Stenger banken

Publisert:10. juni 2014Oppdatert:10. juni 2014, 18:09
Fungerende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har ryddet opp i Innovest, sammen med Helse Bergen. Nå rydder eierne, og stenger banken i selskapet. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Innovest har fungert som en bank for forskere. Nå flyttes kontoene tilbake til arbeidsgiver.

16. juni blir 50 millioner kroner fordelt på 350 konti overført fra Innovest til Helse Bergen og UiB. Men hva som endelig skal skje med selskapet er ikke avgjort.

Innovest ble opprettet for å drive kliniske studier som verken passet inn på Haukeland eller hos universitetet, med finansiering fra legemiddelindustrien.

En prosjektgruppe har gått gjennom hele selskapet, og neste uke flyttes 50 av 87 millioner kroner som har stått på ulike kontoer knyttet til enkeltforskere tilbake til eierinstitusjonene UiB og Helse Bergen.

Privatiserte penger
En rapport fra revisorfirmaet Deloitte fra desember 2012 viser at midler fra Helse Bergen er blitt flyttet over til Innovest AS, og dermed har forsvunnet fra regnskapet til helseforetaket. I Innovest har forskerne kunnet ta ut midler til forskning, og det har også vært mulig å ta ut midler som lønn.

– Det har blitt en tradisjon at når kliniske prosjekter er sluttført er pengene blitt privatisert. Hvis det for eksempel har stått en rest på noen hundre tusen kroner er det blitt satt inn på en såkalt personkonto, forteller fungerende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

En dom slår fast at slike midler tilhører institusjonen, ikke den enkelte forskeren. Helse Bergen har tidvis også brukt Innovest til å regnskapsføre forskningsmidler fra sykehuset, men dette ble stoppet av departementet i 2012.

– Den delen av Innovest som vi rydder i nå er det du kan kalle bankkonto-delen av det, der forskere har kunnet bygge opp reserver.

Får  beholde pengene
Forskerne har fått et tilbud de ikke har kunnet avslå: I samtaler med representanter for Innovest og nærmeste leder ved eierinstitusjonene har de fått tilbod: Overfør pengene til institusjonen der du har hovedarbeidsplassen din, eller la dem stå i Innovest fortsatt. Men hvis du velger Innovest må du ut med fem prosent  i gebyr.

Dette tilbudet har tydeligvis vært godt, for stort sett alle har sagt ja til å overføre pengene.

– Men Innovest som sådan fortsetter. Med kliniske studier ligger det fortsatt reelle oppgaver innenfor det systemet. Neste punkt på dagsordenen blir å se på hvordan organisasjonen skal se ut i fremtiden, sier Bernstrøm.

Rotete struktur
På spørsmål om det er oppdaget ulovligheter under gjennomgangen av selskapet vil ikke Bernstrøm svare.

– Men mesteparten av pengene har vært brukt helt riktig, understreker han.

– Eierskapet i selskapet har virket mildt sagt rotete?

– Det er fordi det er en historisk overlevning. Innovest var i sin tid en seksjon i Unifob, før Unifob ble Uni Research. Man valgte å omdanne Unifob til et aksjeselskap, Uni Research, mens man valgte å la verdiene ligge igjen, og man la ikke ned stiftelsen. Det er universitetsstyret som er rådet for stiftelsen.

– Det virker òg litt merkverdig at UiB ble nektet innsyn i selskapet?

– Det er bare forbokstaven. Men det er en realitet at vi ble nektet innsyn. Arne Godal motarbeidet det aktivt, og det var derfor vi gikk inn og sa opp avtalen til slutt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed