UiAs mest lukrative forsker ikke uredelig

Publisert:28. februar 2017Oppdatert:28. februar 2017, 16:17
Universitetet i Agder får kritikk av Granskningsutvalget. Det får også deres tidligere forsker, men de konkluderer med at han ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig. Foto: Morten O. Haugen

Men både forskeren og Universitet i Agder får kritikk av Granskningsutvalget.

Forskeren, Hamid Reza Karimi, ble gransket etter at han publiserte uvanlig mange artikler.

Universitetet i Agder skriver i ei pressemelding at den tidligere UiA-forskeren får kritikk, men at Granskningsutvalget har kommet fram til at han ikke opptrådte vitenskapelig uredelig.

Les også: Agder-forsker anker utvisningssak videre

UiA tjente millioner

Ifølge Dagens Næringsliv bidro Reza Karimi alene til at universitetet i 2014 mottok 1,5 millioner kroner som følge av sin omfattende publisering. Året før bidro han til at Agder-universitetet håvet inn et like stort beløp.

Det unormalt store antallet publiseringer førte til at UiA ba om at saken ble behandlet i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskningsutvalget), skriver Universitetsavisa.

Karimi har en doktorgrad fra Universitetet i Teheran i mekatronikk. Han er tysk statsborger, og etter at han sluttet ved UiA, dro han til Tyskland.

Han var også en av flere iranere som PST ønsket å utvise i 2014.

Les også: PST vil utvise norgesmesteren i publisering

- Dyktig

Ifølge Dagens Næringsliv var de fleste av Karimis artikler publisert i tidsskrifter utgitt av et egyptisk forlagshus, der prisen per publisering var på 2000 dollar.

Forskeren selv forklarte det store antallet publiseringer med at han jobbet hardt, var dyktig og hadde en sterk vitenskapelig forskningsevne.

I sin uttalelse skriver Granskningsutvalget:

«Granskingsutvalget bemerker at det ikke har vært praktisk mulig å avklare faktum om medforfatterskap for hoveddelen av forskerens publikasjoner uten at forskeren selv medvirker, og forskeren har ikke ønsket å bidra til granskingen. Den forskningsetiske normen om åpenhet om hvem som har bidratt til forskningen, er ikke fulgt, og utvalget kritiserer forskeren på dette punktet. Samlet konkluderer Granskingsutvalget med at forskeren ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig slik dette er definert i forskningsetikkloven.»

Kritikk av UiA

I utvalgets uttalelse får Universitet i Agder kritikk for sin håndtering av saken og gir anbefalinger for hvordan institusjonen bør arbeide videre med forskningsetikk.

«Det fremstår tydelig for Granskingsutvalget at UiA ikke hadde rutiner for å behandle spørsmål om forskningsetikk.Det er opp til institusjonene selv å fastsette slike rutiner,herunder hva som skal til for å igangsette en gransking.

Granskingsutvalget mener derfor at UiA kunne gjort innledende undersøkelser i saken uten å iverksette en gransking, på samme måte som ved mistanker om studentfusk etter universitets-og høyskoleloven.

Granskingsutvalget er av den oppfatning at en mer prinsipiell holdning til kriteriene for forfatterskap ved UiA ville ha vært en fordel for behandlingen av saken lokalt og nasjonalt, i og med at UiA som arbeidsgiver sto i en annen posisjon enn Granskingsutvalget til å få saken belyst.»

Les også: Hele uttalelsen fra utvalget

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed