Bergen lavt på listen da ekstra stipendiater ble fordelt

Publisert:23. desember 2015Oppdatert:23. desember 2015, 11:19
Høgskolen i Bergen får sju stipendiater etter budsjettforhandlingene, mens UiB ikke får én eneste.

Bergen kom nederst på listen da 100 nye rekrutteringsstillinger ble fordelt i budsjettforhandlingene.

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre ble i forhandlingene om statsbudsjettet i november enige om å øke antallet stipendiatstillinger med 100 flere enn de 238 regjeringen opprinnelig foreslo. Men bare sju av stillingene havnet i Bergen, hos HiB. I tillegg fikk NLA Høgskolen, som er delt mellom Bergen, Kristiansand og Oslo to rekrutteringsstillinger. 

I tillegg til disse 338 rekrutteringsstillingene er det også satt av 50 slike stillinger til satsingen mot femårig lærerutdanning. Den endelige fordelingen av de siste 50 er varslet i januar.

Fordelingen av de 100 nye
– Jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene Kristelig Folkepartiet og Venstre har sørget for en svært positiv utvikling i antall rekrutteringsstillinger i denne stortingsperioden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra departementet.

Rekrutteringsstillinger er summen av stipendiatstillinger og postdoktorstillinger.

Fordeling av 94 nye rekrutteringsstillinger til statlige institusjoner

  • Universitet i Agder 17
  • Nord universitet 17
  • Universitet i Stavanger  17
  • Høgskolen i Oslo og Akershus 10
  • Høgskolen Sørøst-Norge 10
  • Universitet i Tromsø 8
  • NTNU i Trondheim 8
  • Høgskolen i Bergen 7

Fordeling av 6 nye rekrutteringsstillinger til private institusjoner:

  • BI 1, DMMH 1, VID 2 og NLA 2.

Fortsatt NTNU som får mest
Bortsett fra de 50 stillingene som skal til lærerutdanningene, og som blir fordelt i januar, ser fordelingen av rekrutteringsstillinger totalt sett ut som følger innen høyere utdanning. Etter fordelingen av de nye stillingene er det fremdeles NTNU som får flest stillinger:

  Nye/lang sikt Nye/midlert. Totalt
NTNU 28 16 744
UiS 27 14 153
UiA 25 11 125
Nord 23 7 85
UiO 11 13 930
UiT 13 8 354
UiB 8 10 558
HSø-No 13 4 93
HiOA 13 1 72
HiB 8 3 43
NMBU 3 4 162
HSH 1 2 18
BI 2   32
NLA 3   6
VID 5   19
WH 1   1
DMMH 1    

Nye forkortelser: WH er Westerdals høyskole, VID er videnskapelig høyskole, NLA er NLA Høgskolen, DMMH Er Droning Mauds Minne Høgskole, H Sø-No er den nye Høgskolen Sørøst-Norge som realiseres fra 1. januar 2016. Kilde: «Blå bok», Kunnskapsdepartementet, statsbudsjettet 2016, side 37og pressemelding fra departementet 22. desember 2015.

Hjelp til å bli universitet
Ifølge budsjettinnstillingen fra Kirke, utdannings- og forskningskomitéen ber Høyre, FrP, KrF og Venstre Kunnskapsdepartementet ta hensyn til at HiOA og HSN er i en prosess for å oppnå universitetsstatus.

(De fire samarbeidspartiene på Stortinget representert ved Iselin Nybø (V), Anders Tyvand (KrF), Bente Thorsen (Frp) og Kristin Vinje (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.)

– Vi ser at de to institusjonene jobber hardt med å få universitetsstatus, og da vil disse stillingene bidra, sa stortingsrepresentant Kristin Vinje (H), til khrono da fordelingen var klar rett før jul.

– Etter at de fire partiene nå er ferdig forhandlet om statsbudsjettet, har et godt kunnskapsbudsjett blitt enda bedre, og flere rekrutteringsstillinger er et eksempel på dette, sier hun.

Irgens: HiOA har for få
Prorektor for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens, er glad for at HiOA får øremerket flere stipendiatstillinger.

– HiOA har fortsatt et urimelig lavt antall stipendiater, men vi er glade for at vi får disse 10, sier han.

Statsbudsjettet ble vedtatt i Stortinget 16. desember.

Økt hvert år
I en pressemelding sier de fire samarbeidspartiene at de har økt antall rekrutteringsstillinger i hvert budsjett siden regjeringen overtok i 2013, til sammen 683, hvorav 100 er midlertidige.

– Dette er en viktig målsetting i oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og vi nærmer oss nå målet allerede etter to år i regjering, sier Bente Thorsen (Frp).

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed