Professor ble bedt om å trekke seg fra fagfelle-vurdering

Publisert:21. mars 2017Oppdatert:21. mars 2017, 08:58
tidsskrifter.jpg
Professor Gert Storms vil ikke fagfellevurdere noe uten en allmenn tilgang til rådataene som forteller hvordan forfatteren har trukket sine konklusjoner. (Illust.)

Forskeren satte krav om offentliggjøring av rådataene bak forskningen. Tidsskriftet foretrakk at han trakk seg fra oppdraget.

Gert Storms ble bedt av  «Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition»  om å fagfellevurdere et innsendt manuskript tidsskriftet ønsket å publisere. Psykologen ved Leuven i Belgia takket ja. Men etter at han stilte krav om at forfatteren også måtte offentliggjøre rådataene bak undersøkelsen, ba redaktøren av tidsskriftet Storms om å trekke seg. 

Storms nektet, noe som har ført til tilspissing av problemstillingen rundt åpenhet og transparens i forskningen. 

Vilkår for kvalitetskontroll
«Retningslinjene deres ber meg evaluere om metoden (design og utførelse) tillater å trekke de konklusjonene forfatteren ønsker. (…) Det er meg et mysterium hvordan jeg kan gjøre dette skikkelig, dersom jeg ikke får se dataene», skrev Storms til redaktøren, sitert av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Redaktøren av tidsskriftet mente krav om offentliggjøring av forskningsdataene stred mot tidsskriftets policy. To andre fagfeller i redaksjonsrådet for tidsskriftet stilte seg bak Storms krav. Tidsskriftet har lovet å ta kravet opp til ny diskusjon, melder Nature. 

Opprop om åpenhet
Kravet om at rådataene skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, har sin bakgrunn i et ferskt opprop fra 2016 - Peer Reviewers' Openness Initiative.

Kravet om mer åpenhet i forskningen tok fart, etter skandalen rundt forskningen til Deiderik Stapel i 2011

Norske forskere skeptiske
Mange forskere er skeptiske til et absolutt krav om publisering av bakgrunnsdata fra forskningen sin, blant annet av konkurransehensyn. En undersøkelse i regi av forskningsrådet, viste at bare tre av fire forskere svarte at de gjerne delte sine data med kolleger og allmennheten, ifølge Etikkom 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed