- Viktig prinsippsak

Publisert:23. mai 2017Oppdatert:23. mai 2017, 07:17
Trond Søreide, Kjell Bernstrøm og Eivind Hansen representerte saksøkerne da Borgarting lagmannsrett behandlet den. Bernstrøm mener det var viktig å få avklart det prinsippielle eierspørsmålet til midlene.

– Det viktige for oss i denne saken er det prinsipielle, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm. 

Selv om lagmannsretten slår fast at saksøkerne tapte tapte det vesentlige i saken, er Kjell Bernstrøm fornøyd. 

– Vi tar dommen til etterretning. Det prinsippielt viktige for oss er at det ikke er enkeltforskerne som eier de gjenstående forskningsmidlene på 3,5 millioner kroner, men Universitetet i Bergen og Helse Bergen i fellesskap. Der oppfatter jeg at retten gir oss medhold, sier han til På Høyden. 

Retten delt

To av dommerne konkluderer med at Innovest var eieren av restmidlene, men at Gulsvik har kontraktsmessige krav på dem i form av lønn. Flertallet på to slår også fast at det nå er Helse Bergen som eier pengene, etter at Innovest overførte dem i 2014. Hva det rettslige grunnlaget er for å overføre pengene og eierskapet til dem fra Innovest til Helse Bergen går retten ikke inn på.

Mindretallet mener derimot at Gulsvik måtte ha godkjent overføringen av pengene til Helse Bergen, noe han ikke har gjort. 

Gulsvik har heller ikke hevdet at restmidlene er hans, bare at han har rett til å heve lønn fra dem. 

– Ustrukturert kontrakt

– Dere har tapt det vesentlige av saken. Var det riktig å gå til retten?

– Poenget er at vi vurderte det dithen at det var riktig å få avklart det prinsipielle spørsmålet om eierskapet til forskningsmidlene. 

– Men er saken så prinsipiell? Kontrakten som ligger til grunn for den gjelder jo bare i denne saken? 

– Vi ser på det som en viktig avklaringav det som har blitt oppfattet som uklart i kontrakten som ble brukt den gangen, sier Bernstrøm. 

Saksøkerne har ennå ikke vurdert om de skal forsøke å anke dommen inn for Høyesterett. 

– Nå vil vi bruke litt tid på å gå inn i dommen, og så må vi bruke litt tid på å drøfte det. Men vi har nærmere 900 millioner kroner i eksternfinansierte forskningsmidler til enhver tid, og da må vi ha ryddige forhold.

Gulsvik anker ikke

– Dere måtte gå til sak mot en tidligere ansatt og høyt meritert forsker. Var det verdt hva det har kostet UiB i omdømme? 

– Hvor mye det har kostet i omdømme får andre vurdere. Dette er en ekstremt komplisert sak. Og vi har ingen andre å klandre for at vi gikk til sak, sier han. 

Gulsviks advokat, Håkon Brækhus, forstår ikke helt universitetsdirektørens glede over dommen. 

– Slik jeg forstår dommen sier retten at pengene tilhørte Innovest, og at de frivillig flyttet dem til Helse Bergen. Men Gulsvik har et løpende krav mot Innovest på pengene. Spørsmålet om hvem som eier pengene er ganske irrelevant. Hvis det er noe prinsipielt i denne saken, så er det hvem som har disposisjonsrett til dem, sier Brækhus. 

Og her konkluderer altså retten med at Gulsvik fortsatt har krav på å ta ut lønn. 

Brækhus kan garantere at hans klient ikke kommer til å anke dommen. 

– Vi har jo fått gjennomslag for det vi mener.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed