UiB nekter å betale for anke

Publisert:6. mai 2014Oppdatert:6. mai 2014, 06:10
Reinhardheydt/Wikimedia Commons - Gulating
Anken er berammet i Gulating lagmannsrett i august.

UiB vil ikke fortsette å dekke advokatutgiftene for studenten som tapte fuskesak i tingretten, og som nå har anket til lagmannsretten.

marianne_seim_koll_sek_uib_2014.jpg
– Vi har brukt enormt mye tid på dette. Vi ser en økende bruk av advokater, sier Marianne Seim, en av juristene ved sekretariatet for Den sentrale klagenemd.

Steenstrup Stordrange vil ha universitetet til å dekke kostnadene for anken til Gulating i fuskesak. UiB nekter.

UiB utbetalte mer en en million kroner for studenters advokathjelp i fjor. Når fakultetet har oversendt en fuskesak til Den sentrale klagenemda, har studentene rett til å engasjere advokat på universitetets regning. Men universitetet kan ikke lenger opprettholde sin praksis med å begrense advokatsalæret til statens satser. Utgiftene har skutt i været.

Alle advokatregninger på bordet
På Høyden har fått satt sammen fakturaene fra advokatene som har bistått studentene i 2013.  

Studentene har benyttet tjenestene til fire advokatfirmaer. Den klart mest populære er Steenstrup Stordrange AS, med åtte studenter som klienter.

Vil ikke betale for anke
Den mest omfattende og kostbare saken i 2013, var saken i Oslo tingrett, som nå er anket til Gulating lagmannsrett. Jusstudent Martin Seglen Baadshaug protesterer mot å bli stemplet som jukser.

Kun dager etter at tingrettens dom falt i slutten av november i fjor, henvendte advokat Halfdan Mellbye seg til UiB. Ville universitetet dekke hans salær i forbindelse med anken? Det ville UiB ikke. Universitetet mener å ha ryggdekning hos Kunnskapsdepartementet. Også Regjeringsadvokaten – som opptrer på vegne av universitetene i rettsaker – skal ha samme holdning til fri rettshjelp for studenter – at studenter får dekket kostnadene frem til behandling i tingretten, men ikke videre med eventuelle anker.  

Tvist om salær
Det ble fakturert 366 525 kroner i fjor fra Steenstrup Stordrange AS for juridisk støtte i forbindelse med til sammen åtte saker i 2013.

UiB skriver i årsmeldingen for Den sentrale klagenemda at den har gitt opp å begrense kostnadene til juridisk hjelp, til satsene for statens salærer for advokater.

Offentlig salær er for tiden 965 kroner timen – under halvparten av timeprisen mange advokater forlanger. Advokat Per Danielsen førte en fuskelappsak for Oslo tingrett i fjor høst, og tapte. For forberedelser og fire timer i tingretten i Oslo førte Advokatfirmaet Danielsen & Co AS 124 775 kroner for 54 medgåtte timer. Tingretten fant det urimelig, og mente at 26 timer burde holde. Dermed slapp UiB unna med halvparten av den opprinnelige regningen, á 2300 kroner timen.

Halfdan Mellbye i Steenstrup Stordrange AS fakturerte opprinnelig 2000 kroner timen. UiB protesterte på salærkravet, og satte selv ned timeprisen til statens salær i påvente av en juridisk avklaring. En foreløpig avklaring kom da Sivilombudsmannen påpekte at UiB hadde manglende juridisk hjemmel for å begrense salærsatsen. UiB måtte punge fullt ut – til Steenstrup Stordrange, og til Danielsen & Co.

Må betale markedspris
– Inntil videre må vi forholde oss til markedet, og hva advokatene krever i timepris, sier Marianne Seim, én av to jurister i sekretariatet for Den sentrale klagenemda. Sekretariatet forbereder sakene for nemdmøtene, og vurderer timebruk når advokatregningene kommer inn.

Etter mye frem og tilbake, er det økonomiske mellomværende mellom UiB og advokatene nå avsluttet, ifølge Seim.

Noen utbetalinger for saker i 2013 kan være utbetalt i år, og er ikke med på oversikten På Høyden har fått utarbeidet.  

Lovendring på trappene
Den endelige avklaringen ligger i disse dager på Stortingets bord i form av et lovforslag om endringer i Universitets- og høyskoleloven.

Institusjonen skal fortsatt dekke utgifter kandidaten har til juridisk bistand, inklusiv ved domstolsprøving. Men det forutsettes at honoraret begrenses til statens satser, og at det i lovtekstene presiseres at retten til betalt advokat kun gjelder fram til tingretten. Studenter skal kun ha rett til betalt advokatbistand for saker som har gitt sanksjoner som utestengelse eller bortvisning, men ikke for mindre alvorlige sanksjoner, som annullering av eksamen.

Må du ha rike foreldre?
Mellbye reagerer på dette, og hva han oppfatter som en trussel mot studenters muligheter til å forsvare seg mot anklager om fusk og uredelighet.

– Dette er en alvorlig begrensning i rettssikkerheten. Det betyr at studenter uten rike foreldre eller egen formue har små muligheter for å føre slike saker for rettsapparatet, sier advokaten til På Høyden. 

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har levert sin egen høringsuttalelse i forkant av proposisjonen, ført i pennen av Mellbye.

Han mener at de foreslåtte lovendringene vil gjøre det vanskelig for studenter å engasjere advokater med tilstrekkelig forvaltningsrettslig ekspertise.

Den nasjonale klageinstansen Felles klagenemnd har mandat til å overprøve salærkravet. Det vil innebære en stor risiko for advokater som velger å ta slike saker, mener Steenstrup Stordrange.

– Vi mener rettssikkerheten for studenter er godt ivaretatt, mener imidlertid Seim i kollegiesekretariatet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed