Midlertidigheten opp fra i fjor

Publisert:9. mai 2017Oppdatert:9. mai 2017, 14:32
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag fram tilstandsrapport for høyere utdanning for 2017. Foto: Hedvig Idås

Midlertidigheten går opp, og tallet på kvinnelige professorer og dosenter øker sakte, viser tilstandsrapport for høyere utdanning. 

Tirsdag la Kunnskapsdepartementet fram sin årlige tilstandsrapport for høyere utdanning. 

Midlertidigheten i undervisnings- og forskningsstillinger gikk opp fra 17,3 prosent i fjor til 17,5 prosent i år.

De siste ti årene har midlertidigheten bare gått ned med 2,6 prosent ved de statlige institusjonene, tross systematisk oppfølging fra departementet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke fornøyd med utviklingen.

– Dette viser at trykket på å få færre ansatte i midlertidige stillinger fortsatt må være høyt. Universitetene og høyskolene skulle ha nok handlingsrom til å få andelen ned. For flertallet (to tredjedeler) av de midlertidig ansatte i utdannings- og forskningsstillinger er tilknyttet aktivitet over grunnbudsjettet, noe som tilsier at det burde være rom for å ansette flere fast, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. 

Det er stor forskjell i andelen midlertidig ansatte på de ulike insitusjonen. Andelen midlertidighet er under fem prosent ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole, mens den er over tyve prosent på Universitet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskulen i Molde.

Kvinneandelen øker sakte

Når det gjelder andelen kvinner i dosent- og professorstillinger øker den med ett prosentpoeng fra i fjor. Det er nå 28, 2 prosent kvinner i disse stillingene.

De siste ti årene har andelen økt med ti prosent totalt. Andelen er likevel for lav og burde øke raskere, står det i rapporten. 

– Vi er selvsagt glade for at kvinneandelen vokser i faglige toppstillinger. Samtidig ser vi det fortsatt er langt igjen. Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, og det bør gjenspeiles også i professor- og dosentstillinger, sier kunnskapsministeren. 

Av de statlige institusjonene har Høgskolen i Oslo og Akershus og Kunsthøgskolen i Oslo høyest kvinneandel i faglige toppstillinger, begge med 46,2 prosent.

Av universitetene er det UiT som kommer best ut, med en kvinneandel på 32, 6 prosent. Universitetet i Bergen har en kvinneandel på 26 prosent, og ligger midt på treet blant universitetene.

 

Flere med førstekompetanse

73 prosent av de faglig ansatte har i dag førstestillingskompetanse, doktorgrad eller tilsvarende. Det har skjedd en enorm kompetanseheving på universitetene de siste årene, ifølge rapporten.Andelen øker stadig, samtidig som det samlede antallet faglig ansatte har økt.

I gjennomsnitt er 23 prosent av de faglig ansatte professorer.

1 410 personer tok doktorgrad i Norge i 2016, noe som er det laveste tallet på fem år. Men ifølge rapporten vil antallet trolig øke igjen, på grunn av opptrappingen i rekrutteringsstillinger.

Utenlandske statsborgere sto for 38 prosent av disputasene i 2016, og det er den høyeste andelen som er målt. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed