Bortimot umulig å overleve på studielån

Publisert:7. august 2017Oppdatert:7. august 2017, 14:42
Forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank mener det ikke er et spørsmål om hvorvidt en trenger en ekstra inntekt ved siden av studiestøtten, men hvor mye en trenger ekstra. Foto: BN Bank
Studiestøtten alene strekker ikke til, viser normalbudsjett. Men forbrukerøkonom Silje Havdal har flere tips. 

– Om en legger forbruksforskningsinstituttet Sifo sitt referansebudsjett til grunn vil en student gå med 4385 kroner i underskudd per måned om en kun lever på studiestøtten. Budsjettet er ingen fasit, men det gir en viss pekepinn, sier forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank til Universitetsavisa.

Referansebudsjettet er for en kvinne mellom 20 og 50 år uten barn og bil, men med månedskort for buss i Trondheim. Når alle utgifter legges sammen ender budsjettet på 12 360 kroner per måned, mens studiestøtten bare er på 7 975 kroner.

– Omtrent umulig å leve på bare studiestøtten

– Den første utbetalingen per semester er større enn resten av månedene, og dette studieåret vil en få 21 268 kroner de to gangene. Litt av underskuddet kan dekkes inn ved å fordele det en får ekstra her utover året, men en kommer ikke særlig langt med det, sier hun.

– Man kan gjøre flere grep for å spare penger, men med så høye boutgifter som studentene opplever i dag tørr jeg påstå at det omtrent er umulig å leve på bare studiestøtten. Spørsmålet blir derfor ikke om man trenger en tilleggsinntekt eller ikke - spørsmålet er heller hvor mye en må tjene.

Boutgiftene i referansebudsjettet er på 5 000 kroner, og er estimert ut fra utleiepriser hos SiT og Finn.no.

– Det er vanskelig å gi noen helt konkrete tips til hvordan man skal få kabalen til å gå opp. Dette avhenger fra person til person. Enkelte greier å leve med mye mindre utgifter enn andre, enkelte får fast bistand hjemmefra, mens andre må jobbe for å tjene det ekstra nødvendige. Men helt generelt er målet å redusere utgiftene og øke inntektene, så må man selv finne ut hvor mye man trenger ut fra sin situasjon, sier Havdal og legger til at en må være obs på begrensningene Lånekassen har.

Beløpsgrenser

- For 2017 må en tjene mindre enn 172 597 kroner og ha en formue på mindre enn 392 662 kroner om en skal få maksimalt stipend. Har en mindre enn det vil en mindre del av studielånet gjøres om til stipend etter endte studier.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed