UiB får 35 rekrutteringsstillinger fra departementet

Publisert:8. april 2015Oppdatert:8. april 2015, 15:06
UiB får 35 innstegsstillinger. Rektor Dag Rune Olsen gleder seg over ordningen.

35 av de 185 innstegsstillingene regjeringen nå har fordelt, havner hos UiB. Rektor Dag Rune Olsen er begeistret.

– Vi har sagt at innstegsstillinger har noe for seg, og noe vi har ønsket. Vi er begeistret over at vi nå får det, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet heter det at 300 talentfulle unge forskere skal rekrutteres til landets høgskoler og universiteter. Stortinget har vedtatt en prøveordning med såkalte innstegsstillinger, kjent som «tenure track» fra utlandet. Unge forskere blir ansatt på åremål, og fyller de gitte krav når perioden er over, får de tilbud om fast stilling.

Departementet har nå fordelt 185 av de 300 stillingene. De resterende 115 kan både de universitetene og høgskolene som ikke har fått noen i første runde, og de som har fått, men ønsker seg flere, søke om.

Vil ta fakultetene med på råd
– Det kan se ut som det er gjort en proporsjonal fordeling, kommenterer Olsen.

Han sier at universitetsledelsen vil ta bruken av stillingene opp med fakultetene.

– Slik det ser ut, er dette en mekanisme, og ikke friske penger. Jeg vet at det er ulik interesse ved de ulike fakultetene, og vil ta fakultetene med i diskusjonen om fordelingen.

Innstegsstillinger ble første gang nevnt i stortingsmeldingen «Lange linjer – kunnskap gir muligheter», som daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen presenterte våren 2013. Den gangen ble det sagt at ordningen først og fremst skulle rette seg mot medisin og realfag. Olsen ønsker at alle fakultetene skal kunne benytte disse stillingene – dersom de ønsker det.

Ser i sammenheng med BFS
Da institusjonene kom med tilbakemeldinger da forskriften om ansettelse i innstegsstillinger var ute på høring rundt årsskiftet, var det lite jubel å spore. Tilbakemeldingene fra UiB var likevel at slike stillinger er velkommen. Ved Universitetet i Oslo var de færreste positive. Statssekretær Bjørn Haugstad sier i pressemeldingen at mindre midlertidighet er en ønsket, positiv bivirkning av ordningen.

– Vi kommer til å følge nøye med på resultatene av denne prøveordningen, sier han.

UiB har allerede en slags innstegsstillingsordning gjennom Bergens forskningsstiftelses (BFS) stipendordning.

– Vi ønsker å se disse nye innstegsstillingene i sammenheng med bruk av BFS-ordningen. Det er mange fellestrekk her, sier Olsen.

For å kunne få rekrutteringsstipend fra BFS må man som hovedregel være under 40 år, og kan ikke ha fast stilling ved UiB. Ordningen er for talentfulle, unge forskere som ønsker å bli forskningsledere. Siden ordningen ble opprettet i 2004, har 25 unge forskere fått stipend av denne typen.

Olsen sier at han som for BFS-ordningen ser for seg en søknadsprosess.

– Jeg tror ikke vi trenger å vente med å bruke disse stillingene. Men vi skal bruke den tiden som trengs sammen med fakultetene først, sier han.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed