- Må arbeide aktivt for å få flere interessert

Publisert:25. mai 2015Oppdatert:17. april 2018, 22:29
Søkergrunnlaget som fremkommer ved en ekstern utlysning er i mange sammenhenger relativt begrenset, svarer universitetsdirektør Kjell Bernstrøm til kritikken mot UiBs direktøransettelsesprosesser.

- Vi må ha godt kompetente ledere på alle nivå. Derfor arbeides det aktivt også utenom selve utlysningen med å få flere interessert i stillingene, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Fredag hadde den rådgivende komiteen som anbefaler hvem som skal ansettes som assisterende universitetsdirektør sitt siste møte. På Høyden skrev samme dag at flere jusseksperter er skeptiske til UiBs praksis: Kandidater som er funnet av rekrutteringsbyrået Delphi har vært inne til samtaler og intervju. Men navnene deres fantes før helgen ikke på den offisielle søkerlisten. De hadde ikke søkt, var svaret På Høyden fikk.

Redaksjonen gjorde flere forsøk på å få uttalelser fra universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, og sendte spørsmål på epost. Disse fikk vi beskjed om at vi ikke kunne få svar på før etter pinsehelgen. Lørdag kom det likevel en epost fra direktøren.

Kan søke frem til ansettelse
Her skriver Bernstrøm at <<søkergrunnlaget som fremkommer ved en ekstern utlysning er i mange sammenhenger relativt begrenset. Rekrutering av ledere på et høyt nivå er i så måte spesielt krevende. Innen sentrale arbeidsfelt er rekrutteringsgrunnlaget smalt og stiller dermed spesielle krav til rekrutteringsarbeidet. Som offentlig arbeidsgiver er det vår oppgave å forvalte samfunnets midler på en effektiv og kvalitativt god måte. Vi må ha godt kompetente ledere på alle nivå. Derfor arbeides det aktivt også utenom selve utlysningen med å få flere interessert i stillingene>>.

En av måtene UiB jobber på for å få flere interessert i stillingene, er gjennom å bruke et bemanningsbyrå. Delphi Consultings oppdrag er å lete etter mulige kandidater som ikke er fanget opp gjennom stillingsutlysningen.

<<Det er helt vanlig at personer som er interessert i stillinger tar kontakt for en samtale om hva jobben innebærer. Dette ser vi på alle nivå, men det er kanskje særlig viktig for personer som er aktuelle for topplederstillinger å kunne ha slike samtaler før de bestemmer seg for å søke. I søknadsprosesser til nøkkelstillinger må komiteen kunne ta den tiden de trenger for å få rett person på plass>>, skriver Bernstrøm, og skriver også at søknader kan tas i mot frem til tilsetting har skjedd.

- Følger selvsagt loven
Jurist og postdoktor Anine Kierulf mener at UiB undergraver Offentleglova når kandidater blir intervjuet uten at navnet deres står på en søkerliste. Professor emeritus Jan Fridtjof Bernt mener at når noen takker ja til å stille til intervju, er  vedkommende å betrakte som søker. Bernstrøm skriver at <<UiB følger selvsagt offentliglovens bestemmelser. Vi fører og offentliggjør søkerlistene>>. Han viser til Offentleglovas bestemmelse om at søkere kan be seg unntatt fra offentliggjøring, og sier at slike ønsker vurderes i hvert enkelt tilfelle.

<<Dersom vi finner at det ikke er grunnlag for unntak, får kandidaten anledning til å trekke søknaden og kommer da ikke på søkerlisten. Det samme rettsvernet må nødvendigvis også gjelde for personer som har vist interesse for en stilling – men som formelt ikke har søkt>>.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed