Kuttbudsjett for universiteter og høyskoler

Publisert:11. mai 2017Oppdatert:11. mai 2017, 21:29
– Vi skaper morgendagens jobber gjennom satsing på kunnskap og forskning. Vi vil ha en skole der elevene lærer enda mer av dyktige lærere, og en utdannings- og forskningssektor i verdsklasse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Ola Sæther

Samlet sett får universiteter og høyskoler et kutt på 67,6 millioner kroner i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. 

Samlet foreslås det å redusere bevilgningene til universiteter og høyskoler med 67,6 millioner kroner. Det skriver Uniforum. 

  • 4,2 millioner blir flyttet fra de statlige universitetene og høyskolene til de private institusjonene for å fremme sammenslåinger der. 6 millioner flyttes til sammenslåinger av studentsamskipnader.  
  • Ytterligere 268 000 kroner flyttes også fra de statlige til de private institusjonene fordi endringene i finansieringssystemet i 2016 førte til endringer i resultatbasert uttelling mellom institusjonene. 
  • 107,5 millioner kroner flyttes fra de statlige institusjonene til andre aktører for oppfølging av Lærerløftet og innføring av ny femårig masterutdanning, blant annet 40 millioner til Forskningsrådet.
  • Budsjettposten “felles tiltak for universiteter og høyskoler” økes med 62,7 millioner kroner.

Les også: Røe Isaksen kom til Bergen med pengar

Kongsgårdsprosjektet er et utgravingprosjekt ved Olavskyrkja på Avaldsnes på Karmøy, der Snorre mener at kongsgården til Harald Hårfagre lå. Professor Dagfinn Skre ved Kulturhistorisk museum på UiO er prosjektleder. Foto: Martin Toft

10 millioner ekstra til Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har et pågående prosjekt på Avaldsnes med utgravinger av en rekke kongsgårder i området. Forskningen skal belyse og dokumentere den sentrale rollen Avaldsnes har hatt for regionen og for utviklingen av Norge som samlet kongerike.

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner som engangsbevilgning i 2017 til den siste forsknings- og publiseringsfasen av Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes.

“En ekstrabevilgning til forsknings- og publiseringsfasen vil gi prosjektet stor merverdi, blant annet helt ny kunnskap om stedet, regionen og nasjonen”, står det i Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

Satsing på åpen tilgang

Videre ønsker regjeringen å bidra til at allmennheten får åpen tilgang til norske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter av høy kvalitet. For å få til dette foreslår regjeringen å omdisponere 3,6 millioner kroner til bruk på et nasjonalt system for innkjøp av slike tidsskrifter i en overgangs- og etableringsfase fra 2017 til 2020. 

60 nye studieplasser

Regjeringen foreslår også 6,4 millionar kroner til 60 nye studieplasser. 30 av disse er foreslått til Høgskolen i Molde, ved høgskolesenteret i Kristiansund. 30 plasser er foreslått til Høgskulen på Vestlandet, i Florø. I tillegg vil Høgskolen i Innlandet få 1,5 millioner kroner til studietilbud i Virtual Reality.  

Regjeringen foreslår også å bruke 1,6 millioner kroner på fire nye rekrutteringsstillinger ved NTNU. Stillingene skal gå til Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik. 

Nord universitet får fire millioner i økte bevilgninger for å styrke aktiviteten ved Nordområdesenteret.

1 million til samarbeid med utviklingsland

Da kvoteordningen for utenlandsstudenter ble avviklet i 2016, sparte regjeringen mer enn forventet. Dermed foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Panorama – Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–2020) og et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med utviklingsland, NORPART med én million kroner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

På Høyden

På Høyden er Universitetet i Bergen si uavhengige avis, som sidan januar 2001 blir publisert på internett. På Høyden blir redigert etter Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Ver varsamplakaten.

 

Design: Tank | Nettløsning: Ramsalt 

Kontoradresse

Christiesgate 13 
5007 Bergen

Postadresse

På Høyden
Pb 7800
5020 Bergen