Fakultetene skal ansette fast

Publisert:30. august 2016Oppdatert:5. oktober 2016, 10:58
Hvilken fremtid venter de ferske doktorandene? Det skal nå bli lettere å bli ansatt fast som forsker etter disputas - hvis utsiktene til finansiering er til stede. (Fra fredagens promosjon i aulaen.)

Ved medisin har man allerede satt i gang med å tilby faste kontrakter. Alle fakultetene skal nå gjennomgå hver enkelt midlertidig kontrakt.

Dekan Nina Langeland bekrefter at de første tilbudene er gitt til eksternfinansierte forskere ved Fakultet for medisin og odontologi. 

— Slik kan vi ikke ha det
— Et problem er at folk ikke får lån i banken som midlertidige. Slik kan vi ikke ha det.

Derfor vil Langeland og fakultetet nå tilby fast kontrakt for alle forskere og teknisk personale som er lønnet gjennom prosjektfinansiering fra eksterne partnere med en viss langsiktighet.

Ulempen er naturligvis faren for å bli sagt opp, når finansieringen bortfaller. Langeland er ikke veldig bekymret for det. Hennes erfaring er at forskerne ofte klarer å skaffe nye prosjekter, fortløpende. 

Fakultetene skal tilby fast jobb
Kunnskapsdepartementet krever at UiB snur utviklingen i positiv retning, allerede i inneværende år. Også universitetsstyret reagerte på at tiltaksrunden fra tre år tilbake har hatt så liten effekt.

Universitetsledelsen har nå sendt ut et brev til alle fakultetene med klare forventninger om at andelen midlertidige skal ned. Ledelsens svar på å få ned andelen midlertidige, er å ansette eksternfinansierte forskere fast. 

Riset bak speilet: Oppsigelse
Såfremt fakultetene responderer, er dette et tiltak som vil få ganske umiddelbar effekt på statistikken. UiBs ansvar som arbeidsgiver overfor eksternfinansierte forskere styrkes. Riset bak speilet er at universitetet senker terskelen for å gå til oppsigelse, når arbeidet og finansieringen faller bort. Fast ansettelse skal knyttes til det aktuelle prosjektet som forskeren er ansatt for å jobbe på. Dermed vil det også være en såkalt «saklig grunn» for oppsigelse ved avslutningen av prosjekter, og når det ikke finnes en annen, passende stilling for forskeren.

Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm legger ikke skjul på at dette tiltaket vil medføre økning i antall oppsigelser - en ganske dramatisk kursendring i statlig personalpolitikk. 

Fakultetene må kommunisere tydelig at det fra nå av er en reell mulighet for å bli oppsagt, særlige på eksterne prosjekter. Tiltaket krever også en skjerping av personalkompetanse knyttet til oppsigelsessaker, oppfordrer ledelsen.  

Eksternfinansierte forskere er ofte den gruppen som har gått lengst på midlertidige kontrakter. 

Alle kontrakter skal gjennomgås
HR-avdelingen sender nå ut navnelister over alle midlertidige tilsettingsforhold ved alle fakulteter og avdelinger på UiB. Universitetsledelsen forventer at alle kontraktene gjennomgås med tanke på lovlighet og mulighet for å tilby fast tilsetting. 
Tiden er knapp. Fakultetene og avdelingene i sentraladministrasjonen har frist til 1. oktober med å gjennomgå hver enkelt kontrakt. 1. oktober er fristen institusjonene har til å rapportere nøkkeltall til Database for høyere utdanning (DBH) - inklusiv midlertidighet. 

Strammer inn på permisjoner
Det vil også bli strammet inn på permisjoner ved overgang til andre stillinger, og mer effektive tilsettingsprosesser. I det hele tatt bedre planlegging av ressursene og bemanningsplaner, slik at enhetene kan redusere behovet for vikarer og kortere kontrakter. 

En ny Tjenestemannslov er på trappene. Her foreslås det å kutte den såkalte fireårsregelen ned til tre års sammenhengende tjenestetid. Dette vil gi arbeidstakere krav på samme stillingsvern som fast ansatte. 

Mer ansvar påligger arbeidsgiver
— Å tilby forskere en fast kontrakt, viser at instituttet har en intensjon om at arbeidet skal vare, mener prodekan Jarl Giske ved MN-fakultetet. Han har i lengre tid følt for å ansette eksternfinansierte forskere på faste kontrakter. 

Samtidig er det få ting som er garantert for resten av livet. Men å tilby fast jobb, må være basert på en beregning av muligheten for varighet og finansiering innenfor forskningsfeltet. En implisitt bieffekt av å tilby fast jobb, er at mer av ansvaret for å skaffe nye prosjekter, hviler på arbeidsgiver og på fagmiljøet, mener Giske. 

Mange eksternfinansierte forskere opplever at de selv står alene om å jobbe for ny finansiering. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed