UiB åpner Brüsselkontor

Publisert:21. august 2015Oppdatert:21. august 2015, 19:26
Nettverking og nærhet: Et av formålene til Brüsselkontoret er å hjelpe forskere i å nå de store prosjektmidlene. Foto: Wikimedia Commons, opplastet av Ssolbergj/CC

UiB vil nærmere EU-midlene, og åpner en fast filial i Brüssel.

For å komme nærmere det europeiske forskningsrådet ERC, åpner UiB et kontor i Brussel 22. september. 
 
- UiB satser på å øke sin deltakelse i EUs programmer. Brüsselkontoret er en del av denne satsningen, skriver Heidi Annette Espedal, direktør for Forskningsadministrativ avdeling i en epost til På Høyden. 
 
Ønsket av Kunnskapsdepartementet
Brusselkontoret er strategisk steg nærmere de europeiske forskningsmidlene. 
Ifølge Heidi Annette Espedal har ønsket fra Kunnskapsdepartementet vært klart: KD forventer at UiB best mulig utnytter mulighetene som ligger i de europeiske forskningssatsningene og Horizon2020. 
 
Også ledelsen ved UiB ønsker at forskere skal få en større del av ERC-kaken. 
- I dette arbeidet ønsker UiB å øke sitt engasjement og tilstedeværelse i Brüssel for både å kunne være med på å påvirke politikk og utlysninger, samt å bidra med konkret hjelp til forskere med relevant informasjon, nettverksbygging og dannelse av partnerskarp, skriver Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglighet i en epost til På Høyden. 
 
UiBs forskere skal også kunne bruke kontoret til konsortiemøter, og til andre møter i den belgiske hovedstaden. Kontoret skal være samlokalisert med NTNU og SINTEF
 
Treårig stilling på trappene
Hvem som skal være UiBs representant i Brüssel er ennå ikke klart. Ifølge Heidi Annette Espedal vil UiB snart lyse ut en treårig stilling ved kontoret. 
 
- I første omgang planegges det å ansette en leder for Brüsselkontoret som i nært samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling skal ivareta disse oppgavene, men som også skal bidra med informasjon og råd til universitetsledelsen rundt strategi og forskningspolitisk agenda i EU, utdyper Robert Bjerknes. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed