Ansvar kan ligge hos styret

Publisert:10. juni 2014Oppdatert:10. juni 2014, 16:19
Per Bakke er politianmeldt av Helse Bergen, men styret i Innovest kan ha ansvar i saken, viser en juridisk vurdering UiB har fått gjort. Foto: Gudrun Sylte

I en årreke fortsatte Innovest med utbetalinger som var i strid med regelverket. Styret kan sitte med ansvaret, viser en juridisk uttalelse

bt.no er instituttleder Per Bakke på Klinisk institutt 2 ved UiB kritisk til jobben styret og ledelsen i selskapet har gjort. Selv er Bakke anmeldt av Helse Bergen for mulig underslag etter at har mottatt 3,38 millioner kroner i lønn under et studieopphold på Harvard i USA. Bakke har søkt permisjon fra jobben som instituttleder mens han er under politietterforskning.

Bak lukkede dører
Innovestsaken har gått for lukkede dører i universitetsstyret, men styret har selv bedt om en vurdering av hvilket ansvar styremedlemmene i Innovest har.

UiB har derfor fått advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til å vurdere det mulige ansvarsforholdet til styremedlemmene.

Slik konkluderer advokatfirmaet:

«Etter dette er vår konklusjon at det kan foreligge kritikkverdig manglende oppfølging fra styrets medlemmer. Det må imidlertid også sees hen til den vanskelige informasjonsmessige situasjon styret synes å ha arbeidet under. Det vil kreve ytterligere undersøkelser og innhenting av informasjon vedrørende de enkelte styremedlemmer for å kunne konkludere klart på om det foreligger ansvarsgrunnlag for styreansvar. Avslutningsvis kan det også påpekes at foreldelsesproblematikk (jf. vårt tidligere innledende notat om saken, vedrørende foreldelse av fordringer – vedlegg 2) kan medføre at evt. erstatningskrav mot styremedlemmer i dag kan være foreldet.»

Vurderingen gir dermed Bakke langt på vei støtte i at styret kan ha en del av ansvaret. På Høyden har bedt om innsyn i selve uttalelsen fra Simonsen Vogt Wiig, men fungerende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har avslått innsyn med begrunnelse at det er et internt arbeidsdokument.

Styret fikk ikke informasjon
Fra 2004 til 2013 var Stener Kvinsland styreleder i Innovest. På spørsmål fra På Høyden har han ikke ønsket å kommentere et eventuelt styreansvar. Kristen Haugland satt som nestleder i styret fra 2008 til 2013.

– Det er vanskelig å tenke noe om uttalelsen UiB har fått lagd, utover at et styre selvsagt alltid kan stilles til ansvar. Vi hadde ikke noe innsyn i disse enkeltsakene, og vi fikk ikke særlig informasjon om dem heller. Informasjonen kom ikke fra administrasjonen til styret, sier Haugland til På Høyden.

Rydder i Innovest
Det foregår storopprydning i Innovest, og mesteparten av pengene som er knyttet til enkeltforskere blir nå flyttet tilbake til Helse Bergen og UiB. Men i noen enkeltsaker er det avdekket «problemområder»:

I én sak inngikk en forsker i 2002 en avtale med et legemiddelfirma om et prosjekt med et budsjett på over 16 millioner kroner. Bare halvparten av summen ble brukt, og resten ble overført til forskerens personlige konto. I perioden 2004 til 2013 har forskeren tatt ut 4,3 millioner kroner i lønn til forskeren, som selv har godkjent utbetalingene. Utbetalingene er nå stoppet av Innovest, og UiB vurderer sammen med Helse Bergen om det er grunnlag for erstatningskrav, og hvordan saken skal behandles videre. Saken blir tatt hånd om av advokater og UiB og Helse Bergen vurderer både politianmeldelse og krav om tilbakebetaling, men har ikke konkludert.

Den andre saken som har vært fremlagt universitetsstyret gjelder uttak Per Bakke har gjort som lønn. Forholdene som nå er politianmeldte ble også vurdert av UiB i 2011 og 2012, ettersom Bakke har jobbet både for Helse Bergen og UiB. Men UiB konkluderte med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken som en personalsak, og avsluttet den i 2012.

En tredje sak fra styret i Helse Bergen gjelder en forsker som jobbet i Helse Bergen. Saken ble avsluttet da forskeren sa opp stillingen sin ved sykehuset, og sa fra seg retten til resten av midlene som sto på kontoen hans.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed