Frykter et skrumpet, innovervendt og handlingslammet HF

Publisert:17. juni 2015Oppdatert:17. juni 2015, 10:40
Prodekan Einar Thomassen, dekan Margareth Hagen og fakultetsdirektør Trine Moe er alle tre kritiske til at deler av Griegakademiet går over til et kunstfakultet sammen med Kunst- og designhøgskolen. Foto: Hilde Kristin Strand

Hva skjer med resten av HF dersom Griegakademiet og Kunsthøgskolen fusjonerer?

– Som dekan ønsker jeg ikke et annet fakultet som konkurrerer med HF. Det er mange HF-fag i dag som er knyttet til kunst. Dersom alt praktisk og utadrettet skal flyttes, er det en situasjon HF ikke vil tjene på.

Det sa dekan Margareth Hagen da fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tirsdag diskuterte en mulig fusjon mellom Griegakademiet (GA) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Diskusjonen er en konsekvens av fusjonsprosessen som foregår i sektoren, og i Stortingsmelding 18, som omhandler struktur i universitets- og høgskolesektoren, heter det at «Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen er i dialog om hvordan man kan få bedre synergier mellom fagmiljøene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen».

HF skulle være praktisk

Ifølge saksfremstillingen er det to alternativer: Enten en selvstendig institusjon bestående av KHiB og GA eller et kunstnerisk fakultet ved UiB. Alternativ en blir ikke sett på som veldig sannsynlig. Men dersom GA trekkes ut av sitt nåværende fakultet, hva skal i så fall være med? Dekanen er tydelig på at hun i hvert fall ikke vil gi fra seg musikkterapi og musikkvitenskap.

– Jeg er urolig for å få et skrumpet, innovervendt, handlingslammet HF. Vi kan miste noen muligheter som finnes i dag, sa Hagen. Hun stilte også spørsmål med hva som skjer med et fag som kunsthistorie på HF dersom KHiB med sine kunstfag blir lagt til et annet fakultet.

Prorektor Einar Thomassen påpekte at da Griegakademiet ble en del av HF midt på 1990-tallet, var det som del av en langsiktig tanke om at HF skulle ta inn i seg også praktisk-utøvende fag. Musikkvitenskap ble da flyttet til nettopp Griegakademiet.

– Det hadde kanskje ellers vært en del av Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap i dag, sa Thomassen.

HF skal ikke bare utdanne lærere, vi skal også utdanne til andre yrker. Det er uheldig at vi mister kontaktflaten med en del av praksisfeltet som vi fikk nettopp for å kunne utvikle teori og praksis sammen.

Vil ha felles fakultet

Randi Rolvsjord, som representerer Griegakademiet i fakultetsstyret, advarte mot å ha et skarpt skille mellom teori og utøvende, og pekte på at også musikkfagene har mye teori i seg. Dersom GA skal flyttes, mener hun det trengs en utredning som ser på hva det enkelte fagmiljøet er best tjent med.

Det fakultetsstyret ønsker, er at KHiB blir en del av HF. Det er ikke lansert som et alternativ i saksutredningen. Hagen sa at hun har nevnt dette flere ganger, og at UiB-rektor Dag Rune Olsen har spilt synspunktet inn til KHiBs ledelse.

– Men KHiB ønsker ikke å se på et felles fakultet. Jeg er opptatt av at vi skal få et søsterfakultet som skal berike HF, ikke konkurrere med oss.

Styrets vedtak ble at de forutsetter at et fusjon med KiHB ikke skal svekke Det humanistiske fakultets muligheter til å utvikle tverrfaglig forskning og samtidsrettede utdanningstilbud. Samtidig ber de om at prosessen utsettes og at et tredje alternativ med nettopp et sammenslått fakultet bestående av dagens HF pluss KHiB utredes.

Vil ha flere alternativer

– På mange måter er dette vedtaket forståelig utifra hvor i prosessen man er nå, kommenterer Frode Thorsen, instituttleder på Griegakademiet. Han var til stede da fakultetsstyret behandlet saken.

– Men hvis mandatet først skal gjøres mer åpent, synes jeg det er problematisk at flere i fakultetsstyret synes å vite allerede på dette stadiet at den beste løsningen er at KHiB blir en del av HF. Det ville i så fall bli et radikalt anderledes fakultet, å bare få dem inn og så fortsette som før er en fjern tanke, sier han.

Thorsen mener at dersom mandatet først skal endres, bør det heller åpnes for flere ulike løsninger, der prinsippielle og pragmatiske hensyn både i forhold til KHiB, GA og HF kan avveies. 

– Hva tenker du på da?

–  Jeg vil ikke være veldig konkret på dette stadiet, men instituttrådet hos oss sier det samme: De ønsker en utredning og er positive til at flere modeller vurderes - men ikke at dette “tredje alternativ KiHB/HF” pekes spesielt ut nå. 

– Hva tenker du om å dele Griegakademiet?

– Poenget med å etablere Griegakademiet i 1995 var å samle alle de musikkfaglige miljøene, både de kunstneriske, pedagogiske og vitenskapelige. Det er fortsatt en fremtidsrettet strategi, tror jeg, kanskje mer enn noensinne, spesielt etter at vi også fikk musikkterapi i 2006.

Men det er ikke sikkert at det blir noen fusjon. Ifølge saksfremstillingen skal fase 1, som er en overordnet prinsipiell gjennomgang av forutsetninger og muligheter, være avsluttet i begynnelsen av september. En eventuell fase 2, med en mer detaljert utredning, er planlagt ferdigstilt våren 2016.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed