Får freda lystgård til 24 millioner

Publisert:3. juni 2015Oppdatert:3. juni 2015, 10:00

Universitetet overtar en lystgård av Avinor. Hovedhuset på Lønningen på Flesland er plukket ned, bit for bit, og skal settes opp ved De botaniske hager på Milde. Flyttingen har Avinor kostet 12 millioner kroner, og antakelig ytterligere 12 mill. for å sette det opp igjen.

Plassering: 

Etter mye om og men synes det klart: Lønningen lystgård blir satt opp på Milde, og universitetet overtar hovedhuset i rokokkostil, med tilhørende hage. Flyplassutbyggingen tvang Lønningen bort fra Flesland. Det fredede bygget fra slutten av 1700-tallet trengte et nytt hjem.

Nye Lønningen lystgård vil bli omkranset av Japanhagen og De Botaniske hagene, plassert idyllisk foran en liten løvskog, md utsikt ut Mildevågen og Fanafjorden. På andre siden av vågen, er Arboretets hager.  

Alt ligger til rette for at UiB får et landlig perle, om det ikke blir flere byggeplan-skjær i sjøen.

Lystgård blir universitetsmuseum
Gamle Lønningen gård er ikke av de mest kjente lystgårdene i Bergensområdet. Beliggende i den gang uberørte Flesland, ble lystgårder bygget som <<hobbylandbruk>> for rike byborgere. Lønningen gård tilhørte opprinnelig Munkeliv kloster, etter reformasjonen ble det krongods, mens det ble i 1732 kjøpt av kjøpmannsfamilien Formann. Selve lysthuset ble bygget på 1780-tallet, i sen rokokkostil. Den ligner således på andre lystgårder i Bergen, som Damsgård. I dagens utforming ligner Lønningen mye på Frydenlund-huset i Gamle Bergen. I mer moderne historie har det vært et barnehjem. Det ble nedlagt i slutten av 50-årene. Jorden tilhørende gården er i dag regulert som næringsområde rundt den nye terminalen på Bergen lufthavn.

24 millioner kroner
Flyplassutbyggingen spiste seg etterhvert inn mot det gamle hovedbygget. Fylkeskonservatoren fredet bygget og Avinor som tiltakshaver har fått ansvaret for å redde det.

– Det har ikke vært en billig historie, medgir prosjektleder for utbyggingen av ny flyplassterminal, Alf Sognefest.

Så langt har det kostet 12 millioner kroner å demontere huset. Det er tatt fra hverandre plank for plank, alle bestanddelene er systematisert og katalogisert. <<Alt>> er tatt vare på, til og med de gamle hellene utenfor hovedinngangen. Hver bygningsdel er merket med en egen kode. Slik blir alt et byggesett som (forhåpentligvis) enkelt kan settes opp igjen. Man har behandlet treverk mot ytterligere forråtnelse, og fått hugget spesialtømmer fra Hardanger for deler som ikke lot seg redde. Hele lysthuset er lagret på Frekhaug.  

Jobben med å sette det opp igjen går nå ut på anbud, og forutsetter spesialiserte håndverkertjenester.

– Minst 12 millioner kroner til, medgir Sognefest.

Vederlagsfritt til UiB
– Dette er en generøs gave til UiB, men en gave som fortsetter å koste, sier eiendomssjef på UiB, Even Berge. Avinor setter opp bygget med tilhørende hageanlegg, kostnadsfritt for universitetet, mot at UiB tar vare på bygget i all overskuelig fremtid. Det fantes flere alternative plasseringer, men Avinor ønsket at universitetet skulle overta bygget, for å sikre at lysthuset får et nytt liv og ny bruk. Nå blir selve bygningen en del av formidlingen.

Hvor mye driften vil koste universitetet vet man ennå ikke. Det som er sikkert, er at det blir Universitetsmuseet som forvalter bruken, og at formidling blir en selvsagt oppgave. Den nye aulaen på Nygårdshaugen blir det formelle representasjonsrommet for universitetet. Med idyllisk plassering rett ovenfor Mildevågen og fjorden utenfor, ser universitetet også for seg stedet som et landlig alternativ for seminarer og møter. Det vil bli noen kontorplasser i andre etasje.

– Her gjelder det å utnytte mulighetsrommet, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

Nå skal nye Lønningen tegnes ut i samarbeid med UiB. Det er ikke bare huset, men også hageanlegget som skal utformes. Bygget er fredet og et kulturminne, men det skal bli et høyst levende og befolket bygg.

Byggesaker i Bergen
Nå blir oppføringen av Lønningen på Milde en ordinær byggesak. Derfor er noen lettere bekymret.

Fylkeskonservatoren opplyser at de er i samtaler med Avinor om veien videre. Det er Avinor selv som lager planene for godkjenning av konservatoren i fylkeskommunen. Avinor ser fram til å gi slipp på det kostnadskrevende kulturminneprosjektet, og krysser fingrene for at planprosessen og byggesaken ikke møter hindre – hverken i form av naboprotester eller innsigelser fra kulturminnevernet. Tomten ved Japanhagen er på LNF-regulert område (landbruk, natur og friluftsliv), noe som normalt krever en omfattende runde blant offentlige myndigheter.  

– Får vi starte byggingen på senhøsten, kan det stå ferdig høsten 2017, håper Sognefest.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed