Førjulsstrid på Muséplass

Publisert:12. februar 2014Oppdatert:12. februar 2014, 15:00
Anne Lise Fimreite, Dag Rune Olsen, Kari Tove Elvbakken Første universitetsstyremøte

25. november tok Dag Rune Olsen opp lederstilen til Kari Tove Elvbakken, og fortalte at hun skulle gjennomgå en 360-graders evaluering. Hun nekter å la seg evaluere av sine underordnede, og tolket prosessen som mistillit.

Det er den direkte bakgrunnen for at Elvbakken gikk av, bare et halvt år etter at et nytt rektorat kom inn på Muséplass 1. Det viser dokumentene i saken, som alle parter har stilt seg bak publiseringen av.

«For omtrent to uker siden, 25. november, opplyste du meg om at du telefonisk hadde fått signaler om at noen har gitt uttrykk for at det skal være problemer forbundet med min væremåte, og at du derfor ønsket å sette i gang en 360-graders vurdering av meg. Du ønsker ikke å fortelle meg hvem som hadde gitt uttrykk for dette, men presiserte at du selv ikke har noen kritiske merknader til meg.»

– Tonen oss imellom har vært god hele tiden.

Slik åpner brevet fra Kari Tove Elvbakken til rektor Dag Rune Olsen. Bakgrunnen er sterk kritikk mot Kari Toves lederstil og væremåte fra flere dekaner, fakultetsdirektører og direktører i sentraladministrasjonen. På Høyden kjenner til at rektoratet i lengre tid har fått signaler om samarbeidsproblemer mellom universitetsdirektøren og noen av hennes nærmeste medarbeidere. Detaljstyring og overkjøring har vært gjentakende tema.

Bak ryggen
I brevet viser Elvbakken til at hun gjennomgikk en grundig evaluering før hun ble ansatt i sitt andre åremål. Evalueringen ble gjennomført av rekrutteringsselskapet Visindi, og Elvbakken antar at også hennes underordnede ble intervjuet i prosessen. Hun viser også til at hun er blitt vurdert av tidligere rektor Sigmund Grønmo, og at denne vurderingen var svært positiv. På Høyden har tidligere omtalt denne vurderingen, som ble sendt til Kunnskapsdepartementet.

Elvbakken reagerer også på at Olsen har forberedt 360-gradersevalueringen bak hennes rygg, ved at det allerede 29. oktober ble utlyst en anbudskonkurranse om en slik evaluering. AFF vant konkurransen.

«Som du forstår er jeg svært bekymret for å delta i den aktuelle undersøkelsen, da jeg dessverre ikke har tillit til grunnlaget og prosessen. Min anmodning er derfor at du legger evalueringen på is, og at vi to setter oss ned og forsøker å finne en løsning på situasjonen som også ivaretar mine hensyn på en verdig måte. Dersom du ikke kan gå med på det, vil jeg måtte tolke det som nok et tegn på mistillit.» avslutter Elvbakken brevet med.

Ville gjennomføre evaluering
Førjulsstemningen på Muséplass var derfor kaldere enn vanlig i fjor. Innimellom det daglige arbeidet har Olsen og Elvbakken et møte om saken den 18. desember, én uke etter at Elvbakken sendte brevet til rektor. Men i brevet svarer Olsen kort at han ikke kan legge lederevalueringen av Elvbakken på is: «Jeg er imidlertid kommet til at en slik evaluering er viktig og kan derfor ikke imøtekomme ditt ønske.»

Deretter overtar advokat Elizabeth Ege korrespondansen på vegne av Elvbakken, og sender et brev til rektor 2. januar 2014:

«I tillegg til at ditt brev ikke besvarer spørsmålene som Elvbakken stilte i sitt brev av 11. desember 2013, har vi registrert at du heller ikke på noen måte har etterkommet Elvbakkens oppfatning om at det foreligger mistillit mot henne. Dette, samt at du ikke har etterkommet Elvbakkens anmodning om å legge lederevalueringen av henne på is, kan derfor ikke tolkes på annen måte enn at det er mistillit mot henne, selv om det ikke foreligger saklig grunn til dette. Vi anser dette som svært alvorlig, og det er da også nærliggende å mistenke at det er andre grunner til lederevalueringen enn hva som er opplyst, og at man ønsker Elvbakken bort fra sin stilling.»

Ville fortsette med Elvbakken
Elvbakken har ikke ønsket å kommentere saken. Når det gjelder evalueringen viser rektor Olsen til at den årlige evalueringen av Elvbakken ikke var gjennomført i 2013, og at det nye rektoratet ønsket en annen form på evalueringen.

– Jeg har heller ikke sett evalueringen som ble gjennomført av Visindi, men det var en annen type enn den vi ønsket å gjennomføre. Det har hele tiden vært klart at vi skulle ha en evaluering av universitetsdirektøren. Akkurat hvilken form den skulle ha kunne vi selvsagt opplyst henne om tidligere. Mitt håp og ønske var at evalueringen av Elvbakken kunne blitt et godt utgangspunkt for videre lederutvikling av henne, sier Olsen, og ber om å bli trodd på at han hele tiden har vært innstilt på å fortsette samarbeidet med henne.

– Tonen oss imellom har vært god hele tiden.

«Fiktiv stilling»
Men noe videre samarbeid skulle det ikke bli. I et møte mellom Olsen, Elvbakken og advokat Ege blir de enige om at Elvbakken skal gå av, mens hun beholder lønnen og går over i en vitenskapelig stilling. I en epost sendt 18. januar 2014 antyder Olsen at den resultatbaserte lønnen hennes, ca. 100 000 kroner, kan dekkes inn med en bistilling i Uni Research, der Elvbakken tidligere har jobbet. Men i en epost 20. januar 2014 antyder advokat Ege at Olsen har tilbudt Elvbakken en fiktiv stilling:

«Vi ser at departementet ikke aksepterer at resultatlønnen tas med i avlønningen i den nye stillingen, og at du foreslår dette løst via en bistilling i Uni Research. Kari Tove takker imidlertid nei til bistilling i Uni Research. Hun ønsker ikke en slik avtale med Uni Research da det kan stille henne i et uheldig lys om avtalen skulle bli kjent og stilt spørsmål ved, og hun reelt sett ikke har noen bistilling der. Hun har derfor valgt å heller frafalle den delen av sin nåværende lønn som representerer resultatlønnen enn å gjøre noe som kan være uheldig for henne på et senere tidspunkt.»

«Det har vært viktig for Kari Tove at konflikt med nære medarbeidere (avd. direktører, fakultetsdirektører) ikke eksponeres i begrunnelsen.»

Men Olsen nekter for at det noen gang har vært aktuelt å gi lønn for en fiktiv stilling.

– Vi prøvde å få til en ordning der hun kunne opprettholde sin lønn med en stilling i Uni Research. Men hun hadde selvsagt måttet jobbe for pengene. Det har ikke vært aktuelt med en proforma stilling, sier Olsen.

Den nøyaktige teksten i pressemeldingen som ble sendt ut da Elvbakken sluttet var også avtalt i sluttavtalen. Men da rektor informerte universitetsstyret om noe av innholdet i et møte med Elvbakken og hennes advokat, reagerte advokaten kraftig.

«I e-posten framgår:

«Det har vært viktig for Kari Tove at konflikt med nære medarbeidere (avd. direktører, fakultetsdirektører) ikke eksponeres i begrunnelsen.»

Til styrets informasjon er dette grovt feil. Med unntak av tidligere konflikt med personaldirektøren, som Elvbakken var helt åpne med og ønsket å forsøke å låse med profesjonell bistand, har hun ikke hatt konflikt med andre avdelingsdirektører eller fakultetsdirektører, eller for øvrig.»

Konstruktiv medvirkning
Underveis i prosessen har universitetsstyret vært informert, muntlig eller per telefon, og styret har støttet rektors håndtering av saken, og dermed unnlatt å gi Elvbakken det tillitsvotumet hun har bedt om.

Selv om det har vært en vanskelig og vond prosess, særlig for Elvbakken, synes Olsen at UiB har kommet greit gjennom direktøravgangen.

– Vi ønsker å berømme Kari Tove for hennes konstruktive medvirkning, og til å ha bidratt til en løsning vi tror alle er tjent med. Nå ønsker vi oss en universitetsdirektør som kan videreutvikle UiB, og det er mange utfordringer som ligger foran oss. Vi trenger en visjonær person som kan gi best mulig støtte for våre studenter og forskere, slik at vi får tatt ut potensialet til de mange gode hodene vi har her, sier Olsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed