Tar avgjerd om fakultet i Haugesund

Publisert:16. februar 2017Oppdatert:16. februar 2017, 09:17
HVL-styret møtest i dag i Haugesund.

HVL-styret skal i dag ta den kontroversielle avgjerda om fagleg organisering. Du kan følgje styremøtet direkte her.

Møtet starta i går (sjå det nedste videovindauget), og held fram i dag kl. 0900. Etter planen skal det vere over kl. 1500. 

Saka om leiing og fagleg organisering blir truleg den vanskelegaste på møtet: Foreslår tre fakultet trass kritikk

På Høyden følger møtet.

Sjå styremøtet direkte her: 

16. februar før lunsj (8.55-12.15)

 16. februar etter lunsj (12.25-15.30)

 

15. februar 18-20

 

Her er sakspapira, og sakslista ser slik ut: 

Vedtakssaker

7/17 Innkalling og saksliste til styremøte 02/17

8/17 Styresak - Innspel til årsplan 2017 og utviklingsavtale med KD

9/17 Fordeling av nye rekrutteringsstillinger tildelt Høgskulen på Vestlandet i statsbudsjettet for 2017

10/17 Fordeling av nye studieplasser

11/17 Rapport fagleg plattform, profil og strategi

12/17 Vedtak om Leiing og fagleg organisering

13/17 Rekruttering av ledere i HVL - nivå 1 og 2

14/17 Delprosjekt administrativ organisering

15/17 Tilsetting av studentombod HVL

Orienteringssaker:

2/17 Orienteringar til styremøte 02/2017

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed