– En viktig møteplass

Publisert:11. november 2013Oppdatert:11. november 2013, 09:43
Prorektor Anne Lise Fimreite og rektor Dag Rune Olsen er blant de som deltar på Transatlantic Science Week i Washington DC. Over to dager skal det læres, diskuteres og mingles. Foto: Colourbox

Tirsdag samles forskere, byråkrater og politikere i Washington DC. På agendaen står sikkerhet, utdanningspolitikk og MOOCS. Det er klart for Transatlantic Science Week

DELTAR: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
DELTAR: Dag Rune Olsen skal diskutere MOOCs med blant annet kunnskapsministeren.
DELTAR: Prorektor Anne Lise Fimreite ser fram til å høre kollegaer fra adm.-org. diskutere ny forskning om sikkerhetspolitikk.

Årets overordnede problemstillinger dreier seg om internasjonal sikkerhet, cybersikkerhet, utdanningspolitikk og utdanningsforskning.

– Internasjonal sikkerhet er et viktig tema i en stadig mer globalisert verden. Transatlantic Science Week adresserer dette store temaet gjennom en rekke undertema, blant annet cybersikkerhet. Men også terrorismebekjempelse, kriseledelse, tillit og organisering av beredskap tas opp. Å kunne se og diskutere slike tema i sammenheng tror jeg er veldig viktig, sier prorektor Anne Lise Fimreite.

Sammen med rektor Dag Rune Olsen deltar hun på konferansen i Washington DC.

Ser fram til statsråd-møte
Anne Lise Fimreite mener at konferansen er et annerledes møtepunkt.

– Det finnes utallige konferanser der man kan møte forskere på sitt eget felt, men jeg finner det spennende at det på Transatlantic Science Week kommer byråkrater og politikere som er interesserte i feltet, sier Anne Lise Fimreite.

– Hva ser du spesielt fram til å høre mer om?

– Jeg ser fram til møte vår nye kunnskapsminister for første gang siden han ble utnevnt, og høre han snakke om MOOCS og digital demokratisering av universitetene sammen med vår rektor. Jeg ser også fram til å høre mine nærmeste kollegaer fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Per Lægreid og Lise H. Rykkja. De skal snakke om organisering for samfunnssikkerhet og terrorberedskap. Det blir spennende å høre hvilken respons amerikanske og andre forskere gir på den forskningen jeg selv har vært en del av, sier Anne Lise Fimreite.

Samfunnsvitenskap mot terror
Bak Transatlantic Science Week står Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og Den norske ambassaden i Washington DC.

Are Straume er spesialutsending for forskning og høyere utdanning ved den norske ambassaden i Washington D.C. Han mener det er på tide å tenke nye tanker om samfunnssikkerhet. Et av temaene vil være hvordan samfunnsvitenskapene kan tre inn i kampen mot terror.  

– På konferansen blir det presentert en ny modell for en helhetlig tenkning rundt bekjempelse av terror. Her er ikke bare den militære innsats i sentrum. Etter ti år med «the War on Terror» uten merkbare resultater i tallet på terroranslag er diskusjonen rundt samfunnsvitenskapenes bidrag til å bekjempe terror interessant, sier Are Straume.

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, sier at dette er en forskning som vil bli trappet opp i Norge.

– Temaene rundt sikkerhet er valgt fordi dette nå representerer felles utfordringer, samtidig som det også er en global utfordring, sier Arvid Hallén,

Knytter bånd over dammen
Konferansen bidrar til å opprettholde nære relasjoner mellom forskningspolitiske aktører og forskningsinstitusjoner, mener Arvid Hallén.

– Det har stor interesse å utvikle samarbeidsrelasjoner mellom norske og amerikanske miljøer. Amerikanerne er åpne og inviterende og utfordringen er ofte evne til å følge opp alle invitasjonene.

– Transatlantic Science Week har i løpet av de siste ti årene utviklet seg til en veldig viktig møteplass for norske og amerikanske forskere, beslutningstagere, politikere, studerende og bedrifter. I tillegg er det også en viktig møteplass for universitetets- og forskningsrådledelsene i de to landene, mener Are Straume.  

Adjø forelesning, hallo MOOC?
Også utdanningspolitikk og utdanningsforskning blir diskutert i flere av sesjonene under Transatlantic Science Week.

– På dette feltet har vi i Norge styrket forskningsinnsatsen. Det er nettopp etablert et forskningsprogram med flere ressurser en noen gang tidligere. Samtidig endres rammene for utdanning. Den digitale revolusjon vil stå i fokus og spørsmålene rundt digital kompetanse vil bli diskutert grundig, sier Arvid Hallén.

De nye teknologiene setter universitetene på prøve, mener Are Straume.

– Gjennom MOOCS kan undervisning fra verdens beste professorer kan gjøres tilgjengelig for millioner av mennesker verden rundt. Hvordan takler universitetene denne utfordringen, og hvordan kan de dreie den til sin fordel? spør han.

Han peker på at USA har kommer lengre i utviklingen på dette området.

– Det vil derfor være viktig for Norge å tappe inn i de erfaringer man har gjort seg her, men også å kunne være med å stille de viktige spørsmålene og bli en bidragsyter til fremtidens universiteter med den forskningen som gjøres på feltet i Norge.

Bottom-up
Både Kunnskapsdepartementet og ambassaden ønsker at grasrota i miljøene skal være med og definere hvilke temaer som oppleves som viktige, og hva som skal stå på programmet.

– Dette gjør problemstillingene i programmet høyaktuelle og relevante. Uten deres hjelp hadde vi ikke hatt et så godt program. Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt til årets program – også de som sendte inn bidrag som ikke kom med i programmet, sier Are Straume.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed