Tidenes yngste Nils Klim-prisvinner

Publisert:11. mars 2014Oppdatert:12. mars 2014, 09:53

Terje Lohndal (29) forsker på formal, chomskiansk lingvistikk, og var ifølge Holberg-styret det opplagte valget blant de nordiske kandidatene.

Styret for Holbergprisen deler årlig ut den prestisjetunge Nils Klim-prisen til en yngre nordisk forsker innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Tirsdag ble vinnerne av Nils Klim-prisen og Holbergprisen kunngjort.

I år er det lingvist Terje Lohndal som mottar den høythengdende prisen. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og har tatt ph.d.-graden ved University of Maryland.

Tidlig interesse for lingvistikk
Når komiteen vurderer kandidatene, legger de særlig vekt på forskerens selvstendighet og evne til nytenking. Ved nomineringsfristen må kandidaten også være under 35 år.

– Alt da han gikk på skolen sendte han meg flere interessante spørsmål. Ikke overraskende dukket han senere opp som student, sier Jan Terje Faarlund, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO.

Ifølge Holberg-komiteen var det mange svært sterke kandidaters å velge mellom i de nordiske landene. Komiteen mener Terje Lohndal er den aller best kvalifiserte, og viser til at han har en imponerende spennvidde i forskningen sin på formal syntaks og semantikk.

– Terje Lohndal bidrar med å øke innsikten i noe som er sentralt og menneskelig. Dette er grunnforskning, men det er også en klar forbindelse mellom lingvistikk og en rekke andre fag, sier Jan Terje Faarslund.

Han mener personer som Terje Lohndal kan bidra til å øke interessen for lingvistikk blant nye studenter.

Utgis på Oxford University Press
Komiteen berømmer også Lohndal for at han har arbeidet fram en rekke publikasjoner av høy kvalitet. «I løpet av sin meget korte karriere har han allerede publisert 14 fagfellevurderte artikler i noen av de ledende lingvistiske tidsskriftene og 9 fagfellevurderte kapitler i prestisjefylte antologier.»

Doktorgradsavhandlingen hans vil bli utgitt av Oxford University Press. «Dette er en dypt imponerende akademisk løpebane uansett utfra hvilken standard den vurderes», skriver komiteen i begrunnelsen sin.

Anerkjennelse av humaniora
Prisen er på 250 000 kroner, og overrekkes i juni.

– Jeg tror slike priser er svært viktige. Det er en stor ære å motta Nils Klim-prisen og jeg tror dette bidrar til å skape mer oppmerksomhet omkring den typen forskning som jeg og andre gjør. I en tid der humaniora er under press for å gjøre seg selv relevant, er det kanskje spesielt viktig å ha priser som Nils Klim prisen som anerkjenner verdien av grunnforskning, sier Terje Lohndal i en pressemelding.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed