Stort flertall stort sett fornøyd

Publisert:3. februar 2015Oppdatert:3. februar 2015, 14:52
studentsenteret_2014.jpg
Dette er det andre Studiebarometeret som publiseres. Undersøkelsen er blitt mye bedre kjent i løpet av det siste året.

Det er ikke store forskyvninger i tilfredsheten med studiene i fjor til i år, viser årets Studiebaromenter. Forskerlinjen i medisin på Universitetet i Bergen skårer best i landet.

Det er riktignok få studenter som studerer til å bli fremtidens forskere (23) Den ordinære medisinerutdanningen gjør det litt mindre skarpt – bak NTNUs, UiOs og UiTs tilsvarende utdanninger.

På sykepleie og ingeniør er det Høgskolen i Sogn og Fjordane som gjør det skarpest.

Flertallet er fornøyd
Aller best tilbakemelding fra studentene får masterprogrammet i geovitenskap – et forskningsfelt UiB hevder seg meget godt på.  I tillegg er studentene på profesjonsstudiet i fiskehelse, og bachelorprogrammet i geografi meget fornøyd med studieopplegget. Alle skårer over 4,5 poeng på en skala til 5.

– Det er selvsagt gledelig at hele 76% av studentene hører til de fornøyde. Det er likevel viktig å ha fokus på gruppen som ikke er fornøyd og arbeide strategisk for å løfte disse opp på fornøydsiden, mener leder av Studentparlamentet ved UiB Tommy Aarethun. Bare tre av ti er fornøyd med oppfølgingen gjennom studiet. UiB-studentene foreslår en mentorordning.

– Må jobbe med oppfølging
Alt er ikke bra, hverken på UIB eller i landets UH-sektor som helhet. Studentene er misfornøyd med tilbakemelding og oppfølging.

– Studiebarometeret viser at det er store variasjoner i studentenes tilbakemeldinger. Det er bekymringsfullt at mange studenter er tildels meget misfornøyd. Spesielt gjelder det individuell tilbakemelding og faglig oppfølging. Universitetene og høyskolene har en jobb å gjøre med å finne ut av hva som er årsaken, og sette inn nødvendige tiltak, sier direktør Terje Mørland i NOKUT.

Små tall, men økende svarprosent
Noen av programmene har svært få studenter, og tilsvarende små tall.

– Vi må være forsiktige med konklusjoner vedrørende dette, siden så få har svart. Samtidig skal vi ta på alvor at noen ikke er fornøyde. For dette spesifikke studiet må vi få klarhet i om det er knyttet til studiets innhold og aktiviteter eller at studentene har andre forventninger enn vi kan innfri ved at de ønsker et mer praksisorientert studium enn det vi som universitet gir, sier viserektor Oddrun Samdal i en pressemelding.

Spørreundersøkelsen – om lag 80 spørsmål - ble gjennomført høsten 2014. 2. års bachelorstudenter, 2. års masterstudenter og 5. års studenter på mastergradsutdanninger på 5 år eller lengre har svart etter en fornøydhetsskala.  Svarprosenten var 42, langt bedre enn i fjor. Det tilsvarer 24 600 studenter.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed