Soppangrep i spesialsamlingene

Publisert:25. september 2017Oppdatert:25. september 2017, 06:20
Må saneres: Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge forteller at deler av samlingen av kart, aviser og bøker er isolert bak plast. Andre deler av samlingen står klar til å fryses ned. Foto: Ida Bergstrøm

Høy temperatur og fuktig luft får skylden: 25 hyllemeter bøker, papirer, aviser og kart skal saneres.

Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge og kollegaene oppdaget tidligere i år at ikke alt var som det skulle være i magasinene.

– Disse gamle bøkene lukter vanligvis fisk. Vi kjente at de begynte å lukte annerledes, sier Bagge til På Høyden. 

EIA ble kontaktet, og en prøve ble rekvirert. Den viste at noen av protokollene som dokumenterer fiskehandelen med Nord-Norge var infisert av sopp.

En undersøkelse utført av Mycoteam på vegne av EIA i februar 2017 avdekket at det fantes ulike typer aktiv sopp i deler av disse samlingene. «Rik vekst av muggsopp og actinobakterier» er funnet, skriver Mycoteam i sin rapport. Flere sopptyper skal være påvist.

Området skal saneres

Sammen med kollegaene har Bagge isolert deler av samlingen hvor det kunne være uønskede forekomster, samt de delene av samlingene hvor soppsporer er funnet.

Samlingene består av dokumenter, kart, aviser og bøker, og har stor kulturhistorisk og økonomisk verdi.

Magasinet skal ifølge rapporten være delvis avstengt fra resten av HF-bygget, og ha eget ventilasjons- og klimaanlegg. Riktig klima og temperatur er nødvendig for at ikke samlingene skal bli utsatt for angrep fra insekter og mikroorganismer, som over tid kan bryte ned papiret.

– Området må saneres. Nå skal vi iverksette tiltakene som skal til for å bli kvitt soppen. De kostnadene må vi bare ta, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Prislapp: 1,7 millioner kroner

For å fjerne muggsoppen, må bøkene fjernes, renses og fryses.

I et brev På Høyden har fått tilgang til estimerer UB prisen på arbeidet med å fjerne muggsopp til 1,712 000 kroner: 212 000 kroner til utstyr og lønnskostnader tilsvarende 1,5 millioner kroner.

De tre prøvestedene der det ble påvist svært høye forekomster av spiredyktige muggsopp er på boksamlingene til Mohn, Mowinkel og Bugge. Særlig bøker i det som kalles «Mikrofilmrommet» er angrepet.

Ønsker seg nytt magasinbygg

De ansatte ved Universitetsbiblioteket arbeider systematisk for at samlingene skal være sikre mot tyveri, skade eller mikroorganismer. Problemer kan likevel oppstå, forteller Bagge.

Også andre steder på UiB har gjenstander blitt skadet av lagringsforholdene. I fjor sprakk et russisk ikon ved Kulturhistorisk museum, og steinalderøkser har blitt angrepet av sopp

– Vi ville gjerne hatt et nytt magasinbygg. Det er fullt her. Og vi skulle gjerne hatt et bygg som var med moderne, sier Bagge.

Også universitetsdirektøren ser at langringsforholdet for samlingene kunne vært bedre. Bernstrøm sier at Eiendomsavdelingen og Universitetsbiblioteket er i gang med å løse problemet med mugg i samlingene. 

– Dette er et kjellerlokale, og det er ikke helt egnet til formålet. Dagens krav til oppbevaring er høyere, sier Kjell Bernstrøm.

Bernstrøm sier han lenge har vært klar over at lokalene ikke helt tilfredsstilte spesialsamlingenes behov.

– Fra tid til annet blir det gjort lignende funn ved UiB. Det kan dessverre skje i eldre bygg.

Om samlingene blir flyttet til mer egnede lokaler, er opp til Universitetsstyret å avgjøre.

– Dette vil vi ta med når Universitetsstyret skal behandle videre arealplaner, sier Kjell Bernstrøm til På Høyden. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed