Workshop-et om fusjonsplaner

Publisert:21. august 2014Oppdatert:22. august 2014, 15:01
Kjernen i bestillingen fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen er et kart med færre akademiske stedsnavn, om ikke færre læresteder.

Universitetene og høyskolene møttes i Oslo denne uken for å bli litt klokere på hvordan de skal svare statsråden om sine planer for et nytt universitets og høyskolelandskap.

– Jeg forstod det sånn på de andre innleggene at KD vil unngå ulne svar eller at institusjoner skal gå i forsvarsposisjon. Seniorrådgiver Lars Helge Nilsen ved Kontor for samfunnskontakt deltok møtet på møtet i Oslo. Toppledelsen var opptatt med budsjettarbeid på Solstrand. – Jeg var mest der for å lytte, sier Nilsen.

KD vil unngå ulne svar
Det var om lag 70 deltakere til stede fra landets universiteter og statlige høyskoler i lokalene til Universitets- og høyskolerådet (UHR) i Oslo denne uken.

Noen private høyskoler var usikre på hva kunnskapsministerens bestilling betyr for deres egen framtid som institusjoner for høyere utdanning. En del mindre, statlige høyskoler hadde også mange spørsmål om hva Røe Isaksen forventer på de regionale møtene i september.

 «Sett dere i departementets sted når dere utarbeider innspill», er ett av rådene fra KDs politiske ledelse. Tenk langsiktig, dette er svar som skal danne grunnlaget for et helt nytt kart over norsk forskning og høyere utdanning, men ikke vær så kreative at dere glemmer å være på det som er kjernen i bestillingen i følge presentasjonen på møtet.

Kjernen i bestillingen er et kart med færre akademiske stedsnavn, om ikke færre læresteder.

Usikkerhet blant høyskoler
– Det var mange spørsmål fra salen, sier generalsekretær i UHR, Ola Stave.

Oppdraget fra statsråden er å organisere seg bedre, slik at samfunnsoppdraget løses bedre og mer effektivt. Brevet fra statsråden ber om at institusjonene selv kommer opp med forslag for hvem de ser som mulige fusjonspartnere. Antallet institusjoner for høyere utdanning og forskning her i landet – kanskje i første rekke statlige høyskoler – skal ned, er det klare politiske signalet. Så langt er budskapet forstått, men det er usikkerhet omkring hvor konkret forslagene skal være, og på graden av integrasjon statsråden forventer seg.

Endel spørsmål kretset rundt hvordan man definerer kvalitet i forskning og undervisning, hva som er robuste fag, og om hvordan struktur i universitets- og høyskolelandskapet innvirker på dette, ifølge Stave.

Mer enn geografi
– Strukturen i høyere utdanning handler om mye mer enn geografi. Det faglige og kvaliteten må være utgangspunktet. Flere modeller diskuteres, og noen krever lovendringer, sier Stave.

Skal hver institusjon tenke fusjoner i forhold til regionale behov, eller nasjonale?

NTNU holder i disse dager på med å utrede et mulig svar til Røe Isaksen. Å videreutvikle sin nasjonale rolle som leverandør av teknologisk know-how ved å organisere en desentralisert campus med hvilken som helst faglig, komparativ partner i landet.

UiB utreder et alternativ  - <<Vestlandsuniversitetet>> - hvor institusjoner fra Volda til Stavanger slår seg sammen i en føderasjon av universiteter og høyskoler – men uten en full integrasjon. Røe Isaksen har uttalt at det primært dreier seg om at det er for mange institusjoner i Norge, ikke nødvendigvis læresteder for høyere utdanning. Deltakerne på workshop-en var opptatt av utfordringene ved å drive en multi-campus-institusjon over store geografiske avstander.  

Hva vil UiB foreslå?
28. august er det tillyst et ekstraordinært styremøte. UiB-ledelsen trenger å forankre hva det foreslår av organisatoriske endringer overfor Røe Isaksen i universitetstyret. På Høyden kommer tilbake med mer om dette, så snart sakspapirene til styremøtet foreligger.

Klokere?
Forhåpentligvis ble deltakerne litt klokere, og workshopen ga mange innspill til arbeidet med strukturmeldingen, tror Stave.

– Institusjonene fikk utveksle erfaringer og stille spørsmål, i stedet for å sitte på hver sin tue fram til møtet med statsråden.

UHR har ikke selv et standpunkt i debatten om ny struktur, men legger til rette for et bedre kunnskapsgrunnlag og setter en agenda for medlemmene, ifølge Stave.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed