Fripro-tildelingene er klare

Publisert:4. desember 2015Oppdatert:4. desember 2015, 13:19
Fri prosjektøtte på vei: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen omtaler årets tildeling som "et historisk sterkt løft til fri forskning".

960 millioner Fripro-midler er på vei ut til norske forskere. Se hvilke Bergens-miljøer som får støtte.

Forskningsrådet fordeler årlig en snau milliard kroner som Fri prosjektstøtte. Forskningsrådet mottok 1072 søknader. 132 av disse ble innvilget.

– Dette vil sikre god langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som har potensial for å utvikle seg til å bli internasjonalt ledende innenfor sine felt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tredje år med tildeling til unge forskere
I alt går 322 millioner til 47 unge forskertalenter som skal gjøre grunnforskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, medisin, helse og biologi og matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Fem disse unge forskerne har adresse Bergen. Samlet vil de få 54 millioner kroner. To av de unge forskertalentene er tilknyttet Institutt for informatikk. Én arbeider ved Uni Research.

Her er listen over de som får tildelinger for 2016:
Harald Barsnes, Institutt for informatikk, Obtaining novel biomedical knowledge from proteomics research.
Stefan Bruckner, Institutt for informatikk, Visual Exploration in Visualization Space Institutt.
Alistair Seddon, Institutt for biologi, Pollen Chemistry as the Next Generation Tool in Palaeoecological Research - Theory, Methods and Application.
Ole Hjortland, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Anti-Exceptionalism About Logic.
Simona Chera, Klinisk institutt 2, Characterizing and modulating the insulin-producing beta-cell fate in monogenic diabetes by using novel genetic setups
Eivind Valen, Institutt for informatikk. Micropeptides – searching for function in the dark matter of the genome.
Hanna Lee, Uni Research, Advancing permafrost carbon climate feedback-improvements and evaluations of the Norwegian Earth System Model with observations.
Ingvild Almås, Norges Handelshøyskole, New approaches to measuring inequality: From household decisions to global comparisons.
Ingvild Almås vant i 2011 Norges Banks pris for beste doktoravhandling i makroøkonomi og i 2013 fikk hun Nils Klim-prisen gitt av Ludvig Holberg Memorial Fund, for sin forskning på inntektsforskjeller.

Harald Barsnes fikk nylig rekrutteringsstipend fra Bergens forskningsstiftelse. Han vant også Meltzer-prisen for yngre forskere i 2015.

Storeslem til Oslo innen FRIHUMSAM
Det finnes tre hovedkategorier for Fripro-midler. I kategorien Nye prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) inngår også støtte til konferanser, mobilitet og unge forskertalenter. Her har 58 prosjekter fått tilslag. Fem av disse er fra UiB, mot tjue fra UiO.

Her er prosjektene fra UiB som får FRIHUMSAM-midler:
Money talks: Gendered Electoral Financing in Democratic and Democratizing States, Institutt for sammenliknende politikk.
Konferanser: First World Congress on Business History Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Arrangement av 14. internasjonale IATSkonferanse (International Association for Tibetan Studies) i Bergen 2016 Institutt for fysikk og teknologi
NMLs medieforskerkonferanse 2016: Mot fremtidens medielandskap. Hvem sier hva til hvem? Hvorfor, og på hvilken måte? Institutt for informasjons- og medievitenskap
Unge forskertalenter: Anti-Exceptionalism About Logic, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Chr. Michelsen Institutt får også støtte til prosjektet Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

Nye prosjekter innenfor medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)
Her har i alt 33 prosjekter fått støtte. Åtte av disse er fra UiO, tolv fra UiB.

Her er UiB-prosjektene som fikk tilslag:
Interglacials and Glacials - Natural Experiments in Biodiversity Dynamics, Institutt for biologi,
Molecular mechanisms of cannabis exposure risk in patients with psychosis, Klinisk institutt 2
Sonoporation-Enhanced Therapy for the treatment of Pancreatic Adenocarcinoma, Klinisk institutt 2
The NAD metabolome of human cells - understanding a fundamental metabolic and signalling network, Molekylærbiologisk institutt,
Randomized Phase III Clinical Trial Assessing a Supraglottic Device Versus Face-mask Ventilation in Neonatal Resuscitation in Afric Senter for internasjonal helse
Defining the invasive cell components in glioblastoma: identification of new therapeutic target, Institutt for biomedisin
How do soluble proteins bind to biological membranes? Molekylærbiologisk institutt
Unge forskertalenter: Pollen Chemistry as the Next Generation Tool in Palaeoecological Research - Theory, Methods and Application Institutt for biologi
Micropeptides - searching for function in the dark matter of the genome Institutt for informatikk
Characterizing and modulating the insulin-producing beta-cell fate in monogenic diabetes by using novel genetic setups, Klinisk institutt 2
Obtaining novel biomedical knowledge from proteomics research, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
Fripro mobilitetsstipend: New perspectives on regulation of peripheral tissue antigen expression within the thymus, Klinisk institutt 2

Prosjektvinnerne innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK):
Innenfor denne samlede kategorien gjorde NTNU det skarpt, med tilslag på 12 av sine søknader. UiB fikk tommelen opp for åtte av sine søknader. I tillegg fikk Uni Research tilslag for to av sine søknader.

Disse UiB-søknadene får prosjektstøtte:
CLASSIS: The renaissance of graph classes - New algorithmic theory of forbidden induced subgraphs, Institutt for informatikk
Watermass transformation processes and vortex dynamics in the Lofoten Basin of the Norwegian Sea, Geofysisk institutt
Innovative Strategies for Observation in the Arctic Atmospheric Boundary Layer, Geofysisk institutt

Unge forskertalenter: 3 Visual Exploration in Visualization Space, Institutt for informatikk
Mobilitetsstipend: Holonomy and hypoelliptic operators on sub-Riemannian manifolds, Matematisk institutt
Contrast mechanisms in neutral helium microscopy applied to organic electronics, Institutt for fysikk og teknologi
Arrangementsstøtte: Dark Side of the Universe 2016 Institutt for fysikk og teknologi
ISQBP2016 President's Meeting Molekylærbiologisk institutt

I tillegg fikk to prosjekt ved Uni Research AS støtte. Prosjektet heter Advancing permafrost carbon climate feedback-improvements and evaluations of the Norwegian Earth System Model with observations og 2nd Vertical Geology Conference - VGC2016.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed