Blir viserektor på tvers

Publisert:22. mai 2015Oppdatert:26. mai 2015, 14:05
Robert Bjerknes_UiB
Robert Bjerknes blir rektoratets tredje viserektor. Foto: Kim Andreassen

Rektoratet utvides med et fjerde medlem: Dagens prodekan på MOF, Robert Bjerknes, tiltrer som viserektor for tverrfaglighet. - Jeg er opptatt av å ha et universitet der folk samhandler.

Bakgrunnen er blant annet kritikken i de internasjonale evalueringene av utviklingsforskningen og marinforskningen ved UiB, hvor det ble pekt på organisatoriske og kulturelle stengsler mellom enhetene.

– Vi har utfordringer med å satse tverrfaglig innen universitetets faktultetsstruktur, innrømmer Dag Rune Olsen i en pressemelding.

Bjerknes møter rektoratet i ettermiddag
– Det første jeg gjør til høsten, er å sette av nok tid til å snakke med folk, og sette meg inn i de delene av universitetet jeg ikke kjenner like godt som mitt eget fakultet, sier prodekanen.

Blant annet skal han forsøke å innpasse tverrfaglighet i den nye strategien for universitetet. Om det blir noen organisatoriske endringer i den linjen institutt-fakultet-universitet – utover den nye prorektorrollen – er for tidlig å si.

Bjerknes møter rektoratet for en pow-wow allerede i ettermiddag. Så langt er det ingen konkrete endringer på bordet, ifølge den ferske viserektoren.

– Jeg ønsker sammen med universitetsledelsen og fagmiljøene å se på hvor vi kan styrke tverrfaglig aktivitet. Jeg tror det finnes et stort og uforløst potensial. Dette handler også om kultur. Bjerknes er derfor opptatt av å skape møteplasser – rent fysisk, og organisatorisk.

Klynger og fakulteter
Her kommer klyngene inn, mener han. Media City, Entek og helseklyngen som er foreslått på Årstadvollen. Foreløpig er det bare Media City Bergen som er under realisering.

Robert Bjerknes er professor i barnesykdommer ved Klinisk institutt 2, og i dag prodekan med fakultetet. Han tiltrer rektoratet 1. juli.

Det blir sommerferie i år også, men med noe annen leselektyre enn tidligere somre, ifølge rektoratets nye medlem.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed