Universitetsstyremøtet 27. november

Publisert:27. november 2014Oppdatert:16. desember 2014, 10:30
Leiinga ved UiB fekk flytta mobiltelefonane sine over til Telenor i dag, og dette var eit naturleg tema før møtestart. Frå venstre assisterande universitetsdirektør Tore Tungodden, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, rektor Dag Rune Olsen og prorektor Anne Lise Fimreite. Du kan følgje styremøtet direkte på skjermen din. Men saka om Innovest går truleg for lukka dører.

Sjå styremøtet på nytt ved å følgje lenkene i sakslista.

Store delar av universitetsstyremøtet i dag er lukka. Møtet blei lukka kring ti minutt etter start, og ca. 1140 blei det opna igjen. Då var saka om Innovest og “Kjøp av seksjonar” handsama, også begge for lukka dører.  Etter lunsj er møtet og blitt lukka for å handsame ei sak om styreevaluering. 

– Det er kjenslevart å lukke møtet. Er det i saka ein type personopplysningar som ikkje allereie er kjende, spurde Oddny Miljeteig under styremøtet, etter at rektor Dag Rune Olsen tok opp spørsmålet om møtet skulle lukkast i Innovest-saka. 

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm meinte at møtet burde lukkast, då det kunne komme fram kritikk mot einskildpersonar, mellom anna i vurderingane til jussprofessor Rune Sæbø, som gir råd til universitetsstyret i saka. 

Sentralt i vurderingane vil rolla til styret i Innovest vere. Les meir om spelet rundt ansvaret for Innovest i På Høyden

 Møtet starta klokka 1000, men administrasjonen ønskjer å handsame Innovest-saka for lukka dører, samt ei sak om <<kjøp av seksjoner>>. På Høyden har bede om å få sakspapira men har så langt fått avslag. 

Følg direktesendinga frå styremøtet i dag, og send oss gjerne spørsmål til tips@pahoyden.no undervegs.

Under finn du sakslista med lenkjer til videoopptaka, og sakspapira finn du her

I Godkjenning av sakliste Sjå video!
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
    
II Protokoll fra møte i Universitetsstyret (utsendt i brev av 12.11.2014) Sjå video!
Protokollen ligger ved. 
Sak nr. 2014/1656
    
105 Fullmakts- og referatsaker Sjå video!
Oversikt av 17.11.2014
Sak nr. 2014/1638
    
106* Sjå video!  (Sjølve saka gjekk for lukka dører)
a) Innovest AS
Unntatt offentlighet, jf. off.l. § 23
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2011/1550 

b) Innovest - Ettersendes
    
107* Kjøp av seksjoner (Gjekk for lukka dører)
Unntatt offentlighet jf. offl. § 23
Saksforelegg av 14.11.2014
Sak nr. 2013/6933
    
108 Økonomirapport etter oktober 2014 Sjå video!
Saksforelegg av 14.11.2014
Sak nr. 2013/63 
    
109 Investeringsbudsjett bygg 2015 Sjå video!
Saksforelegg av 12.11.2014
Sak nr. 2008/7391
    
110 Likestillingssituasjonen ved UiB 2014 Sjå video!
Saksforelegg av 18.11.2014
Sak nr.2013/13365
    
111 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer Sjå video!
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2014/11395
    
112 Kommunikasjonsplattform for Universitetet i Bergen Sjå video!
Saksforelegg av 10.11.2014
Sak nr. 2014/11586
    
113 Universitetets aktivitet i EUs 8. rammeprogram, Horisont 2020 Sjå video!
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2014/11585
    
114 Forslag til regler for Universitetsbiblioteket Sjå video!
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2013/9168
    
115 Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2015 Sjå video!
Saksforelegg av 11.11.2014
Sak nr. 2013/2640
    
116 Forskningsinfrastruktur - infrastrukturutvalg ved UiB Sjå video!
Saksforelegg av 11.11.2014
Sak nr. 2014/11584
    
117 Strategiarbeidet – videre prosess Sjå video!
Saksforelegg av 10.11.2014
Sak nr. 2014/1649
    
118 Oppstart arbeid med en digitaliseringsstrategi Sjå video!
Saksforelegg av 15.11.2014
Sak nr. 2014/11615
    
119 Orienteringssak: Diverse referater m.v. Sjå video!
Saksforelegg av 17.11.2014
Sak nr. 2014/1562

120 Styrets egenevaluering (gikk for lukka dører)
    
Orienteringer
    
121 Eventuelt Sjå video!
Forskningsetikk - energiomstilling - bærekraftig utvikling
Saksforelegg av 25.11.2014
Sak nr. 2014/11589

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed