Utreise kan gi opptur

Publisert:29. februar 2016Oppdatert:29. februar 2016, 14:08
Funnene fra en stor undersøkelse viser at internasjonal erfaring gir studentene får internasjonalt nettverk, samt gjør at de blie bedre i språk og får mer kunnskap om kultur og internasjonale markeder. Foto: Colourbox

Studenter som drar på utveksling har økt sjanse for å bli gründer, mindre risiko for å bli arbeidsledig.

Studenter som drar på utveksling har større selvtillit, er mer tolerante, åpne, og handlekraftige enn de som ikke gjør det. Disse trekkene forsterkes gjennom utenlandsoppholdet, melder Universitetsavisa.

Utreise gir opptur
En ny studie viser at studenter som tar et studie- praksisopphold i utlandet, både har større sjanse for å bli gründere og mindre sjanse for å bli arbeidsledig. Over 70 000 respondenter deltok i studien.

 Det viser «The Erasmus Impact Study: Regional Analysis», som er utført av CHE Consult på vegne av Europakommisjonen.

Øker sjansen for å bli gründer
En av konklusjonene er at studenter som tar et studie- eller praksisopphold i utlandet, både har større sjanse for å bli gründere og er mindre utsatt for å bli arbeidsledige. Over 70 000 respondenter deltok i studien som er en sammenlignende analyse av virkninger som et Erasmus-opphold har på personlighet, ferdigheter og karrierer i europeiske regioner.

Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i Senter for internasjonalisering av utdanning (Siu), mener studien er solid og har et godt tallmateriale å bygge på.

- Det er viktig å få ut budskapet om hva utveksling medfører, og at et opphold virker forsterkende på positive egenskaper man allerede har. Det bør kunne inspirere flere, mener Pedersen.

Han synes ett av de mest interessante funnene er at en overvekt av de som reiser ut faktisk blir gründere. Mye taler for at internasjonal erfaring øker forutsetningene for å lykkes, blant annet fordi studentene får internasjonalt nettverk, blir bedre i språk samt får mer kunnskap om kultur og markeder.

I følge undersøkelsen har nemlig 7 prosent av tidligere Erasmus-studenter i Nord-Europa allerede startet egen bedrift. Nesten 1 av 3 har planer om å gjøre det. Selv om det ikke lar seg gjøre å sammenligne med studenter som ikke reiser på utveksling, mener Pedersen at 7 prosent nok ligger godt over gjennomsnittet.

Bygge forventning at studentene drar ut
Den nye undersøkelsen griper rett inn debatten som pågår i UA, om hvorvidt norske studenter bør pålegges å reise ut, slik blant andre Arbeiderpartiets Marianne Aasen har tatt til orde for.

Vidar Pedersen sier at dette, som også var et forslag fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen sist høst, er positivt på alle måter.

- Det medfører veldig mye positivt å reise utenlands, men vi mener ikke nødvendigvis at alle skal gjøre det, sier Pedersen.

Han mener det må legges mer til rette for gode avtaler, og bygges opp en klar forventning om at studentene reiser ut.

- Vi ønsker oss et opplegg som fungerer slik at de som ikke vil dra, aktivt må velge det vekk. I dag er det slik at studenten som vil ut er den aktive, og selv må ta initiativ, undersøke og lage et opplegg. Snur vi på det, får vi kanskje en annen tilnærming som vil føre til at flere drar på utveksling, sier avdelingsdirektøren i Siu.

6 personlighetstrekk arbeidsgiver liker
Studien gir flere mulige svar på hvorfor studie- eller praksisopphold utenlands ser ut til å føre så mye bra med seg. Den inkluderer personlighetstester, gjort før og etter at studentene reiste på utveksling. Testen er basert på seks såkalte «memo factors», som er nært knyttet til attraktivitet på arbeidsmarkedet:

-Toleranse for andres kultur og meninger

-Tilpasningsevne

-Åpenhet/nysgjerrighet

-Tillit til egen kompetanse

-Handlekraft

- Evne til problemløsning

Studenter som reiser ut skårer i utgangspunktet høyere på alle disse personlighetsrekkene enn andre studenter. I tillegg viser det seg at Erasmus-erfaringen styrker disse trekkene. Rapporten hevder til og med at et halvt år på Erasmus-opphold gir personlighetsvekst som tilsvarer fire år uten Erasmus. Det er oppsiktsvekkende, mener Vidar Pedersen.

Erasmus-studenter klarer seg bedre
De seks «memo faktorene» har blitt testet ut på bedrifter over hele Europa, og en svært høy andel ønsker seg kandidater med disse trekkene. Til siu.no sier Pedersen at det er et argument for at flere norske studenter bør ta en studie- eller praksisopphold utenlands.

Studien viser at studenter som har hatt Erasmus-opphold klarer seg bedre på arbeidsmarkedet enn andre studenter. I Sør-Europa og Øst-Europa, som har høyere arbeidsledighet enn i vest og nord, er utslagene særlig tydelige. Det ser ut til at jo høyere arbeidsledigheten er, desto sterkere positive utslag gir Erasmus-opphold.

Pedersen sier dette er viktig for oss i Norge å merke oss, nå som arbeidsledigheten stiger.

Siu vil mer enn doble tallet på utreiser
Hvert år kommer rundt 5500 europeere på Erasmus-stipend til Norge. Tilsvarende er det 1 700 studenter som reiser ut. Tallet er langt fra det Siu ønsker seg.

- Vi er fortsatt ikke der vi bør være. Målet er å komme opp på nærmere 3 000 i løpet av 2020, sier avdelingssjefen til UA.

Han understreker at man må se hele bildet. Tallet på de som drar på utveksling er gått noe ned, mens det er flere  studenter som tar en hel grad i utlandet.

Norges Handelshøyskole sender flest ut
- Hva bør læreinstitusjoner gjøre som de ikke gjør i dag?

-Det gjøres mye godt arbeid mange steder. Vi ønsker oss fortsatt sterk innsats på administrativ tilrettelegging, men kanskje enda viktigere er det at de faglig ansatte blir flinkere til å markedsføre utveksling for studenter som vil ut.

- Så der er det ikke godt nok?  

- Det er veldig variabelt. Ikke alle er like flinke, sier Pedersen.

Økonomistudenter topper lista over de som reiser mest ut. De studieprogrammene hvor det reiser ut flest studenter relativt sett, er de lengre, integrerte studieløpene. Norges Handelshøyskole sender eksempelvis ut rundt halvparten av studentene. UiB og NTNU ligger også høyt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed