Vil droppe heltidsverv

Publisert:16. oktober 2013Oppdatert:16. oktober 2013, 09:54
Bjørn Danbolt er leder for Studentparlamentet i Bergen, og leder også parlamentets arbeidsutvalg. Han mener at studentrepresentantene i universitetsstyret også bør være med i dette utvalget - og ikke ha heltidsverv som styrerepresentanter. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien

Er det nødvendig at studentrepresentantene i universitetsstyret er heltidsansatte? Nei, mener lederen for Studentparlamentet.

Mathias Bratz-Queseth og Heidi Fuglesang er årets studentrepresentanter i universitetsstyret. De har vært opptatt av å skape gode møteplasser for studentene, men satser også på å kunne lese litt fag. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand

– Det man må se på er hvor stor arbeidsmengde vervet innebærer. Tilsvarer det en hundre prosent stilling med seks møter i året? Det er mange av de tidligere studentene som har studert på siden. Det er jo fint hvis de har tid og kapasitet til det, men er det da nødvendig å gi dem en 100 prosent stilling?

Det er Bjørn Danbolt, leder for Studentparlamentet i Bergen, som spør. Studvest skriver at Studentparlamentet foreslår å kutte heltidsansatte studentrepresentanter i universitetsstyret. I stedet bør styrerepresentantene sitte i studentparlamentets arbeidsutvalg, er forslaget.

– Sakene Studentparlamentet og styrestudentene interesserer seg for er i stor grad overlappende. Vi ønsker at parlamentet diskuterer åpent om hva som er en optimal arbeidsfordeling, og om det er ønskelig med en alternativ løsning, sier representant for Sosialdemokratisk liste, Siri Knapskog, til Studvest.

Bare UiB
I dag får studentrepresentantene 279 000 kroner for å sitte i styret. Om summen, som ble justert i 2012, er riktig, har vært diskutert flere ganger – senest i augustmøtet i år.

Danbolt viser til at det bare er UiB av universitetene som har en ordning med heltidsansatte universitetsstyrerepresentanter.

Studvest skriver at siden 2009 har halvparten av studentrepresentantene har studert, enten på heltid eller på deltid. Da På Høyden snakket med årets representanter, Heidi Fuglesang og Mathias Bratz-Queseth, sa Fuglesang at hun satser på å følge undervisningen ved Det juridiske fakultet i høst, men at det trolig blir for travelt til våren. Hun understreket samtidig at det er studiene som må vike dersom timeplanen blir for tett.

Til Studvest sier Fuglesang at svaret på spørsmålet om heltid eller deltid er om man bruker så mye tid at det kan vurderes som en heltidsstilling.

– Der har jeg ikke noe svar ennå, så jeg er åpen for å se på denne vurderingen.

– Vil høre på studentene
Det er universitetsstyret som må avgjøre om studentene skal være heltidsansatte.

Peter M. Haugan, som representerer de vitenskapelig ansatte i styret, sier til Studvest at studentene har mye å sette seg inn i på kort tid, og at de derfor bør ha større dekning enn de andre styrerepresentantene. Honorar for andre styrerepresentanter er nå 100 000 kroner i året. I tillegg får de som representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte godtgjort noe ekstra tid.

– Jeg er sikker på at jeg selv og mange i universitetsstyret vil høre på studentene dersom de foreslår en annen ordning. Det er jo studentene selv som best kjenner relasjonene mellom studentarbeid, og hva som er den riktige måten å gjøre det på, sier Haugan til Studvest.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed