Mohn-penger til tre forskere

Publisert:20. november 2013Oppdatert:21. november 2013, 09:00
Tre lovende forskere får stipend fra Bergens forskningsstiftelse på tilsammen 20 millioner kroner over fire år, mens hvert institutt bidrar med lønn og infrastruktur. Her er giver Trond Mohn, styremedlem i BFS Stener Kvinsland og daglig leder Kåre Rommetveit i forbindelse med oppstart av pet-/CT-skanneren for dyr, som også var en gave fra Trond Mohn. Foto: Dag Hellesund

Bergens forskningsstiftelse (BFS) deler ut millioner til tre forskere. – Vi er, i all beskjedenhet, den viktigste eksterne bidragsyteren til forskning ved Universitetet i Bergen, sier Kåre Rommetveit.

Styret i BFS har vedtatt å gi stipend på i alt 20 millioner kroner til tre søkere fra universitetet, gjennom sitt rekrutteringsprogram. Programmet er et samarbeid mellom UiB og BFS, der målet er å gi gode vilkår til fremragende, unge forskere med et internasjonalt potensiale.

– Det kom 16 søknader, og seks av dem var med i finaleomgangen, forteller BFS-leder Rommetveit.

Ikke lokale sakkyndige
Til å utrede søknadene bruker BFS internasjonale sakkyndige.

– Av prinsipp bruker vi ikke lokale krefter, men henter inn sakkyndige fra hele verden. Vi går også gjennom andre kanaler enn de Forskningsrådet bruker for å skaffe slike, forklarer Rommetveit.

Dette er vinnerne:

  • Eivind Valen, med prosjektet Integrated genomics – linking transcriptional and translational regulation.  Han er bioinformatiker med bakgrunn fra fagmiljøer ved universitetet i København og Harvard University i USA
  • Bjarte Hannisdal, med prosjektet Earth System Interactions and Information Transfer. Han arbeider ved senter for geobiologi ved UiB, og har sin doktorgrad fra University of Chicago
  • Helge Ræder, med prosjektet Clinical, Proteomics and Stem Cell Studies of Diabetes and Pancreatic Disease.  Han arbeider ved K.G.Jebsen-senter for diabetesforskning ved UiB og også har lengre opphold ved Harvard

Det var egentlig utlyst to stipend, men fordi søknadene var av så god kvalitet ble det besluttet å utvide antallet til tre, som til sammen får 20 millioner kroner fra BFS i løpet av de neste fire årene. UiB bidrar på sin side med stillinger, lokaler og annen infrastruktur. BFS tar forbehold om at det må inngås formell avtale med UiB om prosjektene.

–UiB styrer
Rommetveit mener at det her er UiB som styrer hvem som skal få stipendene.

– Søknadene blir fremmet gjennom institutt og fakultet. Dette er en måte å styrke den langsiktige tenkningen innad på institusjonen, sier Rommetveit.

BFS har så langt delt ut 22 rekrutteringspakker til ulike deler av UiB. I løpet av de ni siste årene har BFS sammen med Bergens medisinske forskningsstiftelse delt ut til sammen 308 millioner kroner til universitetet.

Tildelingene har særlig kommet naturvitenskapelige og medisinske fagmiljø til gode.

– Dette blir også illustrert ved årets tildelinger – der samtlige 16 søkere kom fra disse fagmiljøene, skriver BFS i en pressemelding.

Av de 22 personene som hittil har fått støtte fra BFS er 9 ansatt som professorer ved UiB, 2 er ansatt som professorer i utlandet, og 11 er fortsatt inne i prosjektperiodene sine.

Tre blir én
BFS forvalter sammen med Bergens medisinske forskningsstiftelse og Frank Mohns stiftelse en kapital på 1,3 milliarder kroner. Nå ligger det inne en søknad hos stiftelsestilsynet om å slå alle tre sammen under navnet Bergens forskningsstiftelse.  

– Vi er i ferd med å fusjonere stiftelsene. I sum er de blitt svært store, det er vel ingen andre norske som er i nærheten, sier Rommetveit.

I sommer ga Trond Mohn ytterligere 250 millioner kroner til forskning. Disse er øremerket utvikling av partikkelterapi, som er en type kreftbehandling som ikke finnes i Norge i dag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed