Nygårdsparken stenges

Publisert:20. september 2013Oppdatert:20. september 2013, 11:00
Slik kan det se ut utenfor UiBs representasjonsbolig som ligger like ved Nygårdsparken. (Foto: Bjarne Isager/Eigendomsavdelinga)

Portene skal stenges og den åpne rus-scenen skal fjernes fra Nygårdsparken.

Dag Inge Ulstein (KrF) vil ruste opp Nygårdsparken. Første juli blir området kalt Flagghøyden stengt.

Dag Inge Ulstein (KrF) er byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune. På en pressekonferanse torsdag meldte han at dørene til Nygårdsparken skal stenges.

Forsøpling, trusler, innbrudd og annen følgekriminalitet er noe av konsekvensene rusmiljøet i parken påfører UiB-ansatte, studenter og andre som ferdes på Nygårdshøyden.

Planene har vært klare lenge, og til sommeren vil det skje. 1. juli skal parken bli stenges med anleggsgjerder.

– Det er naturlig å ta dette grepet nå, sa Dag Inge Ulstein på pressekonferansen torsdag.

Som en del av Tiltakspakken mot åpen russcene fortalte han i dag at Nygårdsparken vil stenges, slik at den øvre del av parken kan rustes opp. 

– Tallet på rusavhengige har gått ned. Men selgerne har økt i betydelig omfang. Det samme har aggressiviteten og forsøplingen. Dette er en situasjon vi er nødt til å gjøre noe med.

– Tilstanden er til å grine av
Særlig uholdbar har situasjonen vært for de som arbeider i Studentsamskipnadens i Bergens lokaler i Villaveien 10, samt rundt UiBs representasjonsbolig Knut Fægris hus i Villaveien 9.

Eiendomsdirektør Even Berge stiller seg positiv til tiltaket om å stenge Nygårdsparken.

– Vi har ikke tro på at dette løser alle problemer. Men vi ser at tilstanden i Villaveien og bak studentsenteret er til grine av, sier Berge til På Høyden.

Han legger til at han ikke kjenner detaljene i saken,  utover at han er kjent med at parken skal stenges og pusses opp.

Berge håper at ikke stengingen av parken fører til at de narkomane vil trekke inn i Muséhagen i stedet.

– Vi må ha styrket beredskap slik at ikke Muséhagen blir skadelidende. Vi ser at det kan være et behov for styrket bemanning og vakthold i dette området.

To nye mottaks- og oppfølgingssenter
Når parken stenger, vil de nye mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) på Nesttun og Wergeland stå klare.

– Dette har vært krevende. Ikke mange ønsker dette i sitt nærområde, sier Ulstein

Byrådens ønske er at brukerne av parken skal søke til MO-sentrene i stedet for å oppholde seg i parken.

–  Et MO-senter et et ressurssenter med spesialisthelsetjeneste, NAV og aktivitetstilbud. Dette er en viktig del av rusomsorgen. Bergen kommune har også ansatt en ruskoordinator, sier Ulstein.

Ulstein forteller at vektertjenesten og forsøket med økt belysning vil bli avviklet.

Han legger til at dialogen med politiet har vært god, og at politiet også er udelt positive til planen om å stenge øvre del av parken.  

– Politiet er også opptatt av at ikke problemene skal spre seg til nærområdene. Vi har god tid, og vi bruke tiden fram til første juli til nødvendige forberedelser for å få dette til. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed