Vi kaster mer boss

Publisert:27. april 2015Oppdatert:27. april 2015, 07:00
Den totale avfallsmengden går ikke ned. I denne bossbøtten ser man dessuten manglende sortering. Illustrasjonsfoto: Hilde Kristin Strand

Restavfallsmengden per UiB-ansatt økte med ti prosent fra 2009 til 2014. – Vi må ha et taktskifte, sa Oddny Miljeteig da universitetsstyret diskuterte saken.

Oddny Miljeteig ønsker et taktskifte. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand

– Jeg ble skuffet da jeg leste dette.

Johan Fredrik Odfjell var tydelig da universitetsstyret torsdag diskuterte saken med tittel «Årsrapport for ytre miljø 2014 og status for miljøledelse ved Universitetet i Bergen».

Tallene er klare: Restavfallsmengden per person ved UiB er ti prosent høyere enn i 2009. CO2-utslippene øker. ENØK-arbeidet har mistet fremgang på grunn av personalmangel. Videokonferanserommene brukes for lite. På den positive siden: Energiforbruket går ned, og andelen efaktura er nå større enn andelen papirfaktura. Nylig kom også meldingen om at UiB har inngårr en avtale om garantert ren strøm.

– Så godt vi kan er ikke nok
Det var ikke bare Odfjell som ikke var fornøyd da styret behandlet saken.

– Vi gjør nok så godt vi kan. Men det holder ikke! Vi må ha et taktskifte. Det er mye som taler for at mennesker skal sitte sammen, og ikke en henge på veggen, men det må skje noe. Da UiB kuttet et stort antall parkeringplasser, da gjorde man noe, sa Oddny Miljeteig.

El-campusbuss?
UiB har noen klare miljømål. Innen 2020 skal restavfallsmengden være redusert med 20 prosent, det samme skal energiforbruket og papirforbruket. Frem til 2020 skal også miljøbelastningen fra transportområdet reduseres med 20 prosent, målt som en gjennomsnittlig årlig reduksjon på to prosent målt som CO2-ekvivalenter basert på regnskapstall for 2009.

– Tilstanden nå er såpass svak at tiden er inne for å tenke på hva vi bør gjøre for å komme på rett spor, sa Peter Haugan.

– Vi bør vise at vi vil prøve nye ting. Hva med en el-cambusbuss?

Odfjell sa at han forventer at ledelsen gir tydelig beskjed om UiB kommer til å nå klimamålene eller ikke, og hva man har tenkt å gjøre for å nå dem.

Konklusjonen ble at miljøkoordinator og eiendomssjefen blir invitert til styret for å fortelle om miljøarbeidet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed