Flere skal sjekkes for skikkethet

Publisert:6. juli 2016Oppdatert:6. juli 2016, 11:30
Paramedics er et av de nye fagene som kommer inn under bestemmelsene om vurdering av skikkethet. Foto: Eva Tønnessen, Khrono

I fjor var det bare tre studenter i hele landet som ble funnet uskikket og ble utestengt fra utdanningen. Sju nye utdanninger ble lagt inn under bestemmelsene om skikkethet fra 1.juli i år og kravene skjerpes.

Bare tre studenter ble utstengt fra utdanningene sine etter skikkethetsvurdering i 2015: én sykepleiestudent fra Diakonhjemmet høgskole, en sykepleiestudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus og en lærerstudent fra Universitetet i Oslo, viser oversikten i Database om statistikk for høgre utdanning (DBH).

Det er også bare et fåtall av utdanningene som har behandlet saker i skikkethetsnemndene sine. Mange har også få tvilsmeldinger om skikkethet, de fleste et sted mellom 0 og 5 i løpet av et år. Høgskolen i Oslo og Akershus er unntaket - her har de i løpet av 2015 mottatt 55 tvilsmeldinger, de fleste fra sykepleie- og lærerutdanningen. Og for første gang i HiOAs historie ble en student utestengt etter skikkethetsvurdering i fjor.

Fortsatt få saker
Institusjonsansvarlig for skikkethet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Kari Kildahl, synes fortsatt at det er få skikkethetssaker oppe ved høgskolen, gitt at det er mellom 10.000 og 11.000 studenter ved HiOA som tar utdanninger som er omfattet av skikkethetsvurderinger.

Av de 55 tvilsmeldingene som kom inn ved HiOA i fjor, klarte de å snakke ut omtrent halvparten av studentene slik at de sluttet av seg selv, mens den andre hvlaparten ble snakket inn igjen - og skikket seg. 

Kildahl er fornøyd med innstrammingene i forskriften som nå kommer fra regjeringen:

— Det eneste jeg ikke forstår er hvorfor ikke alle etter- og videreutdanningene i helsefagene er omfattet av skikkethetsvurdering. Det er rart å ha med jordmor, men ikke helsesøster. Barnepleier og kreftsykepleier er heller ikke med, dette er litt skuffende, sier hun.

Skjerper forskrift om skikkethet
Fra 1. juli i år ble skikkethetsforskriften for norske utdanninger strammet inn, og utvidet til å gjelde for sju nye utdanninger i lærer- og helse- og sosialfagsutdanninger.

Studenter som ikke egner seg til yrket de har valgt å utdanne seg til, kan utestenges fra studiet i inntil fem år- tidligere var det tre år -  hvis en nemnd finner at de ikke er skikket. Ikke-skikkede studenter kan utestenges fra utdanningen, selv om de består alle eksamener. Vernet om pasienter, elever og brukere understrekes det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Lang saksbehandling
Skikkethetsvurdering skal sikre at studentene har de personlige og faglige egenskapene som er nødvendige for å kunne utøve yrket, og den benyttes i lærer- og helse- og sosialfagsutdanninger.

Innstrammingene i skikkethetsvurderingen har hatt lang saksbehandlingstid. Allerede i 2011 leverte Universitets- og høgskolerådet en utredning som skulle legge til rette for en skjerpet skikkethetsvurdering av studenter på høgskoler og universitet, men først i juni 2016 ble den vedtatt.

Se også: Lenke til den nye forskriften om skikkethet

Khrono har tidligere skrevet flere saker om skikkethetsvurdering. 

Frykter mørketall om skikkethet
Allerede i  mai 2014 slo fagpolitisk ansvarlig ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Suzanne Nordgård, alarm og advarte mot store mørketall, etter at det ble kjent at kun én eneste student i hele landet var blitt funnet uskikket og utestengt fra utdanningen i 2013. 

— Dette er kritisk få saker, sa Nordgård til Khrono den gangen. 

Tallet to år senere er ikke veldig mye høyere, der har den ene blitt til tre. 

Landets største høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, hadde sin første sak om skikkethet opp i sin nemnd i mai i fjor, og vedkommende sykepleiestudent ble altså funnet ikke skikket og utestengt. 

Tvilsmeldinger
I 2015 ble det meldt inn 55 tvilsmeldinger ved HiOA - det tilsvarer omlag en tredjedel av alle landets samlede tvilsmeldinger. 

Både lærere, medstudenter og praksisveiledere kan sende inn tvilsmeldinger om de opplever at en student ikke egner seg til yrket hun eller han utdanner seg til. 

Sårbare situasjoner
— Dette er yrker som møter oss i sårbare situasjoner, og vi er avhengige av tillit til fagpersonene. Forskriften gir oss ekstra vern, og den hindrer også at personer som ikke egner seg, kaster bort verdifull tid på feil studier, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ifølge pressemeldingen. 

I statsråd 17. juni ble det bestemt at flere nye utdanninger skal omfattes av skikkethetsvurdering. 

De sju nye utdanningene som omfattes av skikkethetsvurdering er: 

 • Paramedic (ambulansepersonell)
 • Logoped
 • Trafikklærer
 • Spesialpedagogikk
 • Treårig lærerutdanning for tospråklige lærere
 • Profesjonsutdanning i teologi
 • Tolkeutdanningene i tegnspråk

Fra før har disse utdanningene skikketshetvurdering:

 • Førskolelærer
 • Almennlærer
 • Faglærer
 • Yrkesfaglærer
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Audiograf (audiolog)
 • Barnevernspedagog
 • Bioingeniør
 • Ergoterapeut
 • Farmasøyt (inkludert reseptar)
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Lege
 • Optiker
 • Ortopediingeniør
 • Psykolog
 • Radiograf
 • Sosionom
 • Sykepleier
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Tanntekniker
 • Vernepleier
 • Grunnskolelærerutdanningene
 • Barnehagelærerutdanningene

En ny formålsparagraf gjør det tydeligere at skikkethetsforskriften må tolkes ut fra hensynet til pasientene, barnehagebarna, elevene og andre brukeres rett til forsvarlig behandling, skriver departementet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed