første gang. Avhengig av respons, og hvor mye digital nyskaping UiB klarer å komme opp med fra år til år, kan myldredagen bli en årlig foreteelse. 

Ikke minst ønsker UiB å vise egen organisasjon, og verden utenfor, at universitetet har tatt både politiske signaler om mer digitalisering og egne strategier alvorlig.

Lanserer nye e-læringskurs

Samtidig lanserer universitetet åtte nye kurs, kun tilgjengelig digitalt.

Sakte, men sikkert, vil UiB gå bort fra å innkalle til kurs langt fram i kalenderen, booke møterom (og/eller hotell) og lunsj, til fordel for tidsfleksible, virtuelle sammenkomster uten gratis mat og drikke. 

Denne måten å gi opplæring på, gjør kurs mer tilgjengelig for ansatte. E-kurs er særlig relevant og nyttig for nyansatte. Det gir UiB som arbeidsgiver bedre mulighet til å få alle ansatte til å ta opplæring i de obligatoriske kursene. Dessuten skal det ikke underslås at e-læring er økonomisk mer hensiktsmessig for UiB.

Det forklarer prosjektleder for oppstarten for de åtte pilotkursene, Grete Birkenes ved HR-avdelingen.

I utviklingen av de åtte pilotene (se faktaboks) har Birkenes og HR fått hjelp av økonomiavdelingen og IT-avdelingen, i tillegg til  HMS-seksjonen og dokumentsenteret ved HR-avdelingen. 

Hvorfor e-læring?

Mange ansatte er meget opptatte, ikke minst travle, vitenskapelig ansatte. Tilbakemeldingene fra ansatte til HR har gjennomgående understreket behovet for kurs uten faste datoer og tidspunkt. 

De åtte e-kurspilotene skal bli universitetets egen læringsplattform. Nå ønsker HR å inngå samarbeid med UiBs to læringslaber. Ett av disse er det flunka nye laben i Media City Bergen. Den pedagogiske kvalitetssikringen skal finne sted på laben.
I tillegg til samarbeid med resten av den administrative delen av UiB, har HR også fått input av en av UiBs forskere på e-læring.

Ikke alle kurs må være digitale

UiB sparer penger på å droppe fysiske samlinger. ikke mer gratis lunsj og et hyggelig avbrekk fra hverdagen på kontoret. Går vi glipp av noe med e-kurs?

— Vi kan risikere å miste en personlig arena, sier Birkenes. 

Basert på erfaringene med de åtte pilotene, skal HR-avdelingen i samarbeid med enhetene som ønsker nye e-læringskurs ta en vurdering på hvilke kurs som egner seg for e-læring og hvilke kurs som bør ha en fysisk form. 

— Det er ikke et mål for arbeidsgiver at alle kurs skal være digitale, understreker hun.

Bakgrunnen: DigUiB

Det er ett av UiBs strategiske mål å være langt fremme på digitalisering. E-kurs skal på sikt erstatte mange fysiske samlinger, og lansere kurs og opplæring i programvare på nye plattformer. 

«UiB skal i 2017 være ledende innen digital læring og formidling», lover viserektor Oddrun Samdal på DigUiBs nettsider. 

 Ambisjonen er i alle fall å involvere alle vitenskapelig ansatte i utviklingen av effektive og relevante verktøy som virkemiddel til blant annet å tilby bedre studietilbud.

DigUiB er UiBs  program for digitalisering og ble startet opp i 2014. DigUiB har blant annet utviklet den nye læringslaben i Media City Bergen. Prosjektet skal dessuten etablere den nye læringsplattformen Mitt UiB og utvikler stadig flere digitale vurderingsformer for studentenes læring. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed