Følg styremøtet direkte

Publisert:1. desember 2016Oppdatert:5. desember 2016, 12:33
På Høyden sender direkte frå Muséplass torsdag 1. desember. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand
Direkte frå Kollegierommet:

Torsdag samlast universitetsstyret til årets siste møte. Her kan du sjå sendinga frå Kollegierommet. Møtet startar klokka 09.30.

Talet på midlertidig tilsette ved UiB er blant sakene som står på agendaen torsdag.

Ein rapport frå konsulentselskapet gir UiB nest lågaste rangering, og vurderer situasjonen dithen at det er klare og store behov for forbetringar.

Innleier med seminar
Møtet blir starta med eit seminar om utdanningskvalitet. Det er varsla at seminaret vil vare fram til lunsj.

Møtet kan du sjå her:

 

Her er sakslista:

S 149/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 150/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2016
S 151/16 Økonomirapport per oktober 2016
S 152/16 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap
S 153/16 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 - valg og oppnevning
S 154/16 Etablering av Fakultet for kunst, musikk og design
S 155/16 Nytt navn på Det medisinsk-odontologiske fakultet
S 156/16 Endringer i grads- og studieforskriften i forbindelse med etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design
S 157/16 Endringer i grads- og studieforskrifter - Dysleksiattester Ny behandling
S 158/16 Studieportefølje 2017
S 159/16 Opptaksrammer 2017
S 160/16 Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022
S 161/16 Internrevisjonsrapport, midlertidige ansettelser
S 162/16 Midler mottatt fra Dr. Niels Vilhelm Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat
S 163/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.
S 164/16 Tilsetting - Direktør ved Universitetsmuseet
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
S 165/16 Fungeringsperiode for instituttleder
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
Orienteringer
Eventuelt

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed