Ønsker å se på alternativ til helseklynge

Publisert:27. september 2016Oppdatert:27. september 2016, 09:35
Per-Einar Binder og kollegaene ser også motargument mot å flytte til en helseklynge der deres viktigste samarbeidspartner ikke vil være tilstede. Å utrede flere løsninger kan være interessant, tror Binder.

Å utrede alternativ til en flytting av Institutt for klinisk psykologi til helseklyngen på Årstadvollen kan være en god ide, mener instituttleder Per-Einar Binder.

En rekke fagmiljø er planlagt flyttet til helseklyngen. Men ved Institutt for klinisk psykologi, som i dag ligger i Christies gate 12 sammen med hovedtyngden av Psykologisk fakultet, er det en viss bekymring over at man i så fall vil flytte bort fra Institutt for samfunnspsykologi, som er klinikernes viktigste samarbeidspartner både i utdanning og forskning.

Det er arrangert allmøte ved instituttet, der både argumenter for og imot flytting kom fram, og onsdag er det planlagt et møte i instituttrådet, der saken kommer opp.

– Gitt det vi vet i dag, er det flere ansatte som vurderer at det ikke er lurt å flytte, på grunn av samarbeidet med Institutt for samfunnspsykologi. Derfor ser vi for oss at vi også må se på alternativer til å flytte, sier Binder til På Høyden.

Dekan Jarle Eid har argumentert med at fakultetet i framtiden ikke vil få nok plass på grunn av økende studenttall og at Christies gate 13 skal selges.

Og instituttleder Binder ser at hele kabalen må gå opp:

– Vi må ha sideblikk på helheten her. Det ligger an til en økning i studenttallet, sier han.

Han ser at det uansett kan bli nødvendig eller hensiktsmessig å flytte til Årstadvollen, men ønsker en best prosess før avgjørelsen.

– Vi på instituttet kan ikke bare si at dette vil vi ikke. Dersom instituttet går imot en flytting, må vi også utrede alternativ, sier Binder.

Han ser for seg at to alternativ blir vurdert: Et der instituttet flytter, og et annet der andre deler av fakultetet blir overført til Årstadvollen, og Christies gate 12 blir ombygget for å skape bedre utnyttelse av arealene.

– Jeg tror at det er viktig at instituttet fremmer sitt synspunkt og nøye vurderer ulike alternativer.

– Men mener du at et institutt bør ha vetorett dersom universitetsledelsen ønsker å flytte det?

– Vi kan ikke ha en formell vetorett, men det er viktig at vi blir hørt. Og jeg oppfatter dekanatet som positive til en god og grundig prosess, og at vi skal drøfte flere alternativ. Dette er dessuten helt riktig tidspunkt å gjøre dette på, for det er jo nå helsecampusen begynner å ta mer form.

– Har de ansatte blitt involvert tidlig nok i prosessen?

– Det ble holdt et informasjonsmøte for de ansatte i mars, og flere møter om helsecampus i etterkant, hvor en gruppe ansatte deltok. Tidlig nok eller ikke? Om vi får denne diskusjonen nå er det for så vidt tidlig nok. Nå i etterkant ser jeg at vi på møtene i større grad kunne sett på argumenter både for og mot. Men bare det fungerer godt nå tenker jeg at dette kan bli en bra prosess, og at vi er inne på et åpent og konstruktivt spor, sier Binder.

På Høyden har sendt dekan Jarle Eid (bildet) spørsmål om det kan være aktuelt å se på andre alternativ enn at hele Institutt for kognitiv psykologi flytter, om de ansatte ble involvert tidlig nok i prosjektet, og hva som vil skje dersom et institutt signaliserer at de helst ikke vil flytte.

Eid har ikke ønsket å svare på spørsmålene, men skriver i en epost til På Høyden at han ikke ser noe behov for å spekulere rundt Helsecampus Årstadvollen i På Høyden.

«Jeg forholder meg til de drøftingene vi har hatt ved fakultetet det siste året og planer og føringer som ligger i saken både fra vårt eget fakultetsstyre og fra rektorat og U-styre.» skriver Eid.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed