Stopp for Science Week i USA

Publisert:11. august 2017Oppdatert:11. august 2017, 10:12
Her i Chigago ble Transatlantic Forum arrangert i 2016. I år blir det ingen konferanse, hva som skal skje til neste år er ennå uvisst. Foto: Colourbox.com.

Konferansen har vært en kontaktarena mellom myndigheter og forskere i USA og Norge. Etter femten år er det stopp.

«TF 2016 er et forum hvor beslutningstakere og FoU-miljøer møtes for å skape langsiktig samarbeid og utvikle tverrfaglige og banebrytende ideer».

Slik beskriver Forskningsrådet, en av arrangørene av konferansen som årlig har blitt arrangert på ulike steder i USA og Canada. Men nå er det det slutt. I 2017 vil det ikke bli arrangert Transatlantic Forum. Det opplyser Kunnskapsdepartementets seniorrådgiver Pia Solli Sellereite.

– Transatlantic Science Week (TSW), kalt Transatlantic Forum i 2016, har spilt en viktig rolle for å styrke transatlantiske relasjoner på Kunnskapsdepartementets områder. Men konferansen er 15 år gammel, og arbeidet med Nord-Amerika har endret seg i løpet av denne tiden. I dag finnes det en rekke ulike samarbeidsformer som går godt og initieres uten de store hindringene, og i økende grad av institusjonene selv, sier Sellereite til På Høyden.

Vil tenke nytt

I 2016 ble konferansen arrangert i Chicago og gikk over to dager. Konferansen hadde hovedvekt på humaniora. Året før ble konferansen arrangert i Boston, da med marin forsking som overbygning.

– Etter 15 år med TSW ser Kunnskapsdepartementet nå et behov for å vurdere om TSWs format bør videreføres eller endres.  Beslutningen om å ikke arrangere TSW i 2017 ble tatt på selvstendig grunnlag og ikke som en følge av at KD også ønsker å satse på å utvikle samarbeidet med andre land, sier Sellereite.

– Skyldes avgjørelsen misnøye med TFs format?

– Avgjørelsen skyldes at man etter 15 år ser på det som nødvendig å vurdere om TSWs format fortsatt er passende i 2017. TSW er et stort arrangement som krever mye tid og ressurser fra både arrangører og deltagere, og det er nødvendig å vurdere om andre format er mer passende i dag, sier Sellereite.

Hun opplyser at Kunnskapsdepatementet har fått innspill fra sektoren om at en nytenkning rundt konferansen var ønsket. 

Vurderer ressurser og formål

Sellereite sier at Kunnskapsdepartementet vil gjøre en vurdering om Transatlantic Forum skal gjenoppstå i 2018, og i så fall i hvilken form.

– Kunnskapsdepartementet er nå inne i en prosess hvor vi gjør en helhetlig vurdering av blant annet ressursbruk, formål, tematisk fokus og målgrupper for fremtidige arrangement. 

– Hvem var med på å ta beslutningen om at TF ikke skulle bli arrangert i 2017?

– Det var enighet blant alle de berørte avdelingene i Kunnskapsdepartementet, Universitets- og Høyskoleavdelingen, Forskningsavdelingen, Administrasjons- og Økonomiavdelingen og Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk. Departementsledelsen var enig i anbefalingen fra avdelingene om at TSW ikke burde arrangeres i 2017 og den endelige avgjørelsen ble tatt av politisk ledelse i departementet.

– Når ble det bestemt?

– Tanken om å endre TSW (TF), eventuelt erstatte det med andre arrangement, har vært diskutert over lengre tid, og beslutningen om å ikke arrangere TF i 2017 ble tatt i desember 2016.

Dag Rune Olsen: Et sted for relasjonsbygging

 UiB-rektor Dag Rune Olsen sier han har opplevd både konferansen og side-programmet som nyttig for universitetets forskere.

– Jeg har opplevd Transatlantic Forum som nyttig. Vi har fått samlet fagfolk, beslutningstakere, politikere og næringslivsrepresentanter på en relativt effektiv måte, sier Olsen.

Han poengterer at sidearrangementene, altså arrangementer som er utenfor det ordinære programmet, også er en arena hvor kontakter kan skapes.

– Flere av våre forskningsmiljøer har fått gode relasjoner med amerikanske miljøer. Dette er relasjoner som nok ikke hadde kommet like lett i stand uten at vi faktisk hadde reist og truffet dem.

– Ifølge KD har sektoren selv kommet med innspill som viser et ønske om fornying. Har dette vært den generelle tilbakemeldingen fra UiB også? 

– Jeg har ikke vel ikke registrert at det har vært en tydelig syn på rollen til Science Week. Men det er alltid betimelig at man stiller spørsmål bruk av om tid og ressurser, sier Olsen. 

Det blir Science Week i Sør-Afrika, men ikke i Japan

I perioden 2013-2016 ble også Japan-Norway Science Week arrangert. Det er per nå ingen planer om flere konferanser i rekken, opplyser Hiroshi Matsumoto, rådgiver for UiB og NTNU i Tokyo, Japan. Han sier til På Høyden at det verken er planer for en Japan-Norway Innovation and Science Week i 2017 eller i 2018.

I fjor ble Science Week for første gang arrangert i Sør-Afrika. Konferansen var et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIU og Norges ambassade i Pretoria. Denne konferansen vil bli arrangert også denne høsten, opplyser Karl Klingsheim ved ambassaden i Pretoria.

– Kunnskapsdepartementet blir orientert om arbeidet, men er ikke involvert i planleggingen og gjennomføringen, opplyser Sellereite.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed