Utelukker ikke Nansen-fusjon

Publisert:12. mai 2015Oppdatert:12. mai 2015, 09:23
Nansensenteret befinner seg på Marineholmen like nedenfor Høyden og UiB.

Det er samtaler om samarbeid mellom Uni Research og Nansensenteret. Foreløpig er samtalene begrenset til faglige synergier. - Fusjon er ikke nevnt eksplisitt, men heller ikke utelukket, sier styreleder ved Nansensenteret.

Universitetet i Bergen er majoritetseier i Christian Michelsens Research (CMR) og Uni Research (Uni), og ser nå på mulighetene for å slå disse sammen til ett og mer slagkraftig forskningsinstitutt. Interessen for instituttfusjon er lunken ved Nansensenteret, men det har vært tanker om at alle tre kan gå sammen i et storinstitutt på tvers av faggrenser, ikke ulikt Sintef i Trondheim.

Samtaler mellom Nansen og Uni
Det er for tidlig å snakke om fusjon nå, mente styreleder Knut Fægri ved Nansensenteret til På Høyden sist høst. – Styrets holdning er at vi på det nåværende tidspunkt på ingen måte har nok faktagrunnlag til å si om fusjon kan være aktuelt.

– Fra styrets side har vi bedt administrasjonen ta kontakt med Uni Research for å diskutere den faglige basis for samarbeid, sier styreformannen nå.

Det er klima- og miljøforskning på Uni som er interessant i denne omgang.

– Det er mye klimaforskning i Bergen på forskjellige steder. Det kunne vært en fordel for alle med tettere forbindelser.

Hvilke konkrete samarbeidsformer det er snakk om, er ikke meislet ut.

– Fusjon er ikke nevnt eksplisitt, men heller ikke utelukket, sier Fægri.

Samtalene er fulgt opp mellom ledelsen ved Nansensenteret og ved Uni Research Klima, bekrefter Aina Berg, administrerende direktør for Uni. Det har begrenset seg til diskusjoner om faglig samarbeid. Sammenslåinger har ikke vært på bordet.

– Siden den andre parten ikke har vist interesse, har vi ikke sett noen grunn til det, sier Berg, som legger til: – Vi er veldig åpne for å diskutere fusjon.

CMR og Uni
Nansensenteret er en stiftelse, hvor UiB bare er én av medstifterne. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen er klar på ønsket om å se på mulighetene for fusjon mellom CMR og Uni, men har holdt seg unna å inkludere Nansensenteret med tanke på den lunkne interessen. Det er også juridiske nøtter å knekke, i og med de ulike organisasjonsformene. Det er ikke aktuell politikk i dag å slå sammen UiB-kontrollerte institutter med universitetet.

<<Regjeringen vurderer å innføre en ny ordning i Forskningsrådet som skal bidra til sammenslåinger og tettere samarbeid mellom institutter og universiteter og høyskoler. Ordningen skal også gjelde mellom institutter>>, foreslås det i stortingsmeldingen om struktur.

– Men som jeg leser det, tar departementet nå tak i hele forskningslandskapet. Det mener jeg er godt nytt, i og med at UiB er så heldige å være på eiersiden av to flotte forskningsinstitutter, uttalte Olsen. – Ikke minst på bakgrunn av at Trøndelag og Østlandet er flinkere til å tiltrekke seg ekstern finansiering.

Et bergensk Sintef
Sintef i Trondheim og samarbeidet med NTNU er et forbilde for aktører i Bergen.  

– Mange er nok litt undrende til at Bergen ikke benytter sjansen til å skape et mer slagkraftig instituttmiljø, uttalte administrerende direktør Arvid Nøttvedt i CMR til nyheten om tanken om en instituttgigant i Bergen.

Bergen har aldri vært best i landet på intern samhandling. Allerede i 2007 og 2008 var det fusjonssamtaler mellom CMR og Uni Research, og også mellom daværende Uni Bjerknessenteret og Nansensenteret, men samtalene strandet.

Fusjon, runde 2
Strukturmeldingen som regjeringen leverte til Stortinget i vår, omhandler universitetene og høyskolene, men KD har varslet at instituttsektoren vil bli gjenstand for en tilsvarende runde etter at Stortinget har ferdigbehandlet meldingen. Det skal være et politisk ønske i Kunnskapsdepartementet at Bergen gjør noe med instituttstrukturen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed