Svakt og tregt i Innovest-saken

Publisert:11. november 2014Oppdatert:12. november 2014, 10:00
Riksrevisor Per Kristian Foss er kritisk til Helse Bergens handlemåte i Innovest-saken. Universitetet i Bergen er derimot ikke nevnt i merknadene til Riksrevisjonen. Illustrasjon: Tor H. Monsen

Helse Bergen får kritikk av Riksrevisjonen for svak oppfølging av Innovest AS, og for å ha handlet tregt når de ble gjort oppmerksom på problemet.

«Saken viser at det har vært en svak oppfølging av Innovest AS sin forvaltning av forskningsmidler siden selskapet ble etablert. Riksrevisjonen har merket seg at Helse Bergen HF har satt i gang et endringsprosjekt som fortsatt pågår. Det har etter Riksrevisjonens vurdering tatt lang tid fra Helse Bergen HF ble varslet om saken i 2011 til endringsaktivitetene overfor Innovest AS kom i gang.»

Slik konkluderer riksrevisor Per Kristian Foss etter Riksrevisjonens gjennomgang av Innovest-saken. Han advarer også mot at forvaltning av forskningsmidler gjennom selskaper gir mindre gjennomsiktighet, og at dette kan føre til svakere internkontroll.

UiB ikke nevnt
Det er bare Helse Bergen som er nevnt i riksrevisorens kritiske merknader om saken, mens Universitetet i Bergen, som kontrollerer halvparten av selskapet gjennom Stiftelsen Universitetsforskning Bergen – Unifob, bare er nevnt under saksgjennomgangen. Det var først etter at UiB hadde varslet om kritikkverdige forhold at Helse Bergen begynte å se nærmere på aktiviteten i selskapet.

– Grundig ryddejobb
Styreleder Ranveig Frøiland innrømmer at opprydningen har tatt lang tid.

– Jeg er selvsagt helt enig i kritikken fra Riksrevisjonen. Vi har nå valgt et nytt styre og styreleder i Innovest AS, og vi er veldig klare på at dette må følges opp. Vi har tatt det på det største alvor, og det er gjort en veldig grundig jobb.

– Hva har Helse Bergen lært av denne saken?

– Nå gjør vi det slik det skal gjøres. Vi kommer nok til å ha det litt på samme måten, for det er viktig at vi ikke tar fra forskerne det ansvaret de har.

Tror ikke på etterpåklokskap
– Administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, har sittet som styreleder for Innovest i perioden kritikken gjelder. Hva tenker du om hans ansvar i saken?

– Jeg tenker ikke så mye om det. Det kan sies mye om dette selskapet, og blant annet om daglig leder og hvilke fullmakter han har tatt til seg, uten at det har vært styrebehandlet. Dette med etterpåklokskap har jeg ingen tro på.

– Eivind Hansen, som har Kvinnsland som nærmeste overordnede, er som styrelder i Innovest AS satt til å rydde opp i saken. Hvordan har du vurdert hans habilitet?

– Den har vært vurdert i Helse Bergen, men jeg har ikke vært med i den vurderingen. For oss er det viktigste at ting blir ordnet opp i når det er snakk om offentlige penger, sier Frøiland. 

Oppdaget tidligere
Konstituert universitetsdirektør, Kjell Bernstrøm, representerer UiB i Innovest-styret, og har også vært med i gruppen som har ryddet opp i selskapet. 

– Vi oppdaget forholdene i Innovest tidligere enn Helse Bergen. Da vi oppdaget det, varslet vi både Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen, men vi har ikke fått én eneste skriftlig henvendelse fra Riksrevisjonen i denne saken, sier Bernstrøm. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed