Ingen penger til fullføring av Universitetsmuseet

Publisert:8. oktober 2014Oppdatert:8. oktober 2014, 11:10
Universitetsmuseet Dei naturhistoriske samlingane stengjer hausten 2013

Fase to av opprustingen av Universitetsmuseet i Bergen er ikke inne på statsbudsjettet for 2015. –Vi er svært skuffet, sier Dag Rune Olsen.

Dette var det viktigste enkeltpunktet på ønskelisten til UiB.

– Vi er svært skuffet over at museet vil være stengt og utilgjengelig for den oppvoksende generasjon i flere år fremover. Det er dårlig økonomi å etterlate dette prosjektet halvfinansiert. Det betyr at vi nå må stoppe opp midt i rehabiliteringen uten å vite når vi kan starte opp igjen.

Dette betyr to steg tilbake, og Universitetsmuseet stenger på ubestemt tid.

Bygging er i gang på aulaen og sørfløyen, men altså ingen penger til midt- og nordfløyen.

Regjeringen ønsker å prioritere nytt bygg for livsvitenskap ved UiO, samt oppgradering av Marinteknisk forskningssenter i Trondheim, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen foreslår 85 millioner kroner til oppgradering av universitetsbygg i andre byer.

Mer til eksellense
Rektor Olsen får imidlertid et annet ønske oppfylt: Satsing på utvikling av flere verdensledende forskningsmiljøer.

I kjølvannet av Mosers Nobeltildeling, annonserer Torbjørn Røe Isaksen at 70 friske millioner kroner skal gå til tiltak for å utvikle flere fremragende forskermiljøer.

Pengene deles ut til fem universiteter som har de beste forutsetningene for å tiltrekke seg forskere i verdensklasse, varsler Torbjørn Røe Isaksen.

De fem universitetene er UiO, UiB, UiT, NTNU og NMBU. Dette er de samme institusjonene som er invitert til Oslo i november for å diskutere hvordan Norge kan dyrke frem flere Moser-miljøer.

70 millioner kroner skal gå til arbeidet med å få fram flere, intensjonalt fremragende miljøer.

Vil innføre skolepenger
Som tidligere meldt, har denne regjeringen varslet å utrede om det skal innføres skolepenger for utenlandske studenter utenfor EØS-området for høyere utdanning. Norge er det eneste landet i Europa hvor høyere utdanning er gratis for alle utlendinger. Det kan det bli slutt på, om budsjettforslaget går gjennom i Stortinget.

«Det foreslås at det åpnes for innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Det er opp til hver enkelt institusjon å kreve eventuell egenbetaling fra studentene fra disse landene. Innføring av ordningen følges av et kutt i institusjonenes rammer på 80,5 millioner kroner i 2015», heter det i en pressemelding.

Dag Rune Olsen ønsker ikke å innføre skolepenger på UiB:

– Jeg håper virkelig ikke at dette går gjennom i Stortinget, sier Olsen.

Det er ventet at KrF og Venstre har ambisjoner om å sette sitt stempel på forskningsbudsjettet. Spesielt Venstre har profilert seg sterkt på forskning og høyere utdanning.

Flere studentboliger
Regjeringen gir rammer til bygging av 1500 nye studentboliger NSO krever 3000 i året for å dekke inn en rimelig dekning, spesielt i de store byene. Regjeringen åpner også for sykestipend fra lånekassen til studenter som har deltidsjobb utenom. Dette var inntil nå kun forbeholdt heltidsstudenter.

Norsk studentorganisasjon ønsker seg bygging av 3000 studentboliger i året.

Vekst i sektoren
Regjeringen legger opp til å bruke 600 friske forskningsmillioner, eller 500 nye stillinger, i løpet av inneværende fireårsperiode. Dette er et tiltak for å komme nærmere målet om at tre prosent av BNP skal gå til forskning og utvikling – hvorav én prosent fra det offentlige.  Ifølge Forskningsbarometeret ligger Norge i dag på 1,66 prosent.

Samlet vokser bevilgningene til forskning og utvikling (FoU) med 2,1 milliarder i 2015 – eller en realvekst på 4,2 prosent, skriver Kunnskapsdepartementet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed