Psykologer går mot flytting og lager alternativ plan

Publisert:4. oktober 2016Oppdatert:5. oktober 2016, 08:55
Det nye odontologibygget er det første nye bygget som kan bli en del av Helsecampus Årstadvollen. Men ansatte og studenter ved Institutt for klinisk psykologi ser flere, tunge innvendinger mot å flytte til bygget som skal reises der det gamle odontologibygget står.

Ansatte og studenter ved Institutt for klinisk psykologi ser flytting til Årstadvollen som uheldig, og lager derfor sin egen plan.

Instituttleder Per-Einar Binder hadde møte med instituttrådet sitt i forrige uke. Hovedtemaet var den eventuelle flyttingen til helsecampus Årstadvollen. Utfallet ble at rådet konkluderte med at det var uheldig for fagmiljøet å flytte hele instituttet til helsecampusen.

– Men det er ikke et tvert nei. Jeg opplever folk som sindige og reflekterte rundt dette.

Savner samfunnspsykologene
Ved Institutt for klinisk psykologi (IKP) er de lite lystne på å flytte fra sine nære samarbeidspartnere ved Institutt for klinisk psykologi, og studentene vil få tre istedenfor to campuser å forholde seg til.

Derfor vedtok instituttrådet å nedsette en arbeidsgruppe som skal lage en alternativ plan for hvordan areal-kabalen kan løses, inkludert hva konsekvensene blir dersom IKP fortsatt skal være i Christies gate 12.

– I møtet i instituttrådet drøftet vi både fordeler og ulemper rundt helsecampus. Jeg tolker instituttet dithen at de ikke ser katastrofale konsekvenser av en helsecampus, det er ikke på det nivået. Men ting fungerer veldig godt her i Christies gate 12.

Frykter for personvernet
En av konsekvensene av flytting både ansatte og studenter er skeptiske til, er forholdene for opplæringsklinikkene.

Universitetslektor Roar Solholm leder en av de tre psykologiske poliklinikkene i Christies gate 12, og sitter også i instituttrådet.

– I utgangspunktet er det ikke negative holdninger til helseklyngen blant de ansatte her. Men planleggingen har gått veldig fort, og det er en del forutsetninger vi føler ikke er på plass her, sier Solholm til På Høyden.

Kan miste team-kontor
Sentralt i diskusjonen står team-kontorene: I den tre semester lange perioden der studentene i klinisk psykologi har praksis ved de tre interne klinikkene, deler fire studenter et team-kontor. Behandlingen foregår ved at en eller to studenter møter en pasient på et terapirom, og møtet blir videofilmet. Senere blir det skrevet journal, og videoen blir spilt av. De fire studentene som deler team-kontor har alle taushetsplikt, og dokumenter og video kan derfor vises fritt på kontoret, der de også diskuterer saker med de andre studentene.

På Årstadvollen er det snakk om å ha dedikerte rom for de ulike arbeidsoppgavene: Terapirom, videorom, lesesaler, grupperom og rom der en kan lese journaler.

– Vi er bekymret for den fysiske og sosiale organiseringen som er tenkt på Årstadvollen. Men ordningen med team-kontor er en arbeidsform som blir vanskelig å videreføre. Det er også vanskelig å se hvordan man kan sikre konfidensialitet med slike særfunksjonsrom. Dette må løses på et eller annet vis, og foreløpig kjenner jeg ikke til at dette er tilfredsstillende løst, sier Solholm.

Han understreker at det i seg selv ikke er motstand mot å flytte.

– Men klinikkdriften er en vesentlig del av opplæringen. Det ville være synd hvis kvaliteten på den blir vesentlig redusert.

Vil ha kontor-garanti
Pål Halle Johnsen representerer studentene i instituttrådet, og bekrefter at det særlig er praksiskontorene studentene er redde for å miste.

– Det er stort sett der vi oppholder oss når vi ikke er på forelesning. Team-kontorene er ikke så fryktelig store, kanskje 3 kvadratmeter per student. Men de gir veldig mye læringsutbytte per kvadratmeter, sier han.

Ellers ser studentene mange fordeler ved å flytte:

– Det ville vært veldig fint om leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre møtes på samme campus. Men vi håper at det kan løses opp i dette med team-kontorene før vi tar avgjørelsen.

Inntil den saken eventuelt blir løst er studentene mot flytting.

Bedre for studentene
Dekan Jarle Eid har også hørt om møtet i instituttrådet til IKP, men har ennå ikke sett et endelig dokument som viser hva de vil gjøre.

– Prosessen videre hos oss vil være at fakultetsstyret tar beslutninger om lokalisering.  Det er fakultetssekretariatet som utreder dette. Og innspill fra instituttene, fagmiljøene og tillitsvalgte tar vi vel imot, forsikrer dekanen.

I nærmeste fremtid skal det oppnevnes en brukergruppe for det første bygget i den nye helsecampusen, som skal sikre at ulike brukergrupper får dekket sine behov.

– Det er mange spørsmål som reiser seg rundt et nytt bygg: Treffpunkt, auditorier og grupperom. Rammen rundt bygget ligger fast, og det blir på rundt 10 000 kvadratmeter. Det psykologiske fakultet er tiltenkt om lag 20 prosent av arealet.

Bra å få avklart
Men Eid understreker at det i hovedsak blir to campuser for studentene: Sentrum og helsecampus Årstadvollen. BB-bygget vil bare bli brukt noe til undervisning, samt for studenter innen nevro-psykologi. Og fasilitetene for studentene vil bli langt bedre i den nye helseklyngen, mener Eid.

– For profesjonsstudiet i psykologi planlegger vi at undervisningen vil være sentrert rundt to campus: Helsecampus og bycampus.

Han ser også frem til at instituttet selv går gjennom ulike løsninger.

– Det instituttet gjør er en viktig del av prosessen. Det er bra å få avklart hva instituttet ser på som et bærekraftig alternativ til helsecampusorganiseringen, sier Eid. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed