Hele Jahnebakken 5 blir ny

Publisert:11. mars 2015Oppdatert:11. mars 2015, 06:05

113 kontorplasser og et visningsrom over to etasjer er noe av det man vil finne inni «nye» Jahnebakken 5.

Senioringeniør Damian Flores er prosjektleder for rehabiliteringsprosjektet. Foto: Hilde Kristin Strand

Jahnebakken 5 står tomt. Men snart skal det bli liv i bygget.

Forrige uke ble det kjent at UiB får 35 millioner kroner over statsbudsjettet til å pusse opp bygget. De resterende 35 millionene skal blant annet komme fra salg av Autogården og leieinntekter.

Bygget, som er vestre fløy av Geofysen, er fredet. Det har stått tomt siden 2010. Allerede da var skisseprosjektet for rehabilitering klart, men ingen hadde penger til å gjøre noe med det. I 2013 ble skisseprosjektet revidert, og neste uke sendes det ut på anbud.

– Innvendig skal alt rives, bortsett fra betongvegger, dekker og søyler. Vestibylen og trappen er fredet, så det skal bevares mest mulig. Vi har etter hvert mange bygg som er fredet, så det første vi gjør i en ombyggingsprosess er å ta kontakt med riksantikvaren, sier Damian Flores.

Han er senioringeniør ved eiendomsavdelingen og prosjektleder for rehabiliteringen av Jahnebakken 5.

Rom over to etasjer
Bygget er på om lag 2600 kvadratmeter, fordelt på seks etasjer. De to nederste etasjene inneholder i stor grad lager og tekniske rom og noen kontorer, men også noen laboratorier. Plan 1 og 2 blir i hovedsak kontorplan, med kontorer og møterom. 113 kontorplasser er tegnet inn. Da skal det være plass både til de faste ansatte, men også til stipendiater og gjester. Fra plan to skal det også gå en gangbro over til Allegaten 70. Dette må gjøres for å fylle kravene til universell utforming.

På plan 3 skal det åpnes mellom to etasjer i sørgavlen.

– Her kommer det til å bli et flott rom som blant annet kan brukes til utstillinger, sier Flores.

I fjerde etasje skal det etter planen være undervisningsrom og møterom.

Vindu i taket
For å kunne åpne mellom to etasjer, måtte UiB få dispensasjon fra riksantikvaren. De har også fått tillatelse til å åpne opp og sette inn noen vinduer i taket.

– Vi skal rive taket og løfter det litt slik at vi får full utnyttelse av fjerde etasje. Men vinduene i taket er den eneste synlige forandringen, sier Flores.

De neste tre månedene er satt av til anbud, evaluering, budsjettkontroll og kontrahering. Deretter er planen at byggeperioden skal ta om lag 14 måneder.

Det er klimamiljøet som skal inn i bygget. Institutter og miljø tilknyttet klimaforskning skal inn i anlegget som består av midtbygningen (Allegaten 70), Jahnebakken 3 og Jahnebakken 5. Miljø fra Uni Research skal også inn i bygget.

– Det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal sitte hvor, i første omgang har vi bare sett på samlet behov for plass, sier Flores.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed