Professoren som hentet Macchiarini til KI trekker seg fra Nobelkomiteen

Publisert:28. desember 2016Oppdatert:28. desember 2016, 11:10
Omdømmet til Karolinska Institutet har falt som en stein etter at Macchiarini-saken ble rullet opp. En handlingsplan skal bidra til å gjenreise tilliten til Nobelkomiteen, sykehuset og forskningen. Foto: Dag Hellesund

– Jeg kan se at jeg har gjort feil, sier Urban Lendahl.

Professor Urban Lendahl trekker seg fra komiteen som avgjør hvem som skal få Nobelprisen i fysiologi eller medisin. Foto: Karolinska Institutet

I arbeidet med å rydde opp etter Macchiarini-skandalen ved Karolinska Institutet har en rekke høystående personer sett seg nødt til å fratre sine stillinger. Det melder svenske Dagens Medicin.

Nylig kom nyheten om at ytterligere ett hode ruller: Professor Urban Lendahl trekker seg fra Nobelkomiteen og svenske Cancerforndenes forskningsnämn.

Går av for å redde Nobels rykte
Lendahl er professor i genetikk. Han har også vært med i Nobelkomiteen, som utnevner vinnere av Nobelprisen i fysiologi eller medisin.

I en pressemelding sendt fra Karolinska Institutet sier han følgende:

– Jeg ser at jeg har gjort feilvurderinger, og for å holde Nobels rykte rent, har jeg tatt avgjørelsen om å gå ut av Nobelkomiteen.

Støttet tidligere rektor Hamsten
Lendahl støttet i første omgang KIs tidligere rektor Anders Hamsten, som besluttet at Macchiarini ikke hadde fusket eller gjort noe klanderverdig. Kjennelsen fra rektoratet var ikke i samsvar med funnene til den eksterne utrederen Bengt Gerdin.

Rektor Anders Hamsten var blant dem som frikjente Macchiarini for anklagene om juks. Måten de ansvarlige universitetslederne forsøkte å dysse ned saken på, har senere blitt tungt kritisert. 13. februar 2016  kom meldingen om at rektor Anders Hamsten gikk av som rektor.

Lendahl var også en av de 14 forskerne som arbeidet for at Macchiarini skulle skulle komme til Karolinska Institutet. Lendahl var også med og bevilge penger til rekrutteringen.

– I ettertid var den en feilbedømming og skulle ønske at jeg hadde boret dypere i CV-en hans, sier han.

Lendahl forteller at den svenske dokumentaren Experimenten av Bosse Lindquist skal ha bidratt til endre synet hans på Macchiarinis forskning.

Karolinska Institutets omdømme er svekket
Macchiarini ble formelt avskjediget i april 2016. Sommeren 2014 meldte fire leger fra om kritikkverdige forhold i forskningen til stamcellelegen Macchiarini. Flere av pasientene hans var da døde.

Varslene ble først ikke tatt på alvor.

Fungerende rektor Karin Dahlman-Wright har satt i gang et stort arbeid for å gjenreise institusjonens omdømme.

Nyheten om handlingsplanen etterfølger nyheten om at den prestisjetunge institusjonens omdømme er i fritt fall

«En gullkalv»
Alle skal med, og alle skal involveres. Karin Dahlman-Wright har uttalt at KI ikke er tjent med å kun betrakte Paolo Macchiarini som et råttent eple og et isolert tilfelle; dette handler om et strukturelt problem.

– Vi kan ikke avfeie det som har hendt som et engangstilfelle i et avdelt hjørne av KI. Rekrutteringen av Paolo Macchiarini startet i 2009 og frem til 2016 var han virksom i forhold til mange personer, sier hun til Universitetsläreren.se.

I Kjell Asplunds innledning om utredningen han gjorde ved KI, beskrev han hvordan Macchirini var omgitt av en sky av fremgang som mange ville ta del i, og uttalte at «mange ville være på dansen rundt gullkalven»

De senere granskningene har pekt på at institusjonens jakt på banebrytende resultater kan gå på bekostning av etterettelighet, transparens og klimaet for kollegial, faglig kritikk.

Dette er saken:

Høsten 2010: Paolo Macchiarini ble ansatt som gjesteprofessor. 

2011-2012: Tre pasienter får operert inn kunstige luftrør på KI. I november 2011 publiserer Macchiarini en artikkel i The Lancet.
2012: Macchiarini blir anklaget for økonomisk utpressing av pasienter i Italia.
2012: Den første pasienten som har fått et syntetisk luftrør dør. Den neste dør i 2014, den tredje er fortsatt på intensivavdeling.
2013: Macchiarini starter kliniske studier i Russland, uten forutgående forsøk på dyr.
2014: En belgisk forsker rapporterer Macchiarini for uredelighet og forskningsjuks.
Sommeren 2014: Fire leger ved Karolinska universitetssykehus leverer to bekymringsmeldinger om mistanke om vitenskapelig uredelighet.

2015:
Mars: Etikkrådet ved KI beslutter at de sakene som den belgiske forskeren anmeldte, er av epistemologisk snarere enn av forskningsetisk slag.
Mai: Den eksterne granskeren Bengt Gerdin konkluderer med at Macchiarini er skyldig i forskningsjuks i artiklene de fire legene rapporterte.
August: KI avviser Gerdins rapport, og sier de har tillit til Macchiarini.
November: Paolo Macchiarinis kontrakt fornyes til 30. november 2016.

2016:
Januar: Dokumentarserien Experimenten blir sendt på SVT.
1. februar: Etter at magasinet Vanity Fair omtalte saken, vedgår KI at det er feil i Macchiarinis CV, men mener at det ikke er alvorlig nok til å si opp.
4.februar: Styret ved KI setter i gang en ekstern undersøkelse. Rektor får fornyet tillit.
7.februar: Urban Lendahl, sekretær for Nobelkomiteen ved KI, går av.
13. februar: Rektor Anders Hamsten kunngjør sin avgang. Han sier at KI vil gå Macchiarinis arbeid nærmere i sømmene.
13. februar: Fire professorer fra Nobelforsamlingen på KI tar permisjon fra Nobelkomiteen så lenge Macchiarini blir etterforsket. 
22. februar: Forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren og viserektor Jan Carlstedt-Duke trekker seg.
23. mars: Macchiarini blir oppsagt fra KI.
21. april: Regjeringen erstatter flere medlemmer i KIs styre. Eksterne styremedlemmer kommer til.
22. april: De fire overlegene leverer en ny anmeldelse til KI, der de anklager Macchiarini for å ha manipulert bilder i en artikkel.

Kilder: Bladet Forskningsetikk, Uniforum, Universitetsavisa

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed