Slik skal de puste liv i parken

Publisert:4. mars 2014Oppdatert:4. mars 2014, 15:44
Kongstanken er at parken igjen skal bli en attraksjon: Illustrasjon. Smevig landskapsarkitekter

Dersom Dag Inge Ulstein og Dag Rune Olsen får det som de vil, vil Nygårdsparken bli en del av Nord-Europas vakreste campus.

– Hvordan parken har blitt skjøttet opp gjennom årene er ikke den stolteste delen av Bergen kommunes historie, sa byråd Dag Inge Ulstein (KrF) da visjonene for den nye Nygårdsparken ble presentert i dag.

På oppdrag fra Bergen kommune har Smevig landskapsarkitekter utarbeidet skisser over hvordan parken kan bli et sted som brukes av byens beboere.

– Vi vil få livet, gleden og leken tilbake til den vakre, engelske parken som ligger midt i byen vår, sa Dag Inge Ulstein.

Liv og røre
Byråden har sett på parkens historie for å hente inspirasjon til hvordan parken kan fylles med sunnere aktiviteter enn de som i dag dominerer parken. Da parken ble anlagt i årene mellom 1883 og 1885 var planen å skape et sted for helse og rekreasjon for byens befolkning. Siden 1960-tallet har et rusmiljø holdt fortet i øverste delen av parken.

– Rundt århundreskiftet var det mye liv og røre i parken. Det var et serveringssted der, vakre planter, et utkikkstårn med heis og konserter annenhver dag. Senere kom barnepark, olabil-løp og akebakker, sier han.

Skissene fra landskapsarkitektene viser at parken skal bli bedre opplyst. Trær og buskas skal tynnes ut.

– Det skal være et trygt sted for de som leker i parken, og for de som går gjennom parken på vei til arbeid eller studier.

I øvre del av parken ligger Svanedammen. Den ligger delvis skjult av vegetasjon, og er tilholdssted for noen forsofne duer. Hvis byråden får det som han vil, vil det kunne bli en skøyteis her om vinteren.

Kafé og konserter
Deler av parken vil gjenåpnes sommeren 2015. Dag Inge Ulstein sa at han ville ta dristige virkemidler i bruk for å gjenskape parken.

– Det holder ikke å bare sette opp en sandkasse og noen disser. Vi vil se på storslåtte lekeplasser i utlandet, og gjøre dette til et attraktivt tilholdssted for barnefamilier. Da må vi også ha et serveringsted hvor det er mulig å kjøpe kaffe og is, sier Dag Inge Ulstein.

Planen er å bygge en paviljong med en kafé og stor uteplass. Området kan også brukes til konserter og forestillinger.

UiB har vært involvert i planene om hvordan parken kan gjenreises.

Starter semesteret i parken
– Rektor Dag Rune Olsen og jeg har snakket mye om at området har potensiale til å bli Nord-Europas flotteste campus, sier Dag Inge Ulstein.

Planen er å bruke parken til å koble området ved Realfagbygget og det kommende Entek-bygget tettere sammen med området rundt Studentsenteret, BI og Høyteknologibygget.

Brukes området mer, vil det oppleves som tryggere. Parken skal settes under publikums beskyttelse.

Og i august vil semesterets åpningsseremoni holdes i parken.

– Universitetet har i dialog med kommunen bestemt å flytte semesteråpningen fra Muséplass til den nedre delen av Nygårdsparken, sier viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen.

Frykt og naboskap
Eiendomsdirektør Even Berge påpeker at en viktig side av opprustningen av parken er å gi hjelp til mennesker med store rusproblemer. Han er likevel litt tvilende til om sentrum noen sinne vil oppleves som helt rusfri.

– Vi er et universitet som ligger midt i en by, og dette er en utfordring vi nok alltid vil ha, sier Even Berge til På Høyden.

– UiB er i dag et selverklært åpent universitet. Vil dere vurdere om dørene kan fortsette å være like åpne når parken stenger?

– Klart det ikke er noe kjekt for ansatte som arbeider sent, og opplever at det detter inn en person som har tatt overdose når de åpner døren for å gå hjem om kvelden. Det er heller ikke noe hyggelig for studenter og ansatte å møte rusede personer i gangene. Men alt i alt må jeg si at det er forbausende få større hendelser i løpet av et år. Vi må passe oss for at ikke skrekken blir mye større enn de reelle belastningene. Vi kan ikke la frykten styrer hvordan vi bruker ressursene våre.

Ingen konkret plan for UiBs bakgårder
– Hva har dere tenkt å gjøre for å unngå at UiBs bakgårder blir Nord-Europas største, skjulte russcene?

– Dette er noe av det vi har vært opptatt av i planleggingsprosessen. Vi har også en god dialog med UiB, Helse Bergen og politiet om dette. Men noe konkret svar har vi ikke her og nå, sier byråd Dag Inge Ulstein.

Inviterer til dugnad
Fjorten millioner er satt av til prosjektet. Skal de villeste planene realiseres, vil det koste mye mer. Ulstein inviterer byens øvrige aktører med på å gjenreise parkens park og å bli med i diskusjonen om hvordan parken best kan bli et trivelig samlingspunkt i byen.

– De klarte å bygge Vestlandets første elektriske heis i tårnet på Flagghøyden i 1897. Da må vi klare å få aktivitet i parken igjen i 2014, sier Dag Inge Ulstein.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed