I samme båt

Publisert:19. februar 2014Oppdatert:21. februar 2014, 15:24
Erna Solberg var tilbake på Akvariet da hun åpnet Hjortsenteret. Her hadde hun sommerjobb fra hun var 15 til hun begynte på Stortinget.

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk. Navnet kan like gjerne læres med en gang. Tirsdag kom statsministeren til Bergen for å åpne senteret som skal huse 40 havforskere fra de fire marine forskningsmiljøene i Bergen.

– Dette er en stor dag for alle som er involvert i det marine forskningsmiljøet i Bergen. Vi er mange, og vi er gode. Venner av havet - gratulerer med dagen sa Tore Nepstad, direktør ved Havforskningsinstituttet da han var med på åpningen av det nye Hjortsenteret for marin forskning tirsdag.

Det nye senteret er oppkalt etter Johan Hjort, den første norske havforskningsdirektøren og grunnleggeren av moderne fiskeriforskning.

Uløste utfordringer
– En av de virkelig store utfordringene vi står overfor er den globale oppvarmingen. Varmen som tas opp av havet vil påvirke organismene og de større strukturene som alle påvirker hverandre. Vi er vitne til en kraftig reduksjon av havisen rundt polene. Hvordan dette store systemet skal forvaltes krever en økt forståelse av de store strukturene, sa Geir Huse, Hjortsenterets nye forskningsdirektør.

Sammen med Øyvind Fiksen fra UiB og Christian Jørgensen fra Uni Research har Geir Huse tatt initativ til forskningssenteret. Planen er å bli internasjonalt ledende på marin økosystemdynamikk ved integrert bruk av numerisk modellering, havobservasjon og eksperimentelle marine studier.

Geir Huse undestreket at Hjortsenteret vil ha en helhetlig tilnærming til prosessene i havet.
– Vi skal forske, undervise, samarbeide og utfordre hverandre. Vi vil forsøke å forstå hvordan utfordringene knyttet til matproduksjon og klimaendringer best kan møtes, sa Geir Huse.

Lett klimaskepsis fra øverste hold
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker gjestet også Akvariet for å bidra til åpningen av senteret.
– Med denne marine firerbanden i ryggen har dere de beste forutsetninger for å sette dype spor, sa hun.

Elisabeth Aspaker kunne også krydre åpningsseminaret med litt tradisjonell klimaskepsis.
– Det er av stor viktighet å finne ut av hva som er naturlige variasjoner og hva som er menneskeskape endringer, sa fiskeriministeren i sin gratulasjonstale.

Vil flytte i felles hus
Ambisjonen er at miljøet skal bli verdensledende på marin forskning og undervannsteknologi, og lede an i utviklingen av Bergen som en marin metropol. I dag holder Havforskningsinstituttet til på Nordnes, Uni Research og Nansensenteret er på Marineholmen, på den andre siden av Nygårdshaugen for det marine forskningsmiljeøt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ønsket er å finne et nytt, felles og romslig tilholdssted, med lett tilgang til rein sjø.

– Marin forskning har vært en del av UiBs strategiske satsing omtrent siden ordet <<strategi>> ble tatt i bruk ved universitetet, sa rektor Dag Rune Olsen. Alt før han ble valgt til rektor i april 2013 har Olsen tatt til orde for å realisere den marine satsingen ved UiB. Det er et mål å samlokalisere de sterke forskningsmiljøene. Vi vil samle de gode hodene, sa Dag Rune Olsen.

Nansensenteret huser et anerkjent klimaforskningsmiljø, og er en av de fire partene i samarbeidet om Hjortsenteret. Blant senterets styrker er oseanografi og jordmåling, sier Lasse Petterson, informasjonsdirektør ved Nansensenteret.
– Vi skal nå målet om å komme i fronten av den internasjonale forskningen, sa Lasse Petterson.

Bærekraftig fiskeriforvaltning
FN anslår at jorda i år 2050 vil ha ni milliarder mennesker. Det reiser nye spørsmål om fordeling, foredling og produksjonen av mat.

Aina Berg, direktør ved Uni Research, minnet tilhørerne i Akvariets kinosal om at havet er fremtidens matlager.
– Havet er fremtiden. Halvparten av den biologiske produksjonen skjer i dag i havet. Men kun 2 prosent av maten vi spiser kommer fra havet. Skal vi forstå hvordan vi skal ta ut ressurser av havet, er det helt nødvendig at vi har kunnskap nok til en bærekraftig forvaltning slik at skattkammeret også vil være tilgjengelig for kommende generasjoner.

Aina Berg trakk paraleller til Bjerknessenterets store sukssess.
– Målet er at Hjortsenteret skal få noe av den samme internasjonale tyngden og kraften som forskerne ved Bjerknessenteret har oppnådd.

Statsministeren: Kunnskap er fremtidens olje
Statsmininster Erna Solberg har hatt sommerjobb blant seler og rødspetter på Akvariet i mange år, og uttrykte glede over å være tilbake.

– Samler vi krefter blir vi sterkere. Et av Hjortsenterets mål er å samle de beste fra de beste inn i et nytt senter. Dere har ambisjoner om å bli et SFF. At forskere skal være på et internasjonalt nivå vil vi faktisk kreve for at dere skal få bevilget penger, sa Erna Solberg.

– Kunnskap er fremtidens olje. Klarer vi å realisere kunnskapssamfunnet, står vi sterkere i overgangen fra en oljedrevet økonomi til en kunnskapsdrevet og grønnere økonomi, sa Erna Solberg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed