Molekylærbiologene lunkne til sammenslåing

Publisert:10. april 2017Oppdatert:11. april 2017, 09:02
1200px-hoyteknologisenteret_-_marineholmen_forskningspark_img_5310_dof_subsea_norway_as.jpg
En del av biologimiljøet er samlokalisert med molekylærforskerne på Marineholmen. Foto: Erlend Bjørtvedt/Wikimedia Commons.

Det matematisk-naturfaglige fakultet ønsker å sko seg for framtiden. Ett av forslagene er sammenslåing av instituttene for biologi og molekylærbiologi. Sistnevnte er lunkne til denne ideen.

mathias_siegler_morsal_saba_MBI
Lunkne til sammenslåing med Institutt for biologi: Instituttleder Mathias Ziegler og Morsal Saba, leder av Heliks, studentenes fagutvalg.

Ledelsen ved Molekylærbiologisk institutt (MBI) har nylig holdt allmøte for de ansatte i forbindelse med høringsrunden for «Scenario 2030» - fakultetets forslag til framtidig innretting av virksomheten.

Etterlyser flere alternativer for sammenslåing

Mathias Ziegler er leder for MBI

I et framtidsperspektiv er instituttlederen forundret over at rapporten ikke åpner for flere alternativer til organisering. Blant annet har MBI flere grenseflater mot medisin og andre fagfelt. Molekylærbiologi kjennetegnes ved å ha mange mulige anvendelser.

Ziegler utelukker imidlertid overgang til medisinfakultetet. Han vil heller ikke at miljøet skal splittes og fordeles på flere institutter.  

— Det viktigste for de ansatte er at molekylærbiologi som fagfelt blir satset på, sier Ziegler. 

— Vi ser muligheter i en sammenslåing med Institutt for biologi, men tror at på lengre sikt bør man ha en mer ambisiøs visjon av hvordan molekylær livsvitenskap styrkes på fakultetet.

Det viktigste for de ansatte er at molekylærbiologi som fagfelt blir satset på

Forslagene i Scenario 2030 er ute på høring blant enhetene. Instituttrådet skal behandle den formelle tilbakemeldingen fra instituttet i nærmeste framtid. 

Et lite institutt trenger partner

MBI er det minste instituttet på fakultetet.

— Vi ser behovet for strukturelle endringer, men vi ser ikke bare på Institutt for biologi, sier Ziegler. 

Instituttet ble etablert så sent som i 1997. Det finnes plass til  120 bachelorstudenter, 22 masterstudenter er aktive akkurat nå, og det er for tiden ansatt 12 phd-er. Det er 55 fast ansatte, hvorav 9 faste professorstillinger. 

Til sammenligninger Institutt for biologi (BIO) et av de største ved UiB, med sine 600 studenter og mer enn 200 ansatte. 

Studentene vil ikke fusjoneres

— Studentene er litt bekymret. De vil vite konkret hvorfor denne fusjonen er gunstig for studentene. Fagutvalgene på MBI og BIO jobber godt sammen, men vi er ikke så tett knyttet sammen, rent faglig, sier Morsal Saba, leder av studentenes fagutvalg, Heliks. 

Fagutvalget gjorde en grundig jobb. De lagde en undersøkelse, som vel 50 av studentene svarte på. De ble bedt om å rangere sin holdning til en mulig fusjon med BIO, fra 1 til 10. 

De fleste studentene som svarte plasserte seg i den lunkne enden av skalaen, mellom 1 og 4, ifølge Saba.

Av de kvalitative svarene å dømme, er studentene mest bekymret for programmene på bachelor og master blir forandret, ved at rene biofag blir inkorporert. 

Molekulærbiologi har mer til felles med kjemi, mener noen av studentene.

BIO: — Nøytrale og avventende

På Institutt for biologi er holdningen avventende til en eventuell sammenslåing. Flere av de faglig ansatte deler allerede areal på Høyteknologisenteret med sine kolleger på MBI. Flertallet av de ansatte har ikke så mye faglig samarbeid med MBI-forskerne, forklarer instituttleder Ørjan Totland.
– De fleste forholder seg ganske nøytrale. De som har faglig samarbeid, er positive, i det minste avventende, sier Totland.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed