18 søkere til BFS-stipend

Publisert:28. april 2015Oppdatert:28. april 2015, 07:04
Kåre Rommetveit, forretningsfører for Bergens forskningsstiftelse, holdt innlegg under universitetsstyremøtet forrige uke. Foto: Tor H. Monsen

Unge forskere fra alle fakulteter har levert søknader til Bergens forskningsstiftelse. Til høsten blir det klart hvem som får rekrutteringsstipend.

– Stiftelsen konstaterer at det er stor faglig spredning i de 18 søknadene som fakultetene har valgt å fremme og at alle fakulteter i år har nominert kandidater. Det ser dermed ut til at rekrutteringsprogrammets «treffer» bredt, noe vi er fornøyd med.

Det sier Anne Marie Haga fra Bergens forskningsstiftelse. Like etter påske gikk søknadsfristen for å søke rekrutteringsstipend ut. De 18 søknadene går nå til prekvalifisering. I juni blir det klart hvem som går til finalen og konkurrerer om fireårige stipend.

Tverrfaglige søknader
Bergens forskningsstiftelse har en kapital på 2,4 milliarder kroner. Det er avkastningen som skal brukes til forskning, det vil si at frem til 2020 er årlig tildelingsnivå forventet å være mellom 75 og 100 millioner kroner. I tillegg kommer midler til satsning på partikkelterapi.

Så langt har 26 rekrutter fått stipend. Ordningen har vært omtalt – og til dels omstridt. Tidligere fikk kandidatene fast stilling ved UiB etter endt stipendperiode dersom de fylte gitte krav. Nå er avtalen at det involverte fakultetet skal forplikte seg til å lyse ut en fast stilling innenfor stipendiatmottakerens fagfelt før prosjektperioden går ut.

Ved de siste tildelingene har det bare vært stipendmottakere fra Det medisinsk-odontologiske og Det matematiske og naturvitenskapelige fakultet. Flere av fakultetene har ikke levert inn søknader.

Tidligere i vår var SV-dekan Knut Helland tydelig på at han ønsket BFS-søknader fra alle fakultetets institutter. Han fikk fire. Juss har levert en søknad, Det humanistiske fakultetet to, mat.-nat seks, MOF fire og psykologi 1.

– Søknadene spenner over et bredt spekter av fagdisipliner – for eksempel kjemi, kreftforskning, medievitenskap og religionsvitenskap. Det er også fremmet søknader som går på tvers av tradisjonelle fagdisipliner. Eksempler er tverrfaglig klimaforskning og bioinformatikk, sier Haga.

Internasjonale ekspertgrupper
Hver av de 18 søknadene skal nå først til rådgivende utvalg, som er satt sammen av professorer fra ulike faggrupper og institusjoner. Deres oppgave er å foreslå tre fageksperter for hver enkelt søknad. Når de internasjonale fagekspertene har sagt sitt, er det rådgivende utvalg som avgjør hvem som går til finalen. De som går dit, leverer en fullstendig prosjektbeskrivelse, som så blir vurdert av nye ekspertgrupper. Hvem som får stipend, blir klart i november.

– Stiftelsen har i år satt av midler til å støtte noen flere prosjekter enn tidligere år. Antallet avhenger av den faglige kvaliteten, sier Haga.

Stiftelsen har som formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen. De blander seg ikke inn i hva det søkes på, kvalitet er det eneste kriteriet som avgjør hvem som får støtte. Når det gjelder rekrutteringsstipendene, må søkerne ha eget fakultet i ryggen.

– Det er fagmiljøene sine prioriteringer som ligger til grunn. Fagmiljøene må synliggjøre hva de vil satse på, hvis de ikke vil prioritere, ser vi ingen grunn til å prioritere, sa BFS-leder Kåre Rommetveit under sitt innlegg i universitetsstyremøtet forrige uke.

For at en kandidat skal få støtte, krever BFS medfinansiering. Rommetveit understreket at det ikke handler om kroner og øre.

– Vi forventer at UiB stiller infrastruktur og stillinger, enten stipendiatstillinger eller postdok-stillinger, til rådighet. Dette er også med på å sikre at de får støtte til det de selv har satt øverst på listen. Vi ønsker ikke å støtte et prosjekt langt nede på listen, som de ellers ikke har sett seg råd til.

13 menn
I 2014 kom det inn 11 søknader om rekrutteringsstipend. For å være aktuell må søkerne være maks 40 år når de søker. De kan ikke ha fast stilling – men de kan ha fast stilling ved et annet universitet.

– Det er viktig at fakultetene tenker på en annen måte enn at «snart er det søknadsfrist, nå må vi finne en kandidat». Man bør heller tenke langsiktig, og gjerne prøve å rekruttere internasjonalt, sa Rommetveit.

Han fikk spørsmål fra styret om hva BFS tenker om kjønnsbalansen. Blant de 18 søkerne som er godkjent, er det 13 menn og fem kvinner.

– Vi har vært fornøyd med kjønnsbalansen frem til det siste året. Jeg tror det var et alvorlig mistak å fjerne retten til fast stilling etter endt rekrutteringsperiode, vi vet at kvinner i noe større grad etterspør den tryggheten en fast stilling gir, sa Rommetveit.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed