Forsinket, og sen

Publisert:8. mai 2015Oppdatert:8. mai 2015, 06:05
Synnøve Fluge
-- Jeg tror engasjement skaper engasjement. Synnøve Fluge i styrerommet - for første gang.

Hun har et personlig forhold til Nygårdsparken og hun står på SVs liste til høstens valg. Hun var en alvorlig forsinket masterstudent. Nå blir hun litt forsinket som stipendiat. Møt Synnøve Fluge – nyvalgt representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i universitetets styre.

Som beboer på Møhlenpris, har Synnøve Fluges (43) utviklet sterke bånd til både universitetet og til Nygårdsparken.

Fra hovedfag til master
Veien til forskertilværelsen var svingete. Hun begynte på det gamle hovedfaget på Sosiologisk institutt i -99. Det store opus sociologia ble liggende uforløst, i motsetning til tre barn, i de påfølgende årene. En deltidsjobb ble til heltidsjobb i rusomsorgen her i byen.

Men i motsetning til de tusenvis av andre halvstuderte, gikk hun til skrittet å si opp fast jobb for å gjøre comeback som masterstudent med nytt og oppdatert datasett. Veien mot en tilværelse som midlertidig forsker tok imidlertid nok en rastestopp. Som studierådgiver på SV-fakultetet, holdt hun kontakten med instituttet. Skjebnen presenterte seg i form av en utlysning fra Forskningsrådet, og skjebnen sa «Brukermedvirkning i velferdsstaten». Den stien har hun fulgt siden i fjor høst.

Hun har en tendens til å stille seg på såpekassen, om det finnes én i nærheten av nabolaget eller arbeidsplassen. Hun ledet Møhlenpris velforening, og var styreleder for Frivillighetssentralen.

Glede av plikten
Hun satt som studentrepresentant på instituttet, og i Fagutvalget.

 «Vi har som midlertidige ansatte en plikt og et ansvar for å delta i universitetsdemokratiet. Ikke på tross av, men på grunn av vår midlertidighet.» Går du til vervet av plikt eller lyst, som du skriver i På Høyden?

 – Litt av begge deler. Man bør kjenne sin besøkelsestid og delta på de arenaer det det er viktig å delta, sier hun og legger til:

– Jeg ble litt flau da det bare var én kandidat som meldte seg innen den opprinnelige fristen. Da følte jeg litt av ansvaret for å kaste meg inn i det.  

Noe særlig til valgkamp ble det ikke. Fluge brukte sitt personlige nettverk blant stipendiater og postdoktorer, og sendte noen fellesmailer med oppfordring om å bruke stemmeretten. Det ble en antydning til debatt gjennom leserinnlegg i På Høyden.

Mellom proffene og studentene
Stiller du som representant for din gruppe, eller som representant for hele institusjonen?

– Jeg er representant for Gruppe B. Dette er en gruppe ansatte i utsatt posisjon. Vi er nødt til å sette beina under oss. Vi kjenner peset og trykket som midlertidig ansatte. Samtidig er det mange som føler de ikke har tid til å engasjere seg. Hvis ingen gjør det, risikerer vi å undergrave vår egen eksistens.

Ett av de eksistensielle spørsmålene er om stip-ene skal være ansatte i det hele tatt, eller begynne å ligne mer på normalen ute i verden – phd-studenter. Hvilken gruppe tror du at du kommer til å være mest enige med, studentene eller de vitenskapelig ansatte?

– Jeg har blitt overrasket over tidligere stemmegivinger. Det er ikke entydig lett å svare på. De vitenskapelige ansatte har pulsen på det indre livet på universitetet. Studentene kan ligge oss nær med tanke på den stadig mer strømlinjeformede forskerutdannelsen vi møter. Som midlertidige forskere er vi <<in betweeners>>.

Fluge kommer rett fra Køln til intervjuet. Men hun kommer ikke med et ferdigskrevet program. Hun vil først sette seg inn i sakene på styrebordet. Midlertidig vitenskapelig ansatte savner en organisasjon, eller bare en møteplass, på universitetet. Andre universiteter har dannet fora som sørger for en tiltrengt kontinuitet utover de ettårige gruppeB-innhoppene i styret. Fluge ønsker å møte sine kolleger i fakultetsstyrene i forkant av møtene i universitetstyret for å høste innspill.  

Politisk fusjon
Hun stiller på SVs liste til høstens kommune- og fylkestingsvalg. Om valgt, kan hun ende opp med å behandle saker som omhandler Vestlandskabalen og fusjonsfloken, og dermed UiBs fremtid.

Hvor kritisk kan man som styrerepresentant være til sin egen eier?

– Jeg kommer ikke til å gå inn i styret med en partipolitisk innstilling.  

Dette er en annen veiing av motstridende hensyn, mener Fluge. Hun liker ikke regjeringens fusjonsbestrebelser. Hun ønsker å forsvare <<universitetets grunnidé>>.

– Jeg ser med bekymring på en utsatt universitets- og høyskolesektor med inneværende regjering. Det er ikke dramatiske kursendringer fra den rødgrønne, men det er små skritt i feil retning, vil jeg si.

Hun er kritisk til snakket om spissing. Hun er lunken til en <<dyrking av eliten>>. Hun er skeptisk til kutting av småfagene, og hun frykter at prioritering av toppforskning vil gå på bekostning av utdanning. Hun har akkurat kikket på den nye strategien for UiB.

– Den er vel og bra, men jeg frykter for bredden.

Apropos:
Den nyvalgte representanten er glad for styrets vedtak om ikke å igangsette utredning av fusjon med Høgskolen i Bergen. En fusjon ville ikke gavnet noen av partene, mener hun. Kun frivillige fusjoner er akseptable.

– Fusjonspolitikken er en vind som blåser gjennom departementet. 

Studentvalget klart
Studentene velger en kvinne og en mann til å sitte i universitetstyret. Nye styrerepresentanter ble Thea Sofie Jåsund Grastveit og Magnus B. Nygaard.  

Thea Sofie Jåsund Grastveit er 23 år gammel og er masterstudent i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Nygaard er 24 gammel og har en bachelorgrad i sammenliknende politikk. Begge er aktive i studentpolitikken.

Valgdeltakelsen ble i overkant av 16 prosent av de stemmeberettigede. Oppslutningen omkring Studentparlamentet var noe høyere – 22 prosent. Største <<parti>> ble Sosialdemokratisk liste, etterfulgt av <<Det Eneste Reelle Alternativ>>. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed