Vil ikke oppgi konkret grunn for direktør-avgang

Publisert:28. januar 2014Oppdatert:17. april 2018, 22:28
Et halvt år etter at Dag Rune Olsen tok over som rektor er samarbeidet med universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken over. Den konkrete grunnen vil Olsen ikke gå inn på.

– Tonen mellom Kari Tove og meg har jeg oppfattet som veldig god. Det er ikke slik at en overgang til ny stilling for hennes del er forårsaket av en konflikt mellom oss to, sier rektor Dag Rune Olsen. Men den konkrete grunnen til at universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken går av vil han ikke gå inn på.

– Elvbakken går nå over i en vitenskapelig stilling. Hun skal få bruke tid til å kvalifisere seg til et professorat. Da hun kom fra Rokkansenteret til UiB var hun allerede i ferd med å kvalifisere seg til forsker 1. Hun går nå tilbake til en posisjon der hun kan få det, sier Olsen. 

I en pressemelding viser Olsen til at hans rektorat har <<etablert endrede relasjoner i den administrative ledelsen>>, og at Elvbakken respekterer det, men likevel har valgt å trekke seg. 

– Her må jeg bare be om respekt for at jeg ikke kan gå i detalj, sier Olsen til På Høyden. 

– Hvem var det som først tok initiativ til denne prosessen?

– Det har jeg ingen kommentar til. 

– Da åremålet til Elvbakken ble fornyet i 2012 ble det fra enkelte hold kritisert at direktøren fikk forlenget åremål av avtroppende rektorat. Var du fornøyd med den prosessen?

– Jeg har hatt full tillit til at styret har gjort de beste vurderinger. 

Stillingen som forskningsadministrativ direktør er ubesatt og har vært utlyst, men prosessen er avsluttet uten at man har funnet den rette søkeren. Stillingen som personal- og organisasjonsdirektør blir ledig når Line Rye slutter om kort tid, og stillingen er fremdeles ikke utlyst. Men Olsen avkrefter at UiB står foran en omorganisering av administrasjonen. 

– At Elvbakken fratrer har ikke noe med omorganisering å gjøre. Det er ikke slik at vi står foran en dramatisk omlegging av sentraladministrasjonen. Det er ikke slik at disse avdelingene skal bort, tvert imot er vi avhengige av en sterk administrasjon for å lykkes i fremtiden. 

– Ledelsesmodellen for universitetet krever et tett samarbeid mellom rektor og direktør. Har dette vært vanskelig å få til å fungere?

– Jeg synes egentlig ikke modellen er vanskelig å få til å fungere. Lederskap krever uansett god samhandling og dialog, sier Olsen. 

Elvbakken er 59 år. Hun har realfagsbakgrunn innen ernæring, samt doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap, og vil nå jobbe for å få professorkompetanse på fagfeltet. 

– Hun står sterkt faglig på en rekke av disse områdene, sier Olsen. 

Universitetsdirektøren har en lønn på 1 055 000 kroner, og åremålet hennes varer helt til 2019. Rektor Olsen kan ikke svare på om hun beholder direktørlønnen ut perioden. 

– Men hun får de betingelsene hun etter arbeidsavtalen sin skal ha. I den typen stillinger ligger det en klausul om slikt, og dette er helt etter avtalen. 

Økonomidirektør Kjell Bernstrøm blir konstituert som universitetsdirektør ut året, mens Tore Tungodden blir assisterende universitetsdirektør for den samme perioden, med forbehold om at universitetsstyret godkjenner forslaget til rektoratet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed